Kwartierstaat van Henricus Paulus Kroes
Generatie 8 t/m 10

 29 oktober 2007

~~~~~~~~ Generatie 8 (oudovergrootouders) ~~~~~~~~

128. Pauwell Croes. [V] [M] [K], gedoopt op 06-04-1687 in Keeken, get. Dersken Croes, Jorden van Pannert en Jan Pauw. 
Pauwell is overleden op 15-01-1750 in Niel. 
Beroep, Arbeider te Keeken en Pannerden.
Hij trouwde in 1715 in Pannerden met
129. Gertruda (Gerritje) van Goch.
Kinderen van Pauwell en Gerritje:
1. Jacobus Croes.
Jacobus trouwde met Grada Remey.
Uit dit huwelijk min. 3 kinderen.
2. Sophia Kruis (Croes), geboren in Pannerden, gedoopt op 04-03-1716 in Hulhuizen, get. Maria van Goch en Stephanus Hart (Huet).
Sophia: trouwde 1e met Paul Cornelissen.
Ze trouwde 2e met Dirck Remie.
3. Maria Croes, geboren in Pannerden, gedoopt op 28-10-1717 in Hulhuizen get. Maria Crous en Rick Krechtingh.
4. Maria Croes, geboren in Pannerden, gedoopt op 24-10-1718 in Hulhuizen get. Gertje Francken en Joes van Well.
Maria trouwde met Wilhelmi (Willem) de Vries, geboren in 1708.
Willem is overleden op 14-08-1778 in Niel, 70 jaar oud.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
5. Johanna Croes, geboren in Pannerden, gedoopt op 16-06-1720 in Hulhuizen get. Johannes Franken en Johanna van Goch.
6. Johanna Croes, geboren in Pannerden, gedoopt op 17-11-1722 in Hulhuizen get. Claas Goris en Maria de Man.
Johanna trouwde burg. op 11-07-1748 en kerkelijk in Niel met Balthasar Erms, 50 jaar oud, geboren in 1698 op 14-07-1785 in Niel, 87 jaar oud.
Uit dit huwelijk 6 kinderen.
7. Alexander (Sander) Croes (Crous), geboren in Pannerden, gedoopt op 19-03-1724 in Hulhuizen get. Henricus Albers en Henrica Sanders.
8. Alexandria Croes, geboren in Pannerden, gedoopt op 28-03-1725 in Hulhuizen get. Willem Raesem en Wilhelmina Verheijen
9. Theodorus Croes, geboren in Pannerden, gedoopt op 28-08-1729 in Hulhuizen get. Jantje van Goch en Arent Spaen.
10. Theodorus Croes: zie 64
(Bron meeste doopdatums kinderen Henk Oteman.)
130.  
131.  
132.  
133.  
134. Leborius Booth. [K]
Hij trouwde met
135. N.N. 
Kind van Leborius en N.N.
1. Regina Booth. zie 67
136.  
137.  
138. Rudolf (Roeloff) Geenen. [V] [M] [K] geboren in Valburg?
Hij trouwde op 14-05-1713 Ooij N.D.ger. 
***den 14 meij op attestatie van Valburgh getrouwt Roeloff Geenen j.m. tot Valburgh en Marije Geenen j.d. uijt de Oij.*** met
139. Maria (Marije) Geenen, geboren in Ooij
Roeloff woonde toen hij ging trouwen waarschijnlijk te Valburg. Zij kregen in 1720 dispensatie in verband met hun derde graads bloedverwantschap. Zie "Zoeklicht Kwartier van Nijmegen", 1985, pag. 83. De doopgegevens van Roeloff zijn gevonden. Hij is geboren te Ooij als zoon van Geen Geenen. Dan moet Maria een dochter van Jan Geenen en Grietje Derks Jansen zijn. Haar doopgegevens zijn echter nog niet gevonden. De gezamenlijke opa van Roeloff en Maria is Roelef of Ruloff Geenen. (bron P. Bonke)
Kinderen van Rudolf en Maria:
1. Joanna Geenen, geboren in Ooij, gedoopt op 22-07-1714 in Zyfflich, get. Joanna Albers en Joannes Geenen.
2. Margaretha Geenen, geboren in Ooij, gedoopt op 02-07-1716 in Zyfflich, get Joanna Albers en Reinerus Geenen.
Margaretha is overleden op 15-02-1778 in Ooij, 61 jaar oud. Zij is begraven te Zyfflich.
Notitie bij Margaretha: mogenlijk getr. met Fransijs van Honselaar 5-2-1736 Ooij n.d.ger.+
Margaretha trouwde op 18-02-1752 in Zyfflich, get. Gerardus van Berck, Cornelus Geenen en in Ooij en Persingen N.D.ger.
***1752 d. 4 feb. in ondertrouw opgenomen Klaas Bartels j.m. van Thuin met Griet Geene j.d. uit de Ooij, dewelke naa drie voorafgaande  sondagse proclamatien hier getrouwt sijn d. 27 dito. Testes Reinder Bartels pater sponsi, Gerrit van Berk cognatg sponsae, Bartelt Bartels en Hendrik Bartels, fratres sponsi.*** met Nicolaus (Klaas) Bartels, zoon van Reinder Bartels
Klaas is overleden op 11-01-1759 in Ooij. Hij is begraven te Zyfflich.
3. Theodora Geenen, geboren in Ooij, gedoopt op 12-03-1719 in Zyfflich, get. Gisbertha Hoedt en Henricus van Kolk.
4. Theodora (Derris) Geenen: zie 69.
5. Eugenius Geenen, geboren in Ooij, gedoopt op 10-05-1724 in Zyfflich, get. Nicolaus Lenners en Joanna Sterk.
Eugenius is waarschijnlijk overleden op 10-05-1771 in Zyfflich, 47 jaar oud. Hij is begraven te Zyfflich.
6. Joannes Geenen, geboren in Ooij, gedoopt op 01-03-1726 in Zyfflich, get. Joannes Geenen en Aleida Janssen.
7. Anna Geenen, geboren in Ooij, gedoopt op 21-02-1728 in Zyfflich, get. Henricus ...... en Catharina Hendriks.
8. Hubertus Geenen, geboren in Wercheren, gedoopt op 10-12-1730 in Zyfflich, get. Margaretha Geenen en Joannes Geenen.
9. Maria Geenen, geboren in Ooij, gedoopt op 25-02-1732 in Zyfflich, get. Joannes Geenen en Anna Pauwels.
140. Arnoldis (Arent) Kragting. [V] [M] [K] gedoopt op 09-12-1705 in Ooij N.D.ger. get. Peter Kraghtingh, Roeleken Nuijs, Gerrit Pauls, Jantjen Sondagh, Stijneken Vermaas en Lucas Verwaijen.
Hij ging in ondertrouw op 22-09-1731 te Ooij. Hij trouwde kerkelijk N.D.Ger. op 07-10-1731 in Ooij, en op dezelfde dag in Nijmegen R.K. Statie Predikheren.
*** Arnoldus Krechten j.m. met Florentina Albers j.d. tot Ooij. Get. Jan Albers en Berendt Noodt. Naa voorgaande ordinaare proclamaties daadelijk met den anderen geproclameerdt den 7 october.*** met
141. Florentina Albers, geboren in Ooij.
Kinderen van Arent en Florentina:
1. Ruth Kragting, geboren in Ooij.
Ruth trouwde kerkelijk op 04-11-1759 in Ooij en op 27-12-1759 in Nijmegen [bron: E. Arends] met Maria Neuij.

Ze zijn in ondertrouw gegaan op 12-10-1759 te Beek en in Ooij en Persingen N.D.ger.
***d. 12 oct. 1759 In ondertrouw opgenomen Ruth Kragting j.m. uit de Ooij, met Marij Neuij j.d van Beek, dewelke naa drie voorafgegane  proclamatien getrouwt sijn d. 4 nov. Testes Noldus Kragting pater sponsi en Jan Neuij pater sponsae.***
2. Petrus Kragting, geboren in Ooij.
Petrus is overleden omstreeks 1798. Hij is begraven in Ooij. beroep, Landbouwer.
Petrus trouwde kerkelijk op 09-11-1788 in Ooij en Nijmegen [bron: E.Arends] met Hermina Gerrits.
***Den 18 october 1788 Wettig ondertrouwd Peeter Kregting j.m. met Hermina Gerrits j.d. beide alhier. (de ouders van den bruidegom zijn overleeden). Getuijge Derk Kregting, de vader des Bruids geevt schriftelijk consent.
En zijn nadat hunne 3 huwelijks proclamatien alhier onverhinderd gegaan waaren den 9 november 1788 getrouwd.***
3. Gisberta Kragting (Creghte). gedoopt op 03-05-1732 in Nijmegen.
4. Theodorus (Derk) Krechting: zie 70.
5. Joanna Kragting (Crughte). gedoopt op 14-04-1738 in Nijmegen.
142. Cornelis Janssen, [V] [M] [K1] [K2] geboren in Ooij en Persingen, gedoopt op 29-07-1715 in Zyfflich, get. Arnoldus Daems en Joanna Iwins.
Cornelis is waarschijnlijk overleden op 21-06-1778 in Wercheren, begraven in Zyfflich.
Hij trouwde op 11-12-1740 in Gendt [bron: P. Bonke] en kerkelijk op 30-01-1741 in Leuth ex Erlecom get. Henricus Euwens en Jo Rijken, met
143. Maria Euwens, [V] [M] geboren in Erlecom. gedoopt op 24-02-1718 in Leuth get. Alexander Croes, Petronella Willems en Henricus Zell.
Maria is overleden op 27-03-1777 in Wercheren, 59 jaar oud. Zij is begraven in Zyfflich.
Kinderen van Cornelis en Maria:
(Overleden in Ooij 23-8-1827 Jaantje Janssen ex Ooij 80j. d.v. Cornelis en Maria Euwens??)
(Overleden in Ooij 23-9-1831 Johannes Janssen geb. Ooij 75 j. e.v. Bartholomea Bles en z.v. Cornelis en Maria Euwens??)
1. Joanna Janssen: zie 81.
2. Henricus Janssen, geboren in Ooij, gedoopt op 31-10-1742 in Zyfflich, get. Hester Janssen en Wolterus Wolters.
Hij trouwde kerkelijk op 12-04-1773 in Ooij en Persingen N.D.ger. 
***Den 19de maart 1773 Zijn door mij in wettigen ondertrow opgenomen, Hendrik Janse, j.m. gebooren, en wonagtig alhier, geassisteert met zijn vader Cornelis Janse, met Willemijn Eeuwis j.d. geboortig van  Kekerdom, dog hier woonagtig, met schriftelijke toestemming van haar stiefmoeder Johanna Kopmers, wed. van Johannes Eewis, en geassiteert met haar eige broeder Gerrit Eewis. 
Dewelke nadat zelve hier de 21, 28 maart, en den 4de april op drie agtereenvolgende sondagen ongehindert geproclameert waren, den 12de april in den Huwelijken staat zijn ingezegent, waarvan aan dezelve een schriftelijk attest is gegeeven.***
met Wilhemina Euwens, dochter van Joannes Euwes en Joanna van Steen. Zij is gedoopt op 08-04-1743 in Kekerdom, get. Barth Euwes, Hendrina Euwes en Joanna van Oij.
Wilhemina is overleden op 07-02-1819 in Ooij gem. Ubbergen. Zij is begraven te Ooij.
3. Conradus Janssen, geboren in Ooij, gedoopt op 10-03-1745 in Zyfflich, get. Elisabeth Andriessen en Arnoldus Arns.
4. Helena Janssen: zie 71.
5. Arnoldus Janssen, geboren in Ooij, gedoopt op 28-02-1751 in Zyfflich, get. Hendrina Euwes en Conradus Janssen.
Overleden op 22-07-1769 in Ooij. begraven in Zyfflich, 18 jaar oud.
6. Maria (Anna Maria) Janssen, geboren in Ooij, gedoopt op 10-03-1754 in Zyfflich, get. Maria Geenen en Hermannus Janssen.
Maria trouwde op 14-5-1799 in Zyfflich, get. Joannes van Lier en Cornelius Janssen met Gerardus (Gerrit) van Lier geboren op in Bimmen, get. Henrica de Bruin en Woldus Krechting.
Uit dit huwelijk min. 5 kinderen.
7. Joanna Janssen, geboren in Ooij, gedoopt op 07--11-1756 in Zyfflich, get. Joanna Janssen en Joannes Euwes.
144. n.n. Arns. [K]
145. N.N.
Uit dit huwelijk waarschijnlijk de volgende kinderen;
1. Elisabeth Arns
2. Theodora Arns
3. Reinerus Arns Overleden op 05-02-1737in Wyler.
Reinerus trouwde voor 1729 met Hendrina Arts.
Uit dit huwelijk min. 3 kinderen.
4. Arnoldus Arns
6. Mechtildis Arns
Mechtildis trouwde op 31-10-1751 in Wyler, get. Gerardus Tinnissen, Henricus Tinnissen, Theodorus Arns, Theodorus Artz, Maria Arns Elisabetha Artz en Hendrina Holterman, met Everardus Tinnissen.
7. Bartholomeus Arns (Arents),
Bartholomeus trouwde kerkelijk op 01-09-1765 in Wyler get. Maria Arens, Arnoldus Arens, Joannes Dercks en Gisbertha Dercks met Elisabeth Dercks.
8. Theodorus (Derk) Arns (Arents), zie 72.
146. Joannes (Joes) Willemsen. [K
Joannes is overleden op 27-12-1740 in Wyler. Beroep, Schepen van Wyler.
Hij trouwde met
147. Mechtildis Janssen.
Mechtildis is begraven op 27-05-1726 in Wyler.
Kind van Joannes en Mechtildis:
1. Maria Willeesen: zie 73.
148. Hendricus Bles. [K]
Hij trouwde met
149. Maria Dormans.
Kind van Hendricus en Maria:
1. Bartholomeus Bless, zie 74.
150. Bernardus Ermers (Erms). [K]
Hij trouwde op 02-05-1719 in Niel met
151. Wilhelmina van Rossum.
(overleden in Niel 12-08-1736 Wilhelmina Erms Alias van Rossum)
Kinderen van Bernardus en Wilhelmina:
Overleden in Niel 03-02-1722 N.N. Erms Infans Bernardi Erms.
Overleden in Niel 22-05-1732 N.N. Erms Infans Bernardi Erms.
1. Joanna Eirmers, gedoopt op 16-12-1720 in Niel.
2. Balthasar Ermers, gedoopt op 19-01-1724 in Niel.
Balthasar trouwde (waarschijnlijk) 1e op 11-07-1748 met Johanna Croes, geboren in Pannerden, gedoopt op 17-11-1722 in Hulhuizen, als dochter van Pauwel Croes en Gertruda van Goch.
Uit dit huwelijk min. 6 kinderen.
Balthasar trouwde (waarschijnlijk) 2e op 09-05-1762 in Niel met Hendrina Thunnissen.
Uit dit huwelijk 8 kinderen.
3. Maria Ermers (Ernst): zie 75.
4. Joannis Erms, gedoopt op 01-09-1727 in Niel.
5. Hendrina Erms, gedoopt op 21-12-1728 in Niel.
6. Joannes Erms, gedoopt op 00-00-1732 in Niel.
(Overleden in Niel op 01-02-1774 Joannes Ermers Begr. 6.2; in nuptus aetatis sub 42)
152. Laurentius Braam, [V] [M] [K1] [K2] geboren op 28-08-1717 in Niel, gedoopt op 28-08-1717 in Niel, get. Wilhelmus Coppers, Joanna Janssen en Joanne Step.
Hij is begraven op 02-04-1776 in Zyfflich.
Hij trouwde kerkelijk op 02-03-1746 in Kekerdom get. Rutger Daemen en Margaretha Lamers, met
153. Gerarda (Gertrudis) Lamers (Wellen). [V] [M] gedoopt op 13-10-1720 in Zyfflich, get. Henricus Braem en Anna Wanders.
Zij is begraven op 14-11-1783 in Zyfflich.
(In de kwartierstaat wordt 2 maal naar dit gezin verwezen).
Kinderen van Laurentius en Gerarda:
1. Wilhelmus Braam, gedoopt op 22-06-1746 in Zyfflich, get. Theodorus Lamers vulgo Wellen en Gertrud Willems.
2. Johannus Braam, geboren op 27-05-1748 in Zyfflich, get. Joannes Braem en Hendrina Braem.
Johannes is overleden op 01-05-1760 in Zyfflich, 11 jaar oud.
3. Lambertus Braam: zie 76.
4. Hermanus Braam, geboren op 16-02-1753 in Zyfflich, get. Christina Braam en Lambertus Braam.
5. Henricus Braam: zie 108.
6. Gerardus Braam, geboren op 04-12-1758 in Zyfflich, get. Pet. Henric. Braem en Anna Hutten.
Geradus is overleden op 25-05-1769 in Zyfflich, 10 jaar oud.
7. Maria Braam. gedoopt op 13-07-1763 in Zyfflich, get. Joannes Janssen en Wilhelmina Janssen.
154. Johannus Peters. [K] (Johannus kwam uit Beek)
Hij trouwde kerkelijk op 23-06-1746 in Beek N.D.ger. met
155. Clara Rijken. [V] [M] gedoopt op 18-06-1724 in Hommersum. get. Agatha Peters en Henricus de Reek.
Kinderen van Johannus en Clara:
1. Stephanus Peters, geboren in Beeck, gedoopt op 28-09-1747 in Wyler, get. Henricus Peters, Henricus van Kempen en Petronella Peters.
2. Christina Peters, geboren in Beeck, gedoopt op 28-12-1751 in Wyler, get. Joannes Bernartz, Anna Peters en Maria Hackenberg. 
3. Aleida Peters
: zie 77.
4. Anna Peters, geboren in Beeck, gedoopt op 03-10-1756 in Wyler, get. Arnoldus Peters, Mattheus Verwaij, Maria Marckart en Wilhelmina Driessen.
156. [waarschijnlijk] Joannes Janssen. [V] [M] [K] gedoopt op 21-01-1714 in Ooij N.D.ger. get. Helena Arens, Steven Arnts en Hendrik de Bruijn.
Joannes is overleden op 27-11-1807 in Ooij.
Hij trouwde kerkelijk op 07-05-1747 in Zyfflich rk. get. Willem Ansums, Wilhelmina Cornelissen, Hermanus Janssen en Jantje Peters. En en Ooij N.D.ger. 
***d. 11 april 1747 In ondertrouw opgenomen Jan Jansen j.m. uit de Ooij met Willemijn Cornelisse j.d. van Merwijk dewelke naa drie voorafgaande sondagse proclamatien hier getrouwt sijn d. 7 meij 1747. Testes Willem Ansums en Jantje Peters mater sponsae.***
met
157. Wilhelmina Cornelissen. [V] [M] Geboren in Merwijk?
Kinderen van Joannes en Wilhelmina:
1. [waarschijnlijk] Joannes (Jan) Jansen: zie 78.
2. Johanna Janssen, geboren in Ooij, gedoopt op 24-08-1748 in Ooij, get. Joa Cornelissen en Petrus Cornelissen.
3. Kind Janssen, geboren in Ooij, gedoopt op 03-05-1749 in Zyfflich, get. Margaretha Cornelissen en Joannes Janssen.
4. Cornelius Janssen
, geboren in Ooij, gedoopt op 05-10-1752 in Zyfflich, get. Wilhelmina Cornelissen,  Conradus Janssen en Wolterus Wolters.
5. Conradus Janssen, geboren in Ooij, gedoopt op 24-08-1756 in Zyfflich, get. Hester Janssen en Cornelis Janssen.
Conradus is begraven op 18-10-1779 in Zyfflich.
6. Elisabetha, geboren in Ooij, gedoopt op 24-08-1756 in Zyfflich, get. Aldegondis Janssen en Henricus Vermegen.
158. Damianus Daems (Dahm Arns). [V] [M] [K] geboren in Ooij.
Damianus is overleden op 31-03-1784 in Wercheren. Hij is begraven in Zyfflich ex Ooij.
Hij trouwde kerkelijk op 17-04-1729 in Ooij N.D.ger. 
*** 1729 den 17 April. Getrouwt Daem Daems en Derrisken van Kolieck? woonende bijde in de Ooij.*** met
159. Theodora (Derrisken) van Poelwijk (Poelick). [V] geboren in Ooij?
Derrisken is overleden op 04-09-1783 in Wercheren. Zij is begraven in Zyfflich ex Wercheren.
Kinderen van Damianus en Theodora:
1. Gerarda Arns (Daems Dahm), geboren in Wercheren, gedoopt op 02-05-1729 in Zyfflich, get. Cornelius Geenen en Margaretha Geenen.
2. Johannus Daems (Dahm Arns), geboren in Wercheren, gedoopt op 01-12-1730 in Zyfflich, get. Christina Arns en Bartholomeus van Poelijk.
Johannus is overleden op 12-06-1773 in Ooij, begraven in Zyfflich.
Johannus trouwde met Johanna Rijken.
Johanna hertrouwde op 25-10-1775 in Beek Ubbergen met Johannes Hutten weduwnaar van Helena Jennetten.
3. Jacobus Daems (Dahm Arns), geboren in Wercheren, gedoopt op 24-08-1732 in Zyfflich, get. Rudolphus Geenen.
Jacob is (waarschijnlijk) begraven op 26-02-1795 in Zyfflich ex Ooij.
Jacobus trouwde op 17-11-1759 in Zyfflich get. Joannis Daems en Christ. Geenen en in Ooij en Persingen N.D.ger. 
***d. 26 oct. 1759 In ondertrouw opgenomen Jacob Daam j.m. uit de Ooij, met Anna Margerietje Geenen wed. van Gerrit van Berck, dewelke naa drie voorafgegaane sondagse proclamatien in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 18 nov. Testes Jan Geenen frater sponsa en Derks Van Polijk mater sponsi.*** 
met Anna Margaretha (Grietje) Geenen, geboren in Ooij, gedoopt op 17-10-1723 in Zyfflich, get. Joanna Sterkman en Hermannus Wessels, als dochter van Reinerus Geenen (zie 886 kind 3) en Aleida Janssen en weduwe van Gerardus van Berck (zie 446 en 447). Anna Margaretha is overleden in Ooij, begraven op 04-12-1783 in Zyfflich ex Ooij.
4. Petrus Daems (Dahm Arns), geboren in Wercheren,gedoopt op 21-11-1734 in Zyfflich ex Erlecom, get. P: Hubertus Hubers, Wolterus Mijntjes en Elisabeth Peters. Tweeling met Aleida, gezamelijke get.
5. Aleida Daems (Arns) (Daamen): zie 79.
6. Wilhelmus Daems (Dahm Arns), geboren in Ooij, gedoopt op 19-03-1745 in Zyfflich, Joanna van Berk en Antonius Bernds.
7. Arnoldus Daems (Dahm Arns), geboren in Ooij, gedoopt op 10-10-1747 in Zyfflich, get. Theodorus Damen en Aldegondis Janssen.
Arnoldus is overleden in Ooij. Hij is begraven op 23-04-1769 te Zyfflich.
160. Otto (Ottonum) Lintsen. [K] waarschijnlijk geboren op 12-10-1698 in Cranenburg, als zoon van Wanneri Linsen en Maria Jansen.
Hij trouwde op 01-11-1725 in Kekerdom, geen getuigen vermeld.
Gendt N.D.ger.
***1725 den 14 Oct. Ingeschreven Otto Lintsen j.m. van Cranenburg en Aeltjen Rutgers j.d. beide wonende in de Erlekom. Den 4 nov. Publijk in onse kerck gecopuleert. *** met
161. Aleida (Aeltjen) Rutjes (Rutgers).
Kinderen van Otto en Aleida:
1. Paulus Lintze, gedoopt op 12-01-1726 in Kekerdom, get. Theodorus Nienhuijs,Jos Lintze en Catharina Rutjes.
2. Joannes Lintze, gedoopt op 12-10-1727 in Kekerdom, get. Joes Vermegen en Richarda Schipperhein.
3. Theodorus Lintze, gedoopt op 16-02-1729 in Kekerdom, get. Hermannus Evers, Rudolphus van Steen? en Hendrina? Wolters.
4. Wilhelmus Lintse, gedoopt op 26-08-1731 in Kekerdom get. Jos van Kolck.
5. Petronella Lintze, gedoopt op 26-09-1734 in Kekerdom, get. Sander Sondagh, Catharina Rutjes en Joanna Holterman.
6. Joannes (Joes) Lintze: zie 80
7. Joanna Lintze, gedoopt op 12-10-1740 in Kekerdom, get. Lambertus Vos, Hendrina van Steen en Anna Rtten.
162. = 142 Cornelis Janssen,
163. = 143 Maria Euwens,
164. Hendrik Peters. [K]
Hendrik is overleden vr 1776.
Hij trouwde met:
165. Ders Staeze?
Kind van Hendrik en Ders:
1. Theodorus
Zie 82
166. N.N. Bastiaans [K]
Hij trouwde met
167. N.N.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bernadina Bastiaans,zie 83
2. Anneke Bastiaans, geboren in Elst.
Anneke trouwde op 26-04-1772 in Ooij en Persingen N.D.ger. 
***Den 10 de april 1772 Zijn alhier in wettigen ondertro opgenomen Gabriel Gabriels j.m. geboortig van Mook, dog in d'Ooij woonagtig, met schriftelijke toestemming van zijn vader Willem Gabriels. Met Anneke Bastiaans j.d. geboortig van Elst, mede in de Ooij woonagtig, geasssteert met Bernadijna Bastiaans, huisvrouw van Leendert Boonders zijnde haar eige Zuster. 
Dewelke, na drie agtereenvolgende Sondagen den 12, 19 en 26ste april ongehindert geproclameert zijnde, op den 26ste snademiddags alhier in den Huwelijken staat zijn ingezegent, waarvan aan dezelve een schriftelijk attest overhandigt is.***
met Gabriel Gabrils,geboren in Mook, als zoon van Willem Gabriels.
168. Nicolaas Hendriks, [K] geboren omstreeks 1707.
Nicolaas is overleden op 03-01-1784 in Wyler, 77 jaar oud.
Hij trouwde 2e op 11-11-1753 in Wyler, get. Henricus Hendrix, Antonius Jacobs, Anna Maria Jacobs en Gerdina Jacobs, met Elisabeth Cster.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
Hij trouwde 3e op 16-5-1758 in Wyler, get. Arn Roes custos en Gerdina Jacobs met Elisabeth Francken  
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
Hij trouwde 1e, 29 jaar oud, op 22-04-1736 in Wyler, get. Jacobus Loets en Elisabetha Simons, met
169. Johanna Simons.
Johanna is overleden op 14-09-1751 in Wyler.
Kinderen van Nicolaas en Johanna:
1. Bartholomea Hendrix, geboren in Wyler, gedoopt op 07-03-1737 in Wyler, get. Joannes Jacobs, Maria Willeesen en Hendrina Hendrick
2. Maria Hendrix,geboren in Wyler, gedoopt op 07-03-1737 in Wyler, get. Joannes Arns, Hendrina Dericks en Joanna Rutten.
3. Theodorus Hendriks, geboren in Wyler,  gedoopt op 09-11-1738 in Wyler, get. Henricus Hendricks, Arnoldus Holterman en Elisabetha Simons.
4. Godefridus Hendriks, geboren in Wyler,  gedoopt op 25-09-1740 in Wyler get. Everhardus Maes, Joannes Dericks en Elisabeth Koenen?
5. Theodorus Hendriks,geboren in Wyler,  gedoopt op 25-09-1740 in Wyler, get. Joannes Ricken, Hendricus Hendricks c.v. Wilhelmus Broekhoff en Anna Arns.
6. Johannus Hendriks geboren in Wyler, gedoopt op 08-07-1742 in Wyler, get. Joannes Valck, Theodorus Arns en Theodora Simis.
7. Bartholomeus Hendriks: zie 84.
8. Anna Hendriks geboren in Wyler, gedoopt op 19-09-1745 in Wyler, get. Bartholomaeus Artz, Sijbilla Manten en Anna Hendricks.
9. Henricus Hendriks, geboren in Wyler, gedoopt op 29-03-1747 in Wyler, get. Arnoldus Holterman, Joes Adolpus Geisman? en Elisabetha Simons.
10. Anna Hendriks, geboren in Wyler, gedoopt op 26-07-1748 in Wyler, get. Godefridus Coenen, Elisabetha Tiessen en Anna Maria Jacobs.
11. Henricus Hendriks, geboren in Wyler, gedoopt op 23-07-1750 in Wyler, get. Joannes Linders, Antonia Jacobs c.v. Joannes Jacobs en Willemina Hendrickx.

Kinderen van Nicolaas en Elisabeth Coster.
12. Johanna Hendriks, geboren in Wyler, gedoopt op 15-10-1754 in Wyler, get. Henricus Hendrix, Theodorus Simis en Gerrardina Jacobs.
13. Petrus Hendriks, geboren in Wyler, gedoopt op 16-05-1756 in Wyler, get. Theodorus van Lunen, Theodorus Lamers en Joanna van Dorn.

Kinderen van Nicolaas en Elisabeth Franken.
14. Bernardus Hendriks, geboren in Wyler, gedoopt op 06-05-1759 in Wyler, get. Theodorus van Raij en Gertrudis Francken.
15. Gerardus Hendriks, geboren in Wyler, gedoopt op 19-11-1761 in Wyler, get. Jacobus Lamers en Joanna Artz.

170.  
171.  
172. Matheus Reynen. [K]
Hij trouwde met
173. Johanna Straatmans.
Kinderen van Matheus en Johanna:
1. Rheinero Reynen, geboren op 03-05-1716 in Groesbeek.
2. Matheus Matthijs Reynen: zie 86.
3. Antonia Reynen, geboren op 13-07-1727 in Groesbeek.
174. Wernerus Jansen Wanders, [K] geboren in Groesbeek?.
(Wernerus was weduwnaar)
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-04-1736 in Groesbeek get. Theodora Jacobs en Joannes Janssen Wanders, met
175. Joanna Jacobs, geboren in Milsbeek?.
Kinderen van Wernerus en Joanna:
1. Margaretha Jansen Wanders: zie 87.
2. Joes Jansen Wanders, gedoopt op 19-03-1739 in Groesbeek, get. Hendrina Derix (uit Ottersum), Maria Thijssen (p.proc) en Joe Wanders.
3. Jacomina Jansen Wanders, gedoopt op 06-06-1740 in Groesbeek, get. Maria. Gerrits van de Bremmert en Wilhelmo Peters Arts.
180. Leonardus (Lindert, Leendert) Boelders (Boljers), [K]
Hij ging in ondertrouw Ger. te Gent 
***Den 28 octob. ingeseve Leendert Boljers j.m. en Bartjen Nijenhuijs j.d. beijde wonende inde Erlekum, die 26 nov. publijk filio gecopuleert.***
Hij trouwde R.K. op 24-11-1724 in Kekerdom ex Erlecom, get. W. Kaeltje en Joanna van Benthem, met
181. Bartholomea (Bartjen) Nijenhuijs (Nieuenhuys)
Kinderen van Leendert en Bartjen:
1. Petronella Boelders, geboren in Erlecom, gedoopt op 14-01-1725 in Kekerdom, get. Henricus Boelders en Willemina Lippitz.
2. Theodorus Boelders, geboren in Erlecom, gedoopt op 12-03-1728 in Kekerdom, get. Antonius Tnnisse, Damianus Lippitz en Hendrina Nienhuijs.
3. Helena Boelders, geboren in Erlecom, gedoopt op 24-09-1730 in Kekerdom, get. Jos Tonnisse en Hendrina Boelders.
Helena is begraven op 10-12-1730 te Kekerdom, 2 maanden oud
4. Helena Boelders, geboren in Erlecom, gedoopt op 24-02-1732 in Kekerdom, get. Henricus Juriens, Ernesta Lippits en Gerarda Nienhuijs.
5. Henricus Boelders, zie 90
6. Maria Boelders, geboren in Erlecom, gedoopt op 21-01-1737 in Kekerdom, get. Richardus Nienhuijs, Hendrina Wolters en Maria Tonnisse.
7. Jos Boelders, geboren in Erlecom, gedoopt op 06-07-1738 in Kekerdom, get. Nicolaus Jeger en Everardus Router.
8. Leonardus Boelders, geboren in Erlecom, gedoopt op 11-12-1740 in Kekerdom, get. Henricus Tonnisse en Gerarda Rutjes.
9. Theodora Boelders, geboren in Erlecom, gedoopt op 10-03-1743 in Kekerdom, get. Henricus van Kolck, Henrica Tonnisse en Hendrina van Benthum.
Theodora is begraven op 08-05-1743 te Kekerdom, 1 maand oud.
10. Theodorus Boelders, geboren in Erlecom, gedoopt op 23-08-1744 in Kekerdom, get. Jos Mers, Theodorus Boman en Helena Tonnisse.
182. Wilhelmus Knipping, [K]
Hij trouwde met 
183. Maria Mulder,
Kinderen van Wilhelmus en Maria:
1. Elisabeth Knipping, zie 91
2. Anthonius Knipping, geboren in Erlecom, gedoopt op 27-07-1741 in Leuth.
3. Petronella Knipping, geboren in Erlecom, gedoopt op 14-03-1751 in Leuth.
184. Conradus Puppinghuizen, [V] [M] [K1] [K2] geboren omstreeks 1700 in Buer (bij Dorsten in Keulsland).
Conradus is overleden voor 1743.
Hij trouwde kerkelijk ca 1724 in Zyfflich met
185. Gerarda (Geertruida) Reijmers (Reimers) (zie ook 307-2), [V] [M] geboren in 1706.
Gerarda is overleden op 08-01-1780 in Zyfflich, 74 jaar oud.
Gerarda trouwde 2e op 23-7-1743 in Zyfflich met Derk Lamers (Wellen genoemd) gedoopt op 05-03-1715 in Zyfflich, get. Wilhelmus Braem en Elisabeth van de Kerkhoff, als zoon van Walterus (Wellen) Lamers en Maria Braem (zie 306 en 307).
Kinderen van Conradus en Gerarda:
1. (waarschijnlijk) Jacob Puppinghuizen.
Jacob is overleden op 26-05-1785 in Zyfflich.
2. Anna Catharina Puppinghuizen, gedoopt op 24-11-1724 in Zyfflich, get. Sybilla Wanners.
3. Theodora Puppinghuizen, gedoopt op 19-11-1726 in Zyfflich. get. Wilhelmina Leenders en Johannes (Jos) Everhardus Puppinghuisen.
Theodora trouwde op 11-08-1747 in Zyfflich met Everhardus Theodorus Gochermans, geboren omstreeks 1722.
Everhardus is overleden op ?-02-1777 in Zyfflich, 55 jaar oud.
Uit dit huwelijk 13 kinderen.
4. Joanna Maria Puppinghuizen, gedoopt op 24-04-1729 in Zyfflich, get. Maria Evers en Henricus Puppinghuisen.
Joanna Maria is overleden op 11-03-1753 in Zyfflich.
5. Johannus Michael (Mutzie) Puppinghuizen: zie 104.
6. Petrus Puppinghuizen: zie 92.
7. Henricus Puppinghuizen, gedoopt op 25-03-1736 in Zyfflich, get. Maria van Kolk en Wilhelmus Remmen.
8. Conradus Puppinghuizen, gedoopt op 25-03-1737 in Zyfflich, get. Gerardus van Bergeren en Mechtildis Wanners.
Conradus is waarschijnlijk overleden  voor 1740.
9. Conradus Puppinghuizen, gedoopt op 21-10-1739 in Zyfflich, get. Hendrikus Hendriks en Catharina Campmans.
Conradus is overleden op 30-09-1826 in Zyfflich en begraven in Zyfflich. beroep, Koster.
Conradus trouwde 1e kerkelijk 02-05-1773 in Wyler, get. Bartholomeus Gogerman, Wilhelmus Peters en Theodora Gerrits. Ze zijn in ondertrouw gegaan op 08-04-1773 in Beek, met Anna Maria Peters, 18 jaar oud, geboren omstreeks 1755 in Groesbeek.
Anna Maria is overleden op 09-01-1802 in Zyfflich, 47 jaar oud. 
Uit dit huwelijk 13 kinderen.
Trouwde 2e kerkelijk op 27-05-1806 in Niel [bron: E. Arends]. met Jeanine Alemons, geboren in Zyfflich
186. Bartholomeus Ermers (Erms).
Hij trouwde op 11-11-1736 in Niel met
187. Christijna Janssen.
Christijna is overleden op 14-02-1776 en begraven op 20-02-1776 in Niel.
Kinderen van Bartholomeus en Christijna:
1. Wilhelmus Erms, gedoopt 29-09-1738 in Niel.
Wilhelmus trouwde waarschijnlijk 1e < 1772 met Joanna Sanders, overleden op 12-01-1781 in Niel.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
Wilhelmus trouwde waarschijnlijk 2e op 30-10-1781 in Niel met Sybilla Jansen.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
2. Agnes Erms, gedoopt op 29-02-1740 in Niel.
3. Petrus Erms, gedoopt op 23-05-1742 in Niel.
Petrus trouwde waarschijnlijk op 30-05-1786 met Catharina de Waij.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
4. Johanna Ermers (Erms): zie 93.
5. Antonius Ermers (Erms), gedoopt op 22-03-1748 in Niel
Antonii trouwde waarschijnlijk met Theodora Verheijen.
Uit dit huwelijk 9 kinderen.
188. Henricus Hendriks. [K]
Hij trouwde met
189. Joanna Hendriks (Jansen)
Kinderen van Henricus en Johanna. Bron kinderen en doop E. Arends.
1. Gertrudis Hendriks, gedoopt op 30-08-1721 in Aerdt.
2. Judith Hendriks, gedoopt op 06-12-1727 in Aerdt.
3. Anna Hendriks, gedoopt op 02-10-1729 in Aerdt.
4. Christina Hendriks, gedoopt op 11-09-1731 in Aerdt.
5. Hermina Hendriks, gedoopt op 20-05-1733 in Aerdt.
6. Petrus Hendriks, gedoopt op 19-08-1735 in Aerdt.
7. Gerarda Hendriks, gedoopt op 01-03-1740 in Aerdt.
8. Henricus Hendriks,
[zie 94]
190. Wessel (Wesselinus) van Benthum. [V] [M] [K] gedoopt op ?-06-1709 in Leuth.
Wessel is overleden op 10-07-1782 in Leuth , 73 jaar oud.
Hij trouwde kerkelijk op 24-04-1736 in Leuth, get. Alexander Kroes en Johannes Rijken, met
191. Joanna Lucassen, [V] [M] gedoopt op 01-02-1714 in Bimmen, get. Bernardus van Beeckhuijsen en Maria Kael.
Joanna is overleden op 20-06-1788 in Leuth, 74 jaar oud.
Kinderen van Wessel en Joanna:
1. Lucas van Benthum, gedoopt op ..-..-1743 in Leuth, get. Georgius Lucassen, Johannes Moers en Maria van Benthum.
2. Wilhelmina van Benthum: zie 95.
3. Joannes (Joes) van Benthum, gedoopt op 03-09-1746 in Leuth, get. Lucas Moers, Jacobus Lucassen en Anna van Benthum.
Joes is overleden op 28-07-1822 in Druten.
Joes trouwde op 28-04-1783 in Afferden met Wilhelmina Hermens.
4. Aleida van Benthum, gedoopt op 28-06-1748 in Leuth, get. Walraff van Bentum en Grietje Moers.
Aleyda trouwde 1e kerkelijk op 17-12-1771 in Leuth, get. Henricus van Benthum en Joanna van Benthum, met Peter Hendriks.
Peter is overleden op 27-07-1779 in Niel. [bron: Guido v. Benthem].
Uit dit huwelijk zijn 5 Kinderen gedoopt in Niel.
Trouwde 2e kerkelijk op 23-04-1780 in Niel met Theodorus Holman.
Uit dit huwelijk zijn 3 Kinderen gedoopt in Niel.
5. Joanna van Benthum, gedoopt op 15-01-1750 in Leuth, get. Gerardus Clasen, Henrina Vos en Henrina van Benthum.
Joanna is overleden op 07-03-1830 in Leuth, 80 jaar oud.
6. Henricus van Benthum, gedoopt op 10-02-1752 in Leuth, get. Henricus Bierman en Henrina van Kolk.
208. = 184 Conradus Puppinghuizen,
209. = 185 Gerarda (Geertruida) Reijmers (Reimers),
210. Everhardus Buskens. [V] [M] [K] gedoopt op 09-08-1700 in Bimmen. get. Derk Arnts en Enneke van Kempen.
Everhardus is overleden op 17-10-1751 in Zyfflich.
Hij trouwde 1e op 11-01-1730 in Leuth get. Jos Rijken en Lambertus Ruphens, met Maria Voss geboren ca. 1695.
Maria is begraven op 29-01-1739 in Leuth.
Hij trouwde 2e kerkelijk op 20-01-1740 in Leuth, get. Rochardus Holterman, Joes Rijken en Joes Schurings, met
211. Johanna Schurings.
Kinderen van Everhardus en Johanna:
1. Maria Buskens (Beuskens): zie 105.
2. Arnoldus Buskens, gedoopt op 30-01-1743 in Leuth. get. Hendrina van Benthem, Joan van de Pavert en Joes Schurings.
3. Anna Buskens, gedoopt op 20-01-1745 (als jaar staat aang. 1744) in Leuth. get. Johanna Janssen, Hendrina Schurincks en Wilhelmus van Kolk.
Anna trouwde kerkelijk op 02-05-1770 in Leuth, get. Joanne van Benthum en Wilhelmina van Benthum. met Paulus van Benthum.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
4. Gertrud Buskens, gedoopt op 12-11-1747 in Leuth, get. Elisabeth Hendriks, Johanna Lucassen en Lucas Moers.
216. = 152 Laurentius Braam,
217. = 153 Gerarda (Gertrudis) Lamers (Wellen).
218. Theodorus Gylen (Gielen). [V] [M] [K
Theodorus is overleden op 24-12-1772 in Millingen.
Hij trouwde omstreeks 1753 (Ger.) op 03-09-1755 in Millingen (bron A. Leeuwrik) met
219. Johanna Krechting. [V] [M] gedoopt op 16-05-1734 in Mehr.
Overleden op 21-01-1824 in Millingen (bron A. Leeuwrik)
Johanna trouwde 2e kerkelijk op 23-11-1773 in Bimmen met Gerardus Heijligers, geboren ca 1744in Afferden? als zoon van Petrus Heijligers en Maria Lamers.
Overleden op 13-03-1813 in Millingen. (bron A. Leeuwrik)
Kinderen van Theodorus en Johanna:
1. Johanna Maria Gielen, geboren in Millingen, gedoopt op 18-07-1754 in Bimmen.
2. Joes Henricus Gielen, geboren in Millingen, gedoopt op 17-02-1756 in Bimmen, get. Petrus Gielen en Emerentia van Ackeren.
3. Theodorus Gielen, geboren in Millingen, gedoopt op 27-03-1758 in Bimmen, get. Gerardus Gielen, Gertrudis Gielen.
Theodorus trouwde met Anna Maria Arntz, geboren ca. 1760 in Dffelward, als dochter van Steven Arntz en Cenemie Mulder.
Anna Maria is overleden op 10-12-1826 in Millingen.
Anna Maria was eerder getrouwd met Hendricus Huijsman. (bron A. Leeuwrik)
Theodorus woonde in 1829 te Millingen op no:139 in bij het gezin van zijn schoondochter Johanna Maria Huijsman.
4. Hermina (Wilhelmina) Gielen: zie 109.
5. Gerardus Gielen, geboren in Millingen, gedoopt op 07-03-1765 in Bimmen, get. Christophorus Daams en Aleidis Goossens.
6. Petrus Gielen, geboren in Millingen, gedoopt op 15-06-1768 in Bimmen, get. Wilhelmus Gielen en Henrica Millings.
7. Bartholomea Gielen, geboren in Millingen, gedoopt op 25-07-1771 in Bimmen, get. Johan Smits en Johanna Gijn. 

Kinderen van Johanna en Gerardus:
1. Theodorus (Derk) Heijligers, geboren in Millingen a/d Rijn, gedoopt op 21-07-1774 in Bimmen, get. Hendricus Arndz en Wilhelmina Arndz.
Derk is overleden op 26-01-1854 in Millingen a/d Rijn, 79 jaar oud.
Beroep: Dagloner.
Derk trouwde voor 1807 met Petronella Reijmers, geboren in Bimmen, gedoopt op 03-08-1780 in Bimmen, get. Wilhelmus van Bergen en Petronella Fleuren, als dochter van Johannes Wilhelmus Reijmer en Bartholomea van Lier.
Petronella is overleden op 31-07-1868 te Millingen. (bron Arie Leeuwrik)
Het gezin woonde in 1829 te Millingen op no: 91.
2. Petronella Heijligers, geboren in Millingen a/d Rijn, gedoopt op 19-04-1777 in Bimmen, get. Lambertus Wientjens en Anna Wolters.
Petronella is overleden op 20-04-1837 in Millingen a/d Rijn, 60 jaar oud. 
Petronella trouwde kerkelijk op 20-02-1810 in Millingen a/d Rijn, get. Otgerus Huisman en Bart Huisman, met Johannes Huijsman, gedoopt op 01-09-1784 in Bimmen, get. Stephanus Arnds en Helena Awater. als zoon van Hendricus Huijsman en Anna Maria Arntz.
Overleden op 09-03-1862 in Millingen.
Beroep: Dagloner (1818), Winkelier (1824,1827), Landbouwer (1836,1854)
Dit gezin woonde in 1829 te Millingen op no:83, in 1840 Wijk B 49. (bron A. Leeuwrik)
220. Henricus Coppers. [V] [M] [K] gedoopt op 04-11-1714 in Niel.
Henricus is overleden op 11-01-1758 in Niel.
Hij trouwde kerkelijk op 04-06-1744 in Niel, get. Henrica Zanders en Hermanus Zanders. met
221. Maria Reijntjes. [V] [M] gedoopt op 03-08-1729 in Niel.
Maria is overleden op 08-02-1801 in Niel, 71 jaar oud.
Bij haar overlijden staat Vidua duorum Maritorum Henrici Coppers en Henrici Meurs
Maria trouwde 2e op 21-2-1759 in Niel met Henricus Meurs (Moers).
Henricus is waarschijnlijk overleden op 23-07-1789 in Niel en aldaar begraven op 26-07-1789.
Uit dit 2e huwelijk 4 kinderen.
Kinderen van Henricus en Maria:
1. Gijsbertus Coppers, geboren 08-08-1745 in Niel.
2. Theodorus Coppers, geboren 20-3-1747 in Niel.
Theodorus is overleden op 26-05-1780 in Niel, 33 jaar oud. Hij is begraven op 30-05-1780 in Niel.
3. Mechtildis Coppers, geboren 29-09-1749 in Niel.
4. Wilhelmus Coppers: zie 110.
5. Arnoldus Coppers, geboren 06-03-1754 in Niel.
6. Theodora Coppers, geboren 18-05-1756 in Niel.
7. Hendrina Coppers, geboren 30-05-1758 in Niel.
222. Henricus Wanners, [V] [M] [K] gedoopt op 03-02-1722 in Zyfflich, get. Albertus Janssen en Sybilla Wanners.
Henricus is overleden op 10-08-1807 in Niel ex Zyfflich, 85 jaar oud, get. aangifte Euwe Albers en Willem Coppers.
Beroep, Landbouwer.
Hij trouwde kerkelijk op 04-08-1759 in Zyfflich, get. Joes Bergeren en Nicolaas Stevens. (Waarschijnlijk dispensatie verleend nl. derde graat bloedverwantschap) met
223. Maria van Bergeren, [V] [M] gedoopt op 08-03-1734 in Zyfflich. get. Catharina Hendriks en Matthias Thijssen.
Maria is overleden op 30-09-1803 in Zyfflich, 69 jaar oud.
Kinderen van Henricus en Maria:
1. Theodorus Wanners, gedoopt op 08-05-1761 in Zyfflich, get. Aldegonda Peters en Wilhelm Verheijen.
Theodorus is begraven op 14-06-1773 te Zyfflich, 12 jaar oud.
2. Gerarda Wanners, gedoopt op 20-12-1763 in Zyfflich, get. Hendrina Arnts en Fredericus Stevens.
Gerarda is begraven op 14-10-1794 te Wyler, 31 jaar oud.
Gerarda trouwde op 14-11-1780 in Zyfflich met Theodorus Wellen, er werden geen get. genoemd.
Uit dit huwelijk min. 2 kinderen.
3. Allegonda (Aleijda) Wanners, gedoopt op 10-11-1765 in Zyfflich get. Theodorus Arnts en Mechtildis Wanders.
Aldegonda is overleden op 09-09-1767 in Zyfflich, 1 jaar oud.
4. Wilhelmus Wanners, gedoopt op 02-08-1769 in Zyfflich, get. Anna Catharina van Bergeren en Anthonius Wolters.
5. Aleida Wanders: zie 111.
6. Dorothea Wanners, gedoopt op 01-09-1773 in Zyfflich, get. Joannes van Bergeren en Christina Stevens.
Dorothea is overleden op 13-04-1777 in Zyfflich, 3 jaar oud.
228. Joannes (Jan) Mientjes. [K]
Joannes is overleden op 01-11-1764 in Ooij en begraven in Zyfflich.
Hij trouwde met
229. Gertruda Wessels, [V] [M] gedoopt op 08-03-1683 in Zyfflich [bron: P. Bonke], get. Richardus Grobben en Cathatina Tijmphuis.
Gertruda is overleden op op 03-02-1744 in  Ooij en begraven in Zyfflich.
Kinderen van Jan en Gertruda:
1. Wolterus (Wouter) Mijntjes: zie 114.
2. Derk Mientjes, gedoopt op 10-09-1713 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Claes Wessels, Jan Simons en Anna Geenen.
3. Derske Mienties, gedoopt op 14-10-1714 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Hermen Wessels, Grietje Staijen en Marije Geenen, zus van Roeloff Geenen.
4. Marije (Maria) Mienties, gedoopt op 08-03-1716 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Roeloff Geenen, Marije Nijmans uxor van Jan Simons en Johanna Rijcks uxor van Jan van Kempen.
Maria trouwde kerkelijk op 20-11-1735 in Ooij en Persingen N.D.ger. 
***den 4 nov. (1753) In ondertrouw opgenomen Servatius Brouwer Ruijter onder t Regiment van de Brigardi Drimbon met Maria Mientjes tot Wercheren met attestatie van Verlof ten opsigt van den Bruijdegom van den Ritmeester Dleudonne? .... voorz. Regiment.
Testes Jan Mientjes Pater Sponse en Jan Arens.*** met Servatius Brouwer.
5. Bartholomea (Bartje) Mientiens, gedoopt op 06-11-1718 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Aeltie Janssen Reijn Geenes vrou, Anna Genen Hendrick van Kolcks vrou en Warner Wessels.
Bartholomea is overleden op 17-03-1775 en begraven in Zyfflich.
Bartholomea trouwde op 30-04-1747 in Zyfflich R.K. get. Woltirus Mijntjes en Margaretha Mijntjes, en in Ooij en Persingen N.D.ger.
***d. 31 maart 1747 In ondertrouw opgenomen Hendrik Jansen j.m. uit de Erlecom met Bartje Mientjes j.d. van Wercheren, dewelke naa drie voorafgaande  proclamatien getrouwt sijn d. 23 april 1747.
Testes Jan Jansen pater sponsi en Jan Mientjes pater sponsae.***
met Hendrik Jansen, zoon van Jan Jansen en <mogenlijk> Maria Wellens.
6. Lijsbeth Mientjes, gedoopt op 19-10-1721 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Gerrije Braem, Jenneke Mientjes en Claes Wessels Banier?
7. Arnoldus Mijntjes, geboren in Ooij, gedoopt op 08-03-1725 in Zyfflich, get. Reijnerus Geenen en M... Wessels.
Arnoldus trouwde 34 jaar oud op 18-11-1759 in Zyfflich R.K. get. Joes Vermeer en Joa Alberts?, en in Ooij en Persingen N.D.ger.
*** d. 25 oct. 1759 In ondertrouw opgenomen Arnoldus Mientjes j.m. uit de Ooij, met Lucretia Vermeer j.d. uit de Ooij, dewelke belooft hebben, dat niet alleen het kind, waarmede voorz Lucretia swanger gaat, hiermede sal geegt en gewettigt wesen, maar ook dat alle kinderen, die, in 't vervolg, uit dit huwelijk souden mogen voorkomen, in de waare gereformeerde Religie sullen opgevoed worden, en sij in alles sullen tragten te voldoen aan den inhoud van den Placate des lands.
Dese sijn naa drie voorgaande sondagse proclamatien in de Kerk alhier getrouwt d. 18 nov.
Testes Jan Mientjes pater sponsi en Jan Vermeer pater sponsa obut d. 23 nov. 
Kanttekening: Ongelijk huwelijk, de bruidegom Catholijk en de bruid gereformeerd.***
met Lucretia Vermeer, <waarschijnlijk> gedoopt als Laurentina op 11-04-1734 in Ooij en Persingen N.D.ger. dochter van Jan Vermeeren en Ariaattje Koendert.
Uit dit huwelijk min. 1 kind.
8. Margaritha (Grietje) Mintjens (Mijntjes), geboren in Wercheren, gedoopt op 12-12-1728 in Zyfflich, get. Nicolaus Wessels en Joanna Geenen.
Grietje trouwde kerkelijk op 03-05-1761 in Zyfflich R.K. get. Joanne Albertz en Mechtilde T..... en in Ooij N.D.ger.
***d. 10 april 1761 In ondertrouw opgenomen Hendrik De Bruin j.m. in de Ooij, met Grietje Mientjes j.d. in de Ooij, dewelke, naa drie voorafgaande sondagse proclamatien, in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 3 meij. Testes Hendrik De Bruin pater sponsi en Jan Mientjes pater sponsae.***
met Hendrik Bruijn, geboren in Ooij, als zoon van Hendrik de Bruin.
Hendrik is overleden in Erlecom? en is begraven op 11-05-1809 te Zyfflich ?.
230. Gerardus Janssen. [K
Gerardus is overleden op 31-03-1769 in Leuth.
Hij trouwde kerkelijk op 15-05-1720 in Leuth get. Rugerus Heimen, Henricus Rijcken en Joes Rijken, met
231. Aleida van Benthum. geboren ca. 1692 in Leuth?
Aleida is overleden op 02-12-1758 en begraven in Leuth.
Kinderen van Gerardus en Aleida:
1. Joanna Janssen, gedoopt op 20-01-1721 in Leuth, get. Theodora van Benthum, Hilleken (Helena) Spronck en Henricus Vos.
2. Nicolaus Janssen, gedoopt op 07-11-1723 in Leuth, get. Johanna van Benthum, Theodorus van Berk en Goswinus Rijcken.
3. Maria Janssen: zie 115.
4. Joannes Janssen, gedoopt op 26-05-1729 in Leuth. get. Everardus van Elten, Everardus Hendriks en Margaretha Spronk.
5. Helena Janssen, gedoopt op 06-03-1732 in Leuth. get. Anna van Bentum, Leonardus Simens en Elisabeth Verwajen.
6. Theodora Janssen, gedoopt op 14-02-1734 in Leuth. get. Maria Rijken, Joanna Coppers en Roelof Vos.
7. Theodora Wilhelmina Janssen, gedoopt op 27-12-1735 in Leuth. get. Joes Rijcken noie Wilh. Coppers, Margaretha Hess en Gerarda Sondag noie Elisab. Van Colck.
232. Theodor Lohschelder, [V] [M] [K] gedoopt op 18-08-1720 in Keppeln, get. Lucas Lohscheller, Anna Coppers en Henri Overfelt.
Theodor trouwde met
233. Theodora Peters
Kinderen van Theodor en Theodora:
1. Peter Lohschelder, gedoopt op 30-01-1743 in Keppeln, get. Catharina Tewssen, hij werd illegaal geboren.
2. Lucas Looyschelder (Lohschelder), zie 116
3. Arnold Lohschelder
, gedoopt op 21-12-1746 in Keppeln, get. Theodorus Lohsellers en Agnes Peters.
4. Gerhard Lohschelder, gedoopt op 27-02-1748 in Keppeln, get. Jannes Scholten en Maria Lohsellers.
5. Arnold Lohschelder, gedoopt op 06-03-1749 in Keppeln, get. Henricus Looschelders en Cath. Xanders.
6. Theodor Lohschelder, gedoopt op 06-03-1749 in Keppeln, get. Jacob Looschelders en Gerarda te Kaat.
7. Jacob Lohschelder, gedoopt op 24-02-1756 in Keppeln, get. Lamb. Looschelders en Anna Hooghof.
Jacob trouwde met Sibilla te Ray.
8. Allegonda Lohschelder, gedoopt op 28-03-1759 in Keppeln, get. Arnoldus Looschelders en Maria Peters.
Allegonda is overleden op 08-11-1841 in Keppeln, 82 jaar oud.
Allegonda trouwde op 30-04-1786 in Keppeln, get. Joes Verhorst en Marg. Bosman met Heinrich Verhoeven, gedoopt op 22-03-1760 in Keppeln, als zoon van Franz Verhoeven en Johanna Bruns. Heinrich is overleden op 25-07-1842 in Keppeln, 82 jaar oud.
9. Johann Lohschelder, gedoopt op 10-03-1762 in Keppeln, get. Gerardus Hendricks en Theodora te Kaat.
234.  
235.  
236.  
237.  
238. Theodorus Heugen (Hge). [K]
Hij trouwde met
239. Gerharda Arentz (Aarns), gedoopt op 17-10-1708 in Hulhuizen.
Zij is begraven op 26-02-1795 in Bemmel.
Kinderen van Theodorus en Gerharda:
1. Henrica Heugen (Huge), gedoopt op 28-07-1739 in Hulhuizen. get. Johannus Krechting en Hermina Timmer.
2. Hermina Heugens (Huigens Hge): zie 119.
3. Johanna Heugen (Huge), gedoopt op 13-02-1743 in Hulhuizen. get. Henricus Albers en Hermke Timmer.
240.  
241.  
242. Bernardus Eymers. [K]
Hij trouwde met
243. Christina van de Voort.
Kind van Bernardus en Christina:
1. Bernadina Eymers: zie 121.
244. Johannus van Bree. [V] [M] [K]gedoopt op 05-09-1710 in Vierlingsbeek, get. Gerardus van de Water en Maria van Bree.
Johannus is overleden in Vierlingsbeek.
Notitie bij Johannus: Jan wordt van Brienen genoemd en woonachtig in Groningen, dat zal waarschijnlijk Groeningen zijn, een gehucht bij Vierlingsbeek. Ester woonde te Sambeek.
Hij trouwde kerkelijk op 31-01-1740 in Vierlingsbeek Herv., get. Maria van Brienen, Maria Hendriks, Hendrikus Huybers en Simon Smits. met
245. Hester Hendrix .
Kinderen van Johannus en Hester:
1. Maria van Bree, gedoopt op 08-11-1740 in Vierlingsbeek.
2. Henricus van Bree: zie 122.
3. Elisabeth van Bree, gedoopt op 04-02-1744 in Vierlingsbeek. get. Maris van Bree, Maria Henrici, Simon van Bree en Egbertus van Bree.
4. Hendrina van Bree, gedoopt op 24-08-1746 in Vierlingsbeek. get. Christina Capteijns, Maria Henrici en Egbertus van Bree.
5. Joes van Bree, gedoopt op 27-12-1749 in Vierlingsbeek. get. Simon Janssen, Agatha van Bree en Egbertus van Bree. 
6. Joanna van Bree, gedoopt op 02-03-1753 in Vierlingsbeek. get. Hendrikus Huybers, Henrica van Bree en Egbertus van Bree.
7. Godefrida van Bree, gedoopt op 10-05-1755 in Vierlingsbeek. get. Anselmus Huijbers en Agatha van Bree.
246. Leonardus van Brey. [K]
Hij trouwde met
247. Maria Eijsbouts?.
Kinderen van Leonardus en Maria:
1. Elisabeth van Brey, gedoopt op 09-03-1742 in Bakel.
2. Anna Maria van Brey, gedoopt op 20-02-1745 in Bakel.
3. Elisabeth van Brey: zie 123.
4. Henricus van Brey, gedoopt op 06-07-1750 in Bakel.
5. Petronella van Brey, gedoopt op 11-03-1753 in Bakel.
6. Anna Maria van Brey, gedoopt op 29-09-1756 in Bakel.
248.  
249.  
250. Martinus (Maes) Jansen. [K]
Hij trouwde met
251. Hermina Janssen.
Kind van Martinus (Maes) en Hermina:
1. Sybilla Janssen: zie 125.
252. Theodor Krebbers, [V] [M] [K] geboren op 28-06-1735 in Kessel,
Theodor is overleden op 19-03-1807 in Ottersum, 71 jaar oud.
Theodor trouwde met
253. Elisabeth Geurtz.
Kind van Theodor en Elisabeth:
1. Lucas Krebbers zie 126.
~~~~~~~~ Generatie 9 (oudbetovergrootouders) ~~~~~~~~
256. Alexander (Sander) Croes, [V] [M] [K] geboren omstreeks 1662.
Sander is overleden op 01-07-1741 in Leuth, 79 jaar oud. Hij is begraven in Leuth.
Hij trouwde 2e (dit huw. is een veronderstelling) op 31-01-1696 in Leuth met Elisabeth (Elsken) Verwaijen, dochter van Henricus Verwaijen en Henrica (Hermsken) Meurs get. Catharina Coppen en Henricus van Kolck. Elisabeth was eerder getrouwd met Henricus van Benthum.
Hij trouwde 1e met
257. Feyken (Sophia) Tonnissen, geboren omstreeks 1662.
Feyken is overleden voor 1696, 34 jaar oud.
Kinderen van Sander en Feyken: Dit gezin is nog even een veronderstelling, er word aan gewerkt.
1. Hernske Croes.
2. Derick Croes,
3. Pauwell Croes: zie 128.
4. Martinus Croes, geboren in 1690. [bron: H.Oteman], gedoopt in 1690.
Martinus is overleden op 08-10-1750 in Millingen, 60 jaar oud. Hij is begraven in Bimmen.
Martinus trouwde met Joanna Maria Huijsmans (Husmans), geboren omstreeks 1690.
Joanna is overleden op 09-05-1731 in Niel, 41 jaar oud.
Uit dit huwelijk 6 kinderen.
5. Henrica (Hendrijn) Croes, gedoopt op 29-09-1692 in Keeken, get. Alexander Croes en Gertrudis Schrijvers.
Hendrijn is overleden in 1738.
Henrica trouwde met Rick Ricken  
(Rick was Weduwnaar van Maria Meeuwsen.)
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
6. Hendrina (Hansken?) Croes
Hendrina is overleden op 11-01-1776 in Mehr.
Hendrina trouwde 1e met Theodorus Staaijen.
Hendrina is overleden op 24-03-1721 in Leuth.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
Trouwde 2e kerkelijk op 23-09-1721 in Leuth, get. Alexandro Kroes, Henrico Rijcken, Joe Rijcken en Theodori Staejen. met Hermanus Pruijs (Pruss), geboren in 1700.
Hermannus is overleden op 03-03-1749 in Mehr, 49 jaar oud.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
7. Johanna (Hansken?) Croes, geboren in 1695 [bron: H.Oteman].
Johanna is overleden op 11-01-1776 in Mehr, 81 jaar oud.
276. Gheen Geenen, [V] [M] [K1] [K2] geboren in Ooij.
Beroep: gerichtsman (schepen) in de Heerlijkheid Ooij en Persingen
Hij wordt genoemd in de lijst van inwoners in de Heerlijkheid Ooij. Geen Geenen bouwt met 2 peerden. Zie "Zoeklicht Kwartier van Nijmegen, 1985, pag. 132. Uit zijn trouwgegevens blijkt dat zijn vader Ruloff heet. Zie Gelderse Huwelijken, Gent, 1669
In het "Gerichteliche Signaet der Heerlickheijt Oij (1666?1710) is in het jaar 1703 de volgende opdracht weergegeven:
Voor den Amptman Cornelis Walravens oircond Gerichtsl. Derck de Vries en Eijmert van Manen zijn erschenen Geen Geene ende Jantjen Jaanssen Echtel. ende hebbende beleden ende bekent voor haer ende haeren erven voor eene welbetaelde somme van twee duijsent en vier hondert gulden Hollants gelts ad 22 Stuijvers 't stuk wettigh ende stedighs Erffcoops vercogt, gecedeert ende opgedraegen te hebben, gelijk doende cragte deses, aen Jan Braem ende Aletjen Huijsman Echtel. ... seeker Huijss, Hofstadt, Boomgaert en bijbehorend Bouwlandt, groot vijf mergen ... soo in de voorn. Heerlijkheijt Oij gelegen is, en bij de Cooperen Echtel. beseten ende gebruijkt worden, palende junta litteras, zijnde vrij allodiael Erff en goedt, uijtgesondert 's Heern Schattingen, 't Recht der Thijnden en de gemeijne Oijsche lasten ... Den 11. Maij 1703". (bron P. Bonke, transcriptie G. van Benthum)
Hij trouwde op 19-04-1669 in Ooij en Persingen N.D.ger. (ondertrouw op 12-4-1669 in Gent) met
277. Jantje Jansen, geboren in Gent.
Kinderen van Gheen en Jantje:
1. Theodora (Derrisken,Derris) Geenen, gedoopt op 29-05-1670 in Ooij en Persingen N.D.ger. geen get. vermeld.
Derris trouwde op 30-03-1701 in Ooij en Persingen N.D.ger. (ondertrouw 12-02-1701) met Matthijs (Thijs) van Gisteren (Geesteren) gedoopt op 06-01-1678 in Ooij en Persingen N.D.ger. geen get. vermeld, als zoon van Hendrick van Geesteren (de jonge) en Trijneke van Brienen (Brijenen).
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
2. Reinerus (Rein) Geenen,gedoopt op 08-04-1672 in Ooij en Persingen N.D.ger. geen get. vermeld.
Rein trouwde 2e op 04-04-1717 in Nijmegen (ondertrouw 14-03-1717 in Nijmegen, get. Marij Janse en Hendrik Sas.
Ondertrouw in Ooij en Persingen N.D.ger. 
***Ooij 1717 Zijn Reijn Geenen wed. in de Oij ende Aeltje Jansen j.d. te Nijmegen op attestatie dat ook hier onverhindert geproclameert waeren in den staat des huwelijks bevestigt, en daer van is mij wettig bescheijt overgebraght: de trou is geschien den 4 april in Nijmegen.*** 
met Aleida  (Aeltje) Janssen, geboren in Nijmegen
Uit dit huwelijk 9 kinderen.
3. Rudolf (Roeloff) Geenen, zie 138
4. Anna Geenen, zie 443
5. Derck Geenen, gedoopt op 24-08-1684 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Jan Geenen en Jacob van Hulst.
280. Ruth Krachtingh (Craghtingh), [K] geboren in Keeken.
Hij trouwde kerkelijk op 16-09-1703 in Ooij en Persingen N.D.ger.
*** Den 2 sep. (1703) zijn Ruth Craghtingh  j.m. van Keecken woonende tot Oij en Geesken Freedrijcks  j.d. van Millingen tegenwoordigh mede hier woonende  in Wettigen ondertrouw opgenomen, vervolgens proclamatie en den 16 sep. copulati.*** met
281. Geesken Frederijcks , geboren in Millingen.
Kinderen van Ruth en Geesken:
1. Arnoldis (Arent) Kragting: zie 140.
2. Nicolaus Krachtingh, gedoopt op 17-06-1708 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Gerrit Arens, Elisabeth van Megen en Joes Verhijen?.
Nicolaus trouwde 1e kerkelijk op 03-11-1737 in Nijmegen [bron: E.Arends], met Anna Jansen.
Trouwde 2e kerkelijk op 18-10-1739 in Nijmegen met Hendrina Micharis.
Notitie: trouwde op 18-10-1739 N.D. Ger. en op 1-11-1739 Statie Predikheren beide te Nijmegen
3. Jenneken Krachtingh, gedoopt op 04-05-1710 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Evertje Boumans, Wendel Reymers en Thomas Sondagh.
4. Petrus Krachtingh, gedoopt op 08-02-1713 in Kekerdom ex Erlecom, get. Wilhelmus van Triest en Florentina Duijm.
5. Marije Krachtingh, gedoopt op 06-10-1715 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Peter Derck Albers en Johanna Rijcks ehevrou van Jan van Kempen.
6. Rutje Krachtingh, gedoopt op 24-11-1720 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Mathijs van Gesteren, nog een neef van de moeder en Derske doghter van Jan Simons.
284. 5Conradus Janssen, [V] [M] [K] geboren voor 1686 in Keeken.
Conradus is overleden na 11-09-1722.
Hij trouwde kerkelijk op 21-02-1703 in Leuth, get. Petrus Jansen en Wilhelmus van Kolck, met
285. Joanna van Megen. [V
Johanna trouwde 2e voor met Mathias van de Sandt.? waarschijnlijk geboren in Groesbeek
Mathias was weduwnaar van Elisabeth van Megen, ze waren getrouwd op 13-07-1710 in Ooij en Persingen N.D.ger.
***Den 21 junij zijn Mathijs van de Sant j.m. van Groesbeeck en Elisabeth van  Megen j.d. van Oij ingeschreven, verders opgeroepen en vervolgens den 13 julij getrouwt.***
Uit dit huwelijk 1 kind.
Kinderen van Conradus en Johanna:
1. Suffija Janssen,gedoopt op 29-07-1703 in Ooij en Persingen N.D. ger. get. Cornelis van Megen, Hilleken van Benthem en Jantjen Jacobs.
2. Johanna Janssen
, gedoopt op 19-10-1704 in Zyfflich ex Ooij, get. Gisbertus van Megen, en Elisabeth van Megen.
Johanna is waarschijnlijk overleden voor 1718.
3. Ida Janssen,  gedoopt op 30-09-1706 in Zyfflich, get. Joannes van Megen en Anna Ansums.
4. Hester Janssen, geboren in Ooij, gedoopt op 14-05-1708 in Zyfflich, get. Cornelius van Megen en Arnolda Valks.
5. Conradus Janssen, geboren in Ooij, gedoopt op 27-09-1710 in Zyfflich, get. Matthias van Megen en Theodora Vermaes.
Conradus is overleden op 03-05-1763 in Zyfflich.
Conradus trouwde voor 1732 met Maria Lenders. overleden op 16-09-1775, begraven in Zyfflich.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
6. Sophia Janssen, gedoopt op 12-03-1713 in Zyfflich, get. Bartholomeus Dimers en Wilhelma Claessen.
7. Cornelis Janssen: zie 142.
8. Joanna Janssen, gedoopt op 11-03-1718 in Zyfflich, get. Wilhelmus Wessels en Christina Janssen.
9. Joannes Janssen, gedoopt op 11-09-1722 in Zyfflich, Antonius Berndts en Joanna Derks.
286. Henricus Euwens, [V] [M] [K] geboren voor 1691 in Erlecom.
Hij is begraven op 12-09-1741 in Leuth ex Erlecom. (bron J. Nuijten)
Hij trouwde op 06-05-1717 in Gendt en op 09-05-1717 in Leuth ex Erlecom get. Henricus Rijcken en Wilhelmus Sondagh, met
287. Joanna Valks (Valckx), [V] [M] geboren ca 1695 in Erlecom.
Joanna is overleden op 15-04-1782 in Erlecom.
Kinderen van Henricus en Joanna:
1. Maria Euwens: zie 143.
2. Bartholomeus Euwens, geboren in Erlecom, gedoopt op 01-08-1723 in Leuth get. Henrica Euwens, Ewaldus Euwens en Wilhelmus Holterman.
Bartholomeus is (waarschijnlijk) overleden op 26-03-1793 in Erlecom en begraven in Leuth.
3. Joannes Euwens, geboren in Erlecom, gedoopt op 26-12-1726 in Leuth, get. Wilhelmus van Colck, Otto Holterman en Gerarda Jansen.
Joannes is overleden in Erlecom, 67 jaar oud. Hij is begraven op 26-01-1794 te Leuth.
Joanes trouwde op 28-09-1763 in Leuth, get. Bartholomeus Euwens en Joanna Janssen, met Gertudis (Geertruida) van Megen (Vermegen) geboren in Erlecom en gedoopt op 21-12-1734 (bron J. Nuijten en P. Bonke), als dochter van Johannes Vermegen en Anna Sondagh.
Gertrudis is overleden op 18-12-1781 en begraven in Leuth.
Uit dit huwelijk min. 4 kinderen.
4. Helena Euwens, geboren in Erlecom, gedoopt op 26-10-1728 in Leuth, get. Bartholemeus Euwens, Gertrudis van Oeij en Elisabeth Verwaijen
5. Henricus (Hendrik) Euwens, geboren in Erlecom, gedoopt op 01-02-1733 in Leuth, get. Joes van Colck, Joes Eeuwens en Margaretha Eeuwens
Henricus trouwde op 29-04-1759 in Ooij en Persingen N.D. ger. 
***d. 13 april 1759 In ondertrouw opgenomen Hendrik Eeuwes j.m. uit de Erlecom, met Willemijn Van Megen j.d. van Cranenburg, dewelke naa drie voorafgegane proclamatien in de Kerk alhier getrouwt sijn d. 29 dito. Testes Thoon Van Megen pater sponsae, Jantje Valks mater sposi en Jan Eeuwes frater sponsi.*** 
met Wilhelmina Vermegen, Geboren in Cranenburg, gedoopt op 28-06-1738 in Cranenburg, get. Theodorus Simes Schuers, Lucie Simes Schuers. Als dochter van Antonius van Megen en Joanna Simons Scheurs. Wilhelmina is overleden op 25-06-1767 in Cranenburg.
Wilhelmina hertrouwde op 11-11-1764 in Cranenburg met Wilhelmus Verriet (De Riet), (bron P. Servais).
Uit dit huwelijk is 1 kind in 1759 in Zyfflich gedoopt.
6. Ewaldus Euwens, geboren in Erlecom, gedoopt op 08-12-1735 in Leuth, get. Barthol. Eeuwens, Wilh. Holteman en Joanna Eeuwens.
304. Gerardus Braam. [K]
Hij trouwde kerkelijk op 29-07-1715 in Niel, get. Wilhelmina Jansen, Joanna Kuys en Joanna Trip, met
305. Catharina Janssen.
Kinderen van Gerardus en Catharina:
Notitie: Overl. te Niel 6-11-1722 en 9-3-1723 NN Braem 2 kinderen van Geradi Braem
1. Christina Braam, gedoopt op 09-07-1716 in Niel.
2. Laurentius Braam: zie 152.
3. Hermannus Braam, gedoopt op 05-04-1721 in Niel.
4. Joannes Braam, gedoopt in 00-00-1722 in Niel.
5. Margaretha Braam, gedoopt op 28-11-1724 in Niel.
6. Hermanni Braam, gedoopt op 03-04-1731 in Niel.
7. Lambertus Braam, gedoopt op 01-05-1734 in Niel.
Lambertus is overleden op 24-01-1797 in Niel. Begr. 26-01-1799 in Niel.
Trouwde op 05-05-1763 in Niel (bron A. Leeuwrik) met Joanna Jelissen.
Joanna is overleden op 18-10-1804.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
306. Walterus (Wellen) Lamers. [K] geboren in Groesbeek.
Hij trouwde op 03-05-1707 in Ooij en Persingen N.D.ger.
***1707 Den 24 april zijn Welle Lamers j.m. van Groesbeek en Maria Braem j.d. van Seffelijck tegenwoordigh beijde in Oij woonende ingeschreven, vervolgens geproclameert en den 3 meij getrouwt.*** met
307. Maria Braem, [V] [M] gedoopt op 12-02-1690 in Zyfflich, get. Wilhelmus van Kolk.
Kinderen van Walterus (Wellen) en Maria:
1. Willemijn Lamers, gedoopt op 03-05-1707 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Gertruij Gabrils, Gertruijt Hendrijcks gen. Huisman en Jacob Straatman.
2. Theodorus (Derk) Lamers (Wellen gen.), gedoopt op 05-03-1715 in Zyfflich, get. Wilhelmus Braem en Elisabeta van de Kerckhof.
Hij trouwde op 20-07-1743 in Zyfflich, met Gerarda (Geertruida) Reijmers (Reimers) [zie 185], geboren in 1706, dochter van Henricus Reijmers en Margaretha Derks [zie 370 en 371], en weduwe van Conradus Puppinghuizen [zie 184]
Gerarda is overleden op 08-01-1780 in Zyfflich, 74 jaar oud.
3. Petrus Lamers, gedoopt op 22-02-1717 in Zyfflich, get. Henricus Braem en Bartholomea Coerwinkel.
4. Margaretha Lamers, gedoopt op 05-04-1718 in Zyfflich, get. Gerardus Hendriks en Gertrudis Hoedt.
5. Gerarda (Gertrudis) Lamers (Wellen): zie 153.
6. Johannus Lamers, gedoopt op 28-10-1722 in Zyfflich, get. Henricus Rijcken en Maria Willems.
7. Wilhelmus (Wellen) Lamers, gedoopt op 10-07-1725 in Zyfflich, get. Gerarda Braem en Otto Braem.
310. Gerardus Riekelt. [K]
Hij trouwde met
311. (waarschijnlijk) Catharina de Reek.
Kind van Gerardus en Catharina:
1. Clara Rijken: zie 155.
312. Hendrik Janssen. [K]
Hij trouwde op 18-05-1710 in Persingen.
Ooij en Persingen N.D.ger. 
***1710 Den 12 april zijn Henrijck Jansen j.m. en Catharina Hijmans j.d. in Oij ingeschreven, vervolgens opgeroepen en den 18 maij tot Persingen getrouwt.*** met
313. Catharina (Catrijn) Nijmans (Neijmans). [V] [M] gedoopt op 01-05-1681 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Benjamin Wittmarius p. in Oij, Hendrick Nulis, Anna Goossens van de Gevel.
Kinderen van Hendrik en Catrijn:
1. Helena Janssen, gedoopt op 15-09-1711 in Zyfflich, get. Matthias Hendriks, Wilhelma v. Megen.
2. Jan Janssen, gedoopt op 11-01-1713 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Steven Janssen, Cobis van Gesteren et avia Jantie Roeloffs ehevrouw van Adolp Nijman.
3. Johannes Janssen, gedoopt op 21-01-1714 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Steven Arents, Hendrick de Bruijn, Huijbert Huberts en de huijsvrouw van Ruth Arents Helena Arens.
4. Joannes Janssen: zie 156.
5. Jantie Janssen, gedoopt op 26-06-1718 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Jan Braem filius, Aletta Nuijs en Grietjen.
314. N.N. Cornelissen. [K]
Hij trouwde met
315. Jantje Peters.
Kind van N.N. en Jantje:
1. Wilhelmina Cornelissen: zie 157.
316. Arnoldus Damen [K]
Hij trouwde met:
317. Aleida (Aaltjen) Wanners, [V] [M] gedoopt op 28-07-1669 in Zyfflich, get. Theodora van Bergeren en Petrus Verwaijen.
Kinderen van Arnoldus en Aaltjen:
I. Damianus Damen. (Zie 158)
2. Christina Damen, gedoopt op 31-10-1700 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Gerrit Haack, Suffija Jacobs, Christina Janssen en Jan Reijmers.
3. Jan Damen, gedoopt op 23-09-1703 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Marij Ansums, Matthea Daems en Lindert Simons.
4. Marij Damen, gedoopt op 23-09-1703 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Henrijck Heiltjens, Metjen Henrijcks en Jenneken Wanders.
Notitie:de tweeling had 6 doopget. samen.
5. Lucia Damen, geboren in Ooij, gedoopt op 08-12-1706 in Zyfflich, get. Margaretha Arns en Gerardus Croess.
318. Peter (Pieter) Poelyk. [K] geboren omstreeks 1675
Hij trouwde met
319. N.N.
Kinderen van Peter en N.N.:
1. Mechtildis Poelyk,
Mechtildis trouwde voor 1735 [bron: P. Bonke] met Hubertus Huberts.
Uit dit huwelijk 1 kind
2. Godefridus Poelyk,
Godefridus trouwde voor 1733 [bron: P. Bonke] met Gerarda Nieuwmans.
Uit dit huwelijk min. 1 kind.
3. Theodora (Derrisken) van Poelwijk (Poelick). zie 159.
4. Elisabetha Poelyk (Peters|Pieters), geboren 1710. [bron: P.Bonke].
Elisabeth is overleden  op 13-08-1783 in Wercheren, 73 jaar oud. Zij is begraven in Zyfflich.
Elisabeth trouwde 1e op 08-11-1733 in Ooij N.D.ger. 
 ***Den 16 oct. (1733) In ondertrouw opgenomen Berent de Bruijn j.m. met Elisabeth Peters j.d. beide woonagtig in d'Oij. Testes Jan Croos en Daam Daams.*** met Berend de Bruijn.
Trouwde 2e kerkelijk op 05-06-1735 in Ooij en Persingen N.D.ger. 
***den 13 maij (1735) In ondertrouw opgenomen Roelof van Kempen j.m. van Beek met Liesebeth Peters weduwe van Berend de Bruijn in d'Ooij.Testes Hendrik de Bruijn en Dirk van Kempen Pater sponsi.***  
met Rudolphus van Kempen, geboren 1700, als zoon van Theodorus van Kempen en Elisabeth Peters.
Rudolphus is overleden op 14-12-1747 in Wercheren, 47 jaar oud. Hij is begraven in Zyfflich.
De weduwe van Roeloff van Kempen woonde in 1749 met haar zes kinderen te Wercheren. Zie Inwonerslijst heerlijkheid Ooij, Persingen en Wercheren (1749).
Uit dit huwelijk 6 kinderen.
Trouwde 3e kerkelijk op 21-10-1750 in Zyfflich en Ooij en Persingen N.D.ger.
***d. 25 sept. 1750. In ondertrouw opgenomen Neuwes Cornelisse j.m. van Lent, met Lijsbeth Peters, wed. van Roelof van Kempen dewelke naa drie voorafgaande  sondagse proclamatien hier getrouwt sijn. Testes Peter Derksen van Lent en Ruth Reijmers uit de Ooij.*** met Bartholomeus (Meeuwes) Cornelissen. geboren in Lent.
368. n.n. Puppinghuizen, [K] geboren in 1670.
Hij trouwde met
369. N.N.
Kinderen van nn en N.N.:
1. Conradus Puppinghuizen, zie 184.
2. Everhardus Puppinghuizen, geboren 1705 in Buer Gelsenk.
Everhardus is overleden  op 03-06-1783 in Zyfflich, 78 jaar oud.
Everhardus trouwde kerkelijk op 24-02-1733 in Ooij N.D.ger. 
***1733 den 15 febr. Na voorgaande drie Zondaagse Proclamatien met attestatie van Gent zijn hier in den huwelijksen staat ingeseegent Johan Everhard Puppinghuijsen j.m. van Beek woonagtig in d'Oij en Catharina Kampman j.d. van Derlecum.***
 met Catharina Campmans, geboren op 19-01-1711 in Erlecom. Overleden op 05-03-1775 in Erlecom begraven in Zyfflich, 64 jaar oud.
3. Henricus Puppinghuizen, geboren 1720.
Henricus is overleden  op 10-06-1795 in Zyfflich, 75 jaar oud.
Henricus trouwde kerkelijk op 01-04-1743 in Zyfflich [bron: E. Arends] met Helena Lenders, overleden op 14-09-1780, begraven in Zyfflich.
Uit dit huwelijk 6 kinderen.
370. Henricus Reijmers. [K]
Hij trouwde met
371. Margaretha Derks.
Kind van Henricus en Margaretha:
1. Gerarda (Geertruida) Reijmers (Reimers): zie 185.
380. Lucas van Benthem. [V] [M] [K]
Lucas is overleden tussen 1713 en 1716.
Hij trouwde kerkelijk op 22-01-1704 in Kranenburg met
381. Aletta (Aleidis) Rehorst (Trehorst of ter Reehorst).
Aletta is overleden op 20-03-1728 in Leuth ?
Aletta trouwde 2e op 25-11-1716 te Leuth get. Alexander Croes en Henricus Rijcken, met Gerardus Meurs.
Uit dit huwelijk kreeg ze nog 5 kinderen.
Gerardus trouwde weer op 2-11-1729 in Leuth met Anna Catharina Lucassen
Uit dit huwelijk werden nog 9 kinderen geboren.
Kinderen van Lucas en Aletta:
1. Johanna Catharina van Benthem, gedoopt op 05-04-1705 in Leuth, get. Alexander Croes, Margaretha Aremans en Helena van Benthum. Overleden op 19-12-1733 in Leuth, 33 jaar oud.
Johanna trouwde op 06-07-1727 in Leuth, (bron P.Bonke) get. Wessel van Benthum en Joannes Rijcken, met Joannes Meurs. Joannes is overleden op 12-07-1763 en begraven in Zyfflich.
2. Henrica van Benthem, gedoopt op 07-02-1707 in Leuth, get. ..... Holman, Elske Verwaeijen en Elisabeta van de Kerkhoff.
3. Wessel (Wesselinus) van Benthum: zie 190.
4. Willemke van Benthem, gedoopt op 02-05-1711 in Leuth, get. Joes Arnts, Maria van Benthum en Joanna van de Kerkhof.
5. Joes van Benthem, gedoopt op 08-11-1712 in Leuth, get. Claes Arnts, Catharina (Leuven) en Evertie de Fransman.
6. Henricus van Benthem, gedoopt op 08-11-1712 in Leuth, get. Alexander Kroes, Andreas (Viten) en Catharina Coppen.
7. Maria van Benthem, gedoopt op 12-12-1714 in Leuth, get. Roelandus Aernts, Hendrina van Benthum en Margaretha Heijltjes.
382. Reinerus Lucassen (Lukassen / Luyckesen), [V] [M] [K] Geboren in Groesbeek, gedoopt op 19-11-1659 in Kranenburg (D.) get. Catharina Hermans en Conradus? Jacobs.
Reinerus is overleden op 18-04-1739 in Bimmen, 79 jaar oud.
Hij ging in ondertrouw op 24-04-1701 in  Millingen met
383. Margareta (Grietgen) Kael (Kaal, Coel, Coolen), j.d. van Millingen, geboren ca. 1675.
Grietgen is overleden op 07-01-1760 in Bimmen (Dld.) .
Kinderen van Reinerus en Margareta: (Bron Ned. Leeuw)
1. Lucas Lucassen, gedoopt op 08-02-1702 in Bimmen, get. Gerardus Arndts en Maria Lucassen.
2. Joanna Lucassen, gedoopt op 10-04-1703 in Bimmen, get. Joannes Lukesen en Joanna Kael.
Joanna is overleden op 30-07-1772 in Millingen, 69 jaar oud.
Johanna trouwde op 23-11-1732 in Schenkenschans met Lambertus Roosenboom, geboren in Wesel, overleden op31-03-1773 in Millingen a/d Rijn.
Uit dit huwelijk min. 3 kinderen.
3. Catharina Lucassen, gedoopt op 20-09-1705 in Bimmen get. Wilhelmus Holter en Theodora Lucassen.
Catharina is overleden op 27-11-1734 in Huissen en begraven in Bimmen, 29 jaar oud.
4. Gerarda Lucassen, geboren op 19-03-1708 in Bimmen, get. Godefridus Brants en Maria Luijckesen.
Gerarda is overleden op 24-02-1743 in Bimmen, 34 jaar oud.
Gerarda trouwde met Gerrit Bernts.
5. Guida Lucassen, gedoopt op 25-08-1711 in Bimmen, get. Joannes Wegman en Margaretha Vermaas.
Guida is overleden op 02-04- 1749. Millingen en begr. in Bimmen, 37 jaar oud.
6. Joanna Lucassen, Zie 191.
7. Wilhelmina Lucassen, geboren Millingen ca. 1718, gedoopt ?
Wilhelmina trouwde met Gijsbertus Reijmers (Zie Kwst. Jeuriens-Gesthuizen )
8. Joannes Henricus Lucassen, gedoopt op 09-01-1722 in Bimmen, get. Gerardus de Laer en Henrica de Bruijn.
Hij was geerfde Schepen en Heemraad voor het huis Bergh en de Heerlijkheid Millingen (1773-1783)
Joannes is bergraven op 19-04-1784 in Millingen.
Joannes trouwde op 21-04-1753 te Schenkenschans met Johanna (Maria) Reijmer(s) gedoopt 19-07-1723 in Bimmen, als dochter van Arnoldus Reijmers en Gerretje Weg(h)man(s).
Joanna is overleden 07-10-1819 te Millingen.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
420. Adolphus Buskens (Buschen). [K
Adolphus is overleden op 19-03-1711 in Millingen, begraven in Bimmen.
Hij trouwde met
421. Anna Vermeerverden.
Kinderen van Adolphus en Anna:
1. Elisabeth Buskens (Buschen), gedoopt op 09-03-1698 in Bimmen. get. Erntien Huisman, Immel Jansen en Hermen van de Sandt.
2. Everhardus Buskens: zie 210.
3. Chritianus Buskens (Buschen), gedoopt op 16-10-1702 in Bimmen. get. Johannes Hendriks, Gerardus van Kempen en Maria van de Sandt.
4. Joannes Buskens (Buschen), gedoopt op 20-08-1705 in Bimmen. get. Petrus Arts, Johannes Everts, Arnolda Huisman en Domina M.Cl. Raulijn.
5. Stephanus Buskens (Buschen), gedoopt op 29-01-1708 in Bimmen. get. Wilhelmus Brants en Gijsberta Holzwijlers.
436. Joannes Gielen (Gijlen) [K]
Overleden op 23-01-1754 te Millingen. (Bron van dit gezin A. Leeuwrik)
Joannes gaat in ondertrouw 05-02-1708 te Millingen met:
437. Maria van Kempen, [V] [M] geboren te Millingen, gedoopt 08-05-1685 in Bimmen get. Berndt Dunck, Willemken van de Pavert en Gertruijt Lippis,
Overleden op 06-11-1741 te Millingen.
Kinderen van Joannes en Maria:
1. Catharina Gielen, gedoopt op 12-04-1709 in Bimmen, get. Gerardus Dunck Pro Astetit Petrus Strengers en Anna Strengers. 
2. Gertruijt Gielen, gedoopt op 27-09-1710 in Bimmen, get. Gerardus de Laer en Maria Brans. 
3. Johannes Gielen, gedoopt op 07-12-1712 in Bimmen, get. Petrus van Kempen en Gertrudis Arndts.
Johannes ging in ondertrouw (geref.) op 07-04-1759 te Millingen en trouwde op 23-04-1759 te Kekerdom, (ex Millingen) met: 
Johanna Maria (Anna Maria) Brans (Brandts) j.d. van Keeken
4. Gerardus Gielen, gedoopt op 25-02-1715 in Bimmen, get. Fredericus Gossens en Maria van der Linden.
5. Theodorus Gijlen (Gielen), zie 218
6. Gertrudis Gielen, gedoopt op 08-07-1718 in Bimmen, get. Gerardus van Noij en Helena Brandts.
7. Petronella Gielen, gedoopt op 11-01-1720 in Bimmen, get. Christianus Wijsman en Bartholomea Gossens.
8. Petrus Gielen, gedoopt op 30-10-1722 in Bimmen, get. Roelmanus Aarnts en Elisabeth Degens Eujus Loco Susc.Ejuddem-, -mater Henderica ......
Petrus trouwde Kerkelijk op 02-09-1763 in Millingen met Anna Wolters, (bij haar 1e huw. jonge dochter van Till (Dld).
Anna was eerder getrouwd met Theodorus van Doorn (van Doorneck)
9. Wilhelmus Gielen, gedoopt op 14-05-1724 in Bimmen, get. Gerardus Wiestman en Gertrudis Janssen.
Overleden op 29-10-1793 te Millingen 
Wilhelmus trouwde kerkelijk op 25-07-1755 in Bimmen met Henrica van Bael.
Henrica is overleden op 29-03-1792 in Millingen. 
10. Christianus Gielen, gedoopt op 18-09-1728 in Bimmen, get. Richardus de Bruijn en Maria Brans.
11. Mechtildis Gielen, gedoopt op 10-10-1729 in Bimmen, get. Joannes Gijlen en Nargaretha Gellings.
12. Maria Gielen, gedoopt op 19-06-1731 in Bimmen, get. Joannes Wilhelmus van Benthem en Joanna de Bruijn.
438. Henricus Krechting [K]
Hij trouwde met:
439. Emerentiana (Hermina) van Ackeren
Kind van Henricus en Hermina:
1. Joanna Krechting, zie 219
2. Johannes Henricus (Hendrik) Krechtingh (Kregting), gedoopt op 26-08-1739 in Mehr (D).
Hendrik is overleden, 61 jaar oud. Hij is begraven op 24-12-1800 te Nijmegen.
Hendrik trouwde (1) op 04-01-1765 in Mehr (D) met Catharina Staijen (Staaijen), geboren ca. 1738.
Catharina is begraven op 27-04-1778 te Kranenburg, ongeveer 40 jaar oud.
Trouwde (2) na 1778 met Christina van Nederasselt.
440. Gisbertus Coppers. [K]
Gisbertus is overleden op 25-12-1724 in Niel en begraven in Niel.
Hij trouwde kerkelijk in 1703 in Leuth., get. Catharina Coppers en Henricus Coppers, met
441. Johanna van de Kerkhof.
Johanna is overleden op 30-01-1728 in Niel.
Er is een kind van Gisbertus en Johanna begraven in 1729 in Niel
Kinderen van Gisbertus en Johanna:
1. Theodorus Coppers, gedoopt op 14-07-1704 in Niel.
2. Wilhelmina Coppers, gedoopt op 22-02-1706 in Niel.
3. Arnoldus Henricus Coppers, gedoopt op 27-04-1708 in Niel.
4. Margrita Coppers, gedoopt op 28-09-1710 in Niel.
5. Joannes Arnoldus Coppers, gedoopt op 14-12-1712 in Niel.
6. Henricus Coppers: zie 220.
7. Berta Coppers, gedoopt op 28-12-1717 in Niel.
8. Wilhelmus Coppers, gedoopt op 15-02-1720 in Niel.
Wilhelmus is begraven op 05-12-1723 in Niel.
9. Dorothea Hendrica Coppers, gedoopt op 12-10-1722 in Niel.
10. Wilhelmus Hendricus Coppers, gedoopt op 09-11-1724 in Niel.
442. Theodorus (Derk) Reintjes. [K]
(overleden op 9-4-1744 in Niel Theodorus Reintjens)??
Hij trouwde kerkelijk op 11-02-1721 in Niel,  get. Hermannus Reintjes en Aleijda Reintjes.
(Met dispensatie i.v.m. derde graads verwantschap), met
443. Johanna (Anna) Geenen, [V] [M] geboren na 1669 in Wercheren.
(Anna is waarschijnlijk overleden op 26-5-1741 in Niel, ze word dan Anna Reintjes genoemd).
Anna was eerder getrouwd op 24-04-1718 in Ooij en Persingen N.D.ger. met attestatie van Gent 18-04-1718
***den 1 april 1718 ingeschreven Hendrick van Colk j.m. uijt de Erlecom ende Anna Geenen j.d. tot Wercheren en naer overlevering van haer attestatie van Genth den 24 april in den Ehestaat ingezegent.***
met Henricus van Kolck (Colck), geboren in Erlecom, als zoon van Jan van Kolck.
Henricus is overleden op 08-04-1720 in Niel.
Kinderen van Derk en Johanna:
1. Hendrina Reintjes, gedoopt op 17-11-1721 in Niel
2. Margaretha Reijntjes, gedoopt op 02-12-1725 in Niel
3. Maria Rheintjes
: zie 221.
Overleden op 03-01-1722 in Niel  N.N. Reinties infans Theodori Reinties.
Overleden op 11-12-1725 in Niel  N.N. Reintjens infans Theodori Reintjens.
444. Theodorus (Derk of Thierry?) Wanners (Wanders). [V] [M] [K] gedoopt op 07-12-1670 in Zyfflich, get. Florentius Derks en Margaretha van Kolk.
Theodorus is waarschijnlijk overleden op 02-10-1755 in Zyfflich.
Hij trouwde omstreeks 1718 met
445. Aleida Peters, geboren omstreeks 1685 in Kranenburg.
Aleida is overleden op 02-01-1782.
Kinderen van Theodorus en Aleida:
1. Theodorus Wanners, gedoopt op 04-03-1719 in Zyfflich, get. Theodora van Bergeren en Joannes Peters.
Hij trouwde [waarschijnlijk] op 14-11-1740 in Kranenburg met Elisabeth Schenck
2. Nicolaas Wanners, gedoopt op 15-05-1720 in Zyfflich, get. Everardus Hendriks en Wilhelma Wanders.
3. Henricus Wanners: zie 222.
4. Mechtilda Wanners, gedoopt op 22-03-1724 in Zyfflich, get. Godefridus Peters en Gerarda Reimers.
Zij trouwde [waarschijnlijk] op 04-05-1746 in Zyfflich, get. Henricus Wanders en Wilhelmina van Bergeren met Richardus Steevens
5. Theodora Wanners, gedoopt op 01-03-1727 in Zyfflich, get. Gerardus van Bergeren en Margaretha Peters.
446. Gerhard van Bergeren. [V] [M] [K] gedoopt op 17-06-1685 in Zyfflich, get. Maria van Bergeren en Henricus Henrici custos.
Hij trouwde voor 1727 met
447. Henrica Arns. [V] [M] gedoopt op 07-06-1705 in Zyfflich, get. Henricus Arns en Theodora van Bergeren.
Henrica is overleden op 01-02-1784 in Zyfflich, 78 jaar oud.
Kinderen van Gerhard en Henrica:
1. Theodora van Bergeren, gedoopt op 02-12-1726 in Zyfflich, get. Joannes Arns en Anna van Bergeren.
2. Wilhelmina van Bergeren, gedoopt op 22-03-1728 in Zyfflich, get. Wilhelmina Arns en Gerardus Hendriks.
3. Theodora van Bergeren,gedoopt op 24-07-1730 in Zyfflich, get. Elisabeth Arns en Joannes Peters
4. Anna Catharina van Bergeren, gedoopt op 17-11-1731 in Zyfflich, get. Gerardus Peters en Anna Wanners
5. Maria van Bergeren: zie 223.
6. Johannus van Bergeren, gedoopt op 10-05-1736 in Zyfflich, get. Elisabetha Arns en Joanna Peters.
7. Theodorus van Bergeren, gedoopt op 07-09-1737 in Zyfflich get, Sijbilla Muijskens en Theodorus Wanners.
8. Theodora van Bergeren, gedoopt op 12-10-1738 in Zyfflich, get. Margaretha Heiltjes en Wilhelmus Peters.
9. Johannus van Bergeren, gedoopt op 27-03-1740 in Zyfflich, get. Margaretha Hendriks en Gerardus Hendriks.
458. Bonifatius (Bonnerus) Wessels (Wehsels) [K]
Hij trouwde met
459. Theodora Janssen
Kind van Bonnerus en Theodora:
1. Hermannus Wessels. Hij is gedoopt op 12-01-1676 in Zyfflich, get. D. Joes Lieffers can. Cr. en Margaretha Wessels.
2. Theodorus Wessels. Hij is gedoopt op 09-04-1678 in Zyfflich, get. Arnoldus Janssen en Maria Franken.
3. Maria Wessels. Zij is gedoopt op 06-10-1679 in Zyfflich, get. Joannes Geenen en Catharina Janssen.
4. Nicolaus Wessels. Hij is gedoopt op 14-03-1681 in Zyfflich, get. Wilhelmus v. Bergeren en Theod. Joa Coppers.
5. Gertruda Wessels
(Zie 229)
462. Nicolaus (Claus) van Benthem, [V] [M] [K] geboren ca 1657 in Leuth??
Claus is overleden op 08-11-1719 in Leuth, ca. 62 jaar oud.
Hij trouwde kerkelijk in 1686 in Bimmen. met
463. Hilleken (Helena) Spronck.
Kinderen van Nicolaus en Hilleken:
1. Theodora (Dersken) van Benthem.
Theodora trouwde kerkelijk op 01-02-1719 in Leuth, get. Petro Bonecamp, Joe Haack en Rugerus Heimen, met Goswinus Rijcken
2. (Waarschijnlijk) Jantien van Benthem, gedoopt omstreeks 1686 in Bimmen.
3. Joannes van Benthem, gedoopt in ?-11-1687 in Bimmen.
4. Jantien van Benthem, geboren in Millingen, gedoopt op 08-12-1688 in Keeken.
5. Aleida van Benthum: zie 231.
464. Jacob Lohschelder, [V] [M] [K] gedoopt op 30-09-1686 in Keppeln, get. Godefrido Loschelder, Joes Verhaelen en Gertrude Loschelder.
Jacob trouwde kerkelijk op 03-02-1714 in Keppeln. met
465. Catharina Tewise.
Kinderen van Jacob en Catharina:
1. Gerhard Lohschelder, gedoopt op 07-11-1714 in Keppeln, get. Matt Looscheller, Joan Looscheller en Anna Looscheller.
2. Maria Lohschelder, gedoopt op 05-09-1717 in Keppeln, get. Arnoldus Lohseller, Janna Jansen en Anna Hanne
Maria is overleden op 26-02-1752 in Keppeln, 34 jaar oud.
3. Theodor Lohschelder, zie 232
4. Peter Lohschelder, gedoopt op 06-10-1723 in Keppeln, get. Jacobus Lohseller en Nees Hoffmans.
Peter trouwde kerkelijk in 1751 in Keppeln met Theodora Knnen (Koenen).
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
5. Sibilla Lohschelder, gedoopt op 04-02-1727 in Keppeln, get. Gerharda Lohschellers en Petrus Lohscheller loco. Joannes Matenar.
6. Sibilla Lohschelder, gedoopt op 27-02-1728 in Keppeln, get. Maria in gen Haeg en Henricus Maas.
7. Johann Lohschelder, gedoopt op 15-01-1732 in Keppeln, get. Henricus Loscheller en Joanna Loscheller.
8. Petronella Lohschelder, gedoopt op 22-05-1735 in Keppeln, get. Everhardus Schumakers loco Henr. Coppers en Gerharda te Kaat.
488. Johannus (Jan) van Bree. [V] [M] [K] gedoopt op 16-04-1681 in Vierlingsbeek. get. Anna Janssen.
Hij trouwde kerkelijk op 28-09-1706 in Vierlingsbeek met
489. Godefrida (Gerritje) van de Water (Simons). [V] [M] gedoopt op 09-07-1675 in Vierlingsbeek. get. Hermken Jans en Godefridus (Geurtsz.) van de Water.
Kinderen van Johannus en Godefrida:
1. Simon van Bree, gedoopt op 28-05-1707 in Vierlingsbeek. get. Gerardus van de Water en Maria van Bree.
2. Maria van Bree, gedoopt op 08-12-1708 in Vierlingsbeek. get. Joanna van de Voort en Joes van de Water.
3. Johannus van Bree: zie 244.
4. Agatha van Bree, gedoopt op 02-04-1712 in Vierlingsbeek. get. Anna Jans en Petrus van de Water.
5. Hermanus van Bree, gedoopt op 01-10-1714 in Vierlingsbeek. get. Theodorus Dercks en Leonardus Geurts.
6. Henrica van Bree, gedoopt op 24-01-1716 in Vierlingsbeek. get. Egbertus Gudde en Agatha Hendriks.
7. Egbertus van Bree, gedoopt op 14-10-1717 in Vierlingsbeek. get. Theodorus Dercks, Johanna Jans en Arnoldus Joosten.
8. Hermanus van Bree, gedoopt op 10-03-1719 in Vierlingsbeek. get. Hendricus Peters, Petrus van de Water en Maria van Bree.
504. [waarschijnlijk] Arnold Krebbers. [K]
505. [waarschijnlijk] Margaretha Derks.
Kind van Arnold en Margaretha:
1. Theodor Krebbers,
zie 252

~~~~~~~~ Generatie 10 (stamouders) ~~~~~~~~

512. n.n. Croes. [K]
Hij trouwde met
513. N.N..
Kinderen van nn en N.N.:
1. Jan Croes, geboren ca 1660. [bron: H. Oteman].
Jan trouwde met Jantien van Bentum.
Uit dit huwelijk 1 kind.
2. Theodora (Derksken) Croes, geboren omstreeks 1662. [bron: H. Oteman].
Derksken trouwde 1e op 15-11-1705, get. Elisabeth Claessen, Joannes Heijmen en Adamus Daems, met Johannes Dass.
Uit dit huwelijk 1 kind. 
Trouwde 2e op 11-11-1687 in Keeken met Jan Heijmen.
Uit dit huwelijk 6 kinderen.
3. Alexander (Sander) Croes: zie 256.
4. Hendricus Croes, geboren omstreeks 1663. [bron: H. Oteman].
Hendricus trouwde met Elisabeth Peters.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
5. Nicolaus (Klaas) Croes, geboren omstreeks 1668. [bron: H.Oteman].
Klaas is overleden in 1713, 45 jaar oud.
Klaas trouwde met Maria Verhorst, overleden in 1713.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
6. Anna Croes, geboren omstreeks 1671 [bron: H. Oteman].
Anna trouwde met Rutgerus Schrijvers (Schrijer), geboren omstreeks 1671.
Rutgerus is overleden op 19-10-1742 in Keeken, 71 jaar oud.
Uit dit huwelijk 8 kinderen.
552. Roeleff (Ruloff) Genen, [V] [K]
Hij heeft in pacht 16 mergen soo bouw? als weijlandt, geeft te pacht 180 gl. volgens verclaeringh des eijgenaers, 230 gj., een huijs. Uit verpondingskohier van heerlijkheid Ooij, 1649 (bron transcriptie G. van Benthem). Hij pacht van de heren van Ooij en Persingen.
Hij trouwde met 
553. N.N.
Kinderen van Roeleff en N.N.
1. Derrisken Geenen,
Derrisken trouwde ca. 1670 met Peter Cnoop, zoon van Jan Cnoop.
Uit dit huwelijk 1 kind.
2. Jacomina Genen, geboren in Ooij,
Jacomina trouwde 1e op 15-05-1678 in Ooij en Persingen N.D.ger.
***1678  5 (of 15) maij Hendrick de Bruijn wed. van Gheesken Greven, en Jaackske Genen j.d. Beijde inde Oij. (solv.)***
met Hendrick de Bruijn,overleden voor 1687. Uit dit huwelijk 1 kind. (Hendrick was eerder getrouwd met Gheesken Greven.)
Jacomina trouwde 2e op 01-05-1687 in Ooij en Persingen N.D.ger.
*** 1687 den 10 april ende verders proclamati Jan Maess j.m. soon van Evert Maess van Siffelick, ende Jacomin Genen wed. van Hendrick? de Bruijn in de Oij. kanttekening: copulati den 1 maii. ***
met Joannes Maes, gedoopt op 03-03-1661 in Zyfflich, get. Joes Hulsmeier en Gesina Wanners, als zoon van Everhardus Maess en Gerarda van de Grafft.
3. Jan Genen,
Jan trouwde met Margaretha Jansen Dercks, dochter van Derck Janssen.
Uit dit huwelijk 4 kinderen
4. Geen (Gheen) Geenen, zie 276 en
886
568. n.n. Janssen. [K]
Hij trouwde met
569. N.N..
Kind van nn en N.N.:
1. Conradus Janssen: zie 284.
570. Henricus van Megen. [V] [M] [K] gedoopt op 16-07-1651 in Zyfflich, get. Wilhelmus Schulling en Judith Peters.
Hij trouwde met
571. N.N..
Kinderen van Henricus en N.N.: (Bron o.a. E. Arends)
1. Johanna van Megen, zie 285.
2. Gisbertus (Gijsbert) van Megen,
Gijsbert trouwde op 18-07-1700 in Ooij N.D.ger.
***Den 15 junij zijn in wettige ondertrouw opgenomen Gijsbert van Megen j.m. en Willeken van de Poll weduwe van Antoni de Bruijn beijde woonende in de Oij, opgeroepen en vervolgens den 18 julij getrouwt.***
met Wilhelma (Willeken) van de Poel (Poll).
3. Maria van Megen, geboren in Ooij
Maria trouwde op 22-02-1705 in Ooij N.D.ger.
***1705 den 31 jan. zijn Jan van Staejen j.m. van Germenseel tegenwoordigh in Oij woonende en Maria van Megen j.d. in Oij ondertrouwt en den 22 febr. getrouwt.***
met Joannes (Jan) Staejen (Staij). geboren Germenseel?
Uit dit huwelijk min. 1 kind.
4. Matthias (Mathijs,Tijs) van Megen, geboren in Ooij
Matthias ging in ondertrouw op 13-06-1710 in Ooij N.D.ger. 
***Den 13 junij zijn Mathijs van Megen j.m. van Oij en Jantjen Iwens j.d. van Cranenburgh ingeschreven, vervolgens driemaal opgeroepen en attestatie gegeven om elders te trouwen.***
met Joanna Iwens geboren in Cranenburg?
Tijs trouwde waarschijnlijk 2e op 29-10-1741 in Ubbergen met Heijtien Dercks Piek 
***
op attestatie van Beeck ingetekent Tijs van Megen wed. in de Ooij met Heijtien Dercks Piek wed. van Jan Peters wonende tot Ubbergen en zijn tot Ubbergen getrouwt op den 29 oct. 1741.***
Heijtien was wed. van Jan Peters, wonende te Ubbergen.
5. Elisabeth van Megen,
Elisabeth trouwde op 13-07-1710 in Ooij N.D.ger.
***Den 21 junij zijn Mathijs van de Sant j.m. van Groesbeeck en Elisabeth van Megen j.d. van Oij ingeschreven, verders opgeroepen en vervolgens den 13 julij getrouwt.***
uit dit huwelijk min. 1 kind.
met  Matthias van de Sandt, geboren Groesbeek?
Matthias trouwde 2e met Johanna van Megen (de zus van Elisabeth zie 285).
572. Bartholomeus (Bart) Euwens, [V] [M] [K] geboren ca 1640 (bron J. Nuijten).
Bart is waarschijnlijk begraven op 29-12-1710 in Kekerdom ex Erlecom. Beroep: Boer.
1640 (Bart Euwens en Wilhelm van Steen staan 04-12-1703 borg bij de verpachting van De Steegh aan Hendrik Xanders. Zyfflich (D.) Hooft van Huijsduijnen 494-501)
Bart was Schepen van Leuth (vermeld tussen 16-07-1681 en 13-12-1700, Gerichtsprotokollen Kekerdom en Leuth),
Hij trouwde 1e N.N. van van Oij, dochter van Joannes van Oij
In de Schepenprotocollen van Kekerdom en Leuth staat onder protocol nr. 147 d.d. 20-02-1688 vermeld dat Jan van Oij zijn schoonzoon Barth Euens 100 ducaten belooft. De tekst luidt: Am 20 Febr. in Kekerdom coram Dno jud: Jhew et schab: Rutt Croes und Willem von Stein hat Jan von Oij mit seinem schwiegersohn Barth Euens sich vergleichen, dass Jan von Oij an Barth Euens wegen seiner frauen schl: versterb, negst dessen hir waedt und kleidung auss richten solle hundert specie ducators freijes geldes umb auf kunfftigen 1 Maij zu bezahlen beij dessen (entsterhung) er von Oij dieselbe gegen funf vom hundert zu verpensioniren versprochen. Onder protocol nr. 147a staat: Am 8 febr. 1695 in Loot coram schab: Rutt Croes und Wilhelm von Stein bekante Barth Euens diese 100 ducatons empfangen zu haben an quiterte daruber;
Hij trouwde 2e kerkelijk in 1681 in Gendt-Erlecom [bron: E.Arends] met Henderske van Steen (uit Erlecom)
Hij trouwde 3e kerkelijk in 1684 in Gendt-Erlecom N.D.ger. [bron: E.Arends] en kerkelijk na Contestatie op 04-11-1696 in Wyler met
573. Harnsken Sell (Zeller), [V] [M] geboren ca. 1667 in Wyler.
Harnsken is begraven op 09-11-1728 in Kekerdom ex Erlecom.
Harnsken trouwde 2e en N.D.ger. op 05-11-1713 in Ooij (op attestie van Gendt) en R.K op 14-11-1713 in Kekerdom ex Erlecom [bron: E.Arends] met Gerrit Arndts. geboren in Ooij.
Gerrit was wed. van Grietje (Geutje) Bisselick.
Gerrit is begraven op 31-07-1723 in Kekerdom ex Erlecom.
Kinderen van Bartholomeus en Harnsken:
1. waarschijnlijk Johanna (Anna) Euwens, geboren ca 1690 waarschijnlijk in Erlecom.
2. Henricus Euwens: zie 286.
3. Bartholomeus Euwens, geboren in Erlecom, gedoopt op 27-01-1706 in Zyfflich, get. Rutgerus Duim en Elisabeth Evers.
4. Theodorus Euwens, geboren in Erlecom, gedoopt op 22-03-1708 in Kekerdom, get. Albertus Holterman en Wilhelm... Valcks.
(waarschijnlijk meer kinderen uit dit huwelijk)
574. Arnoldus Valcks, [V] [M] [K] gedoopt op 13-06-1657 in Leuth, get. Joannes Valks en Rutgera Wellens.
Arnoldus is overleden in Erlecom en begraven op 05-01-1729 in Leuth, 71 jaar oud.
Hij trouwde kerkelijk op 03-05-1684 in Leuth, get. Henricus van Benthum en Elisabeth (Elsken) Verwaijen, met
575. Hildegondis (Helena) van Benthem. [V] [M] gedoopt op 19-04-1654 in Leuth, get. Gerardus Arns en Maria Franken.
Hildegondis is overleden in Erlecom en begraven op 28-05-1726 in Leuth, 72 jaar oud.
Kind van Arnoldus en Hildegondis:
1. Joanna Valks (Valckx): zie 287.
614. Johannes Braam. [V] [M] [K1] [K2] gedoopt op 21-02-1657 in Zyfflich, get. Anna Rutgers en Bartholomeus Spronk.
Hij trouwde met
615. Wilhelmina Heiltjes. [V] [M] gedoopt op 21-02-1668 in Zyfflich, get.: Maria Francken en Joannes van Kolk.
Kinderen van Johannes en Wilhelmina:
1. Gerarda Braam: zie 379.
2. Maria Braem: zie 307.
626. Aleff Niumans (Nijman(s) [K] geboren in Reidt.
Aleff trouwde 2e op 15-02-1694 in Ooij en Persingen N.D.ger. met Jantien (Jantjen) Janssen (Roelofs Janssen)
***
Den 21 Jan. 1694 en verders geproclameert Aloff Nijmans wed. van Helma Crachten. En Jantien Janssen beijde in de Oij. 
copulati den 15 febr.***
Hij trouwde 1e op de 3e advent 1678 in Ooij en Persingen N.D.ger.
***1678 3 Advent. Aloff Niumans j.m. van Reidt en Helena Krechting j.d. ind Erlicu. Copulati.***
met
627. Helena Crachtingh (Krechting), geboren in Erlecom.
Helena is overleden voor 1694.
Kinderen van Aleff en Helena:
1. Bart Niumans, gedoopt op 12-01-1679 in Ooij en Persingen N.D.ger.
Bart trouwde op 12-12-1706 in Ooij Persingen N.D.ger met Eijtjen Peters de Wit
*** (1706) Den 24 nov. en vervolgens opgeroepen, en den 12 dec. Bart Nijmans j.m. en Eijtjen Peters De Wit j.d. op attestatie van Bemmel getrouwt.***
2. Catharina (Catrijna) Nijmans (Niumans, Neijmans) zie 313
3. Gheurt Niumans, gedoopt op 11-03-1683 in Ooij Persingen N.D.ger. get. Hendrik Giebe, Zelis Claassen, Hend va Geesteren en Cristina Meijtt bij de Graa...?
4. Barbara Niumans, gedoopt op 16-11-1684 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Cornelis Arents, Lacqueij compatmit? en Peternella Bout gen. Sondagh .

Kinderen van Aleff en Jantien (Jantjen): 
5. Johanna Nijmans, gedoopt op 27-09-1697 in Ooij en Persingen, get. Peter Nuijs, Jan Simons, Egbert van Manen? en hare? Genade de Gravinne van Bijlandt. (deze doop staat aan de zijkant gekriebelt.)
Johanna trouwde (1) in 1719 in Ooij en Persingen N.D.ger. met Peter Otten.
***(1719) den 15 sep. ingeschreven, vevolgens opgeroepen en op den dag van den 3de proclamatie snamiddags getrouwt Peter Otten en Johanna Nijmans beijde in de Oij wonende.***
Ze trouwde (2) op 21-10-1731 in Ooij en Persingen N.D.ger. met Bart van Poelijk (Poelick).
***okt. (1731) In ondertrouw opgenoomen Bart van Poelick j.m. tot Ooij met Johanna Neumans wed. van Peter Otten.
Get. Daam Daams swaager van den Bruijdegom, De moeder van de Bruijdt, Gerrit Holtkamp Scholtusin in de Ooij en Hendrik Leenders van Sifflick. naa de drie gewoone proclamatien daadel: in den houwelijken staadt bevestgt den 21 dito.***

(Bart trouwde 2e ***1752 d. 7 april In ondertrouw opgenomen Bart van Poelijk, wed. van Johanna Nijmans, met Marij Otte j.d. van Niel, dewelke naa drie voorafgaande sondagse proclamatien hier getrouwt sijn d. 30 dito.
Testes Derk Koppen, Hermen Mosch en Ruth van Berk.***)
6. Roelof Nijmans, gedoopt op 05-02-1699 in Ooij en Persingen, get. Meester Gerrit Holtkamp Schout en Schoolmeester en Barber Nuijs.
Roelof trouwde op 18-04-1723 in Ooij en Persingen N.D.ger. met Cornelia Roeloffs.
***(1723) den 18 aprill zijn na voorgaende inschrijvinge met bewillinge van wedersijts ouders, en dreije voorgaende onverhinderde proclamatien getrouwt Roeloff Nijmans j.m. ende Cornelia Roeloffs j.d. beijde in de Oij.***
7. Jan Nijman, gedoopt op 16-09-1703 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Jan Luninggs.
8. Helena Nijman. Zij is gedoopt op 16-09-1703 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. Jan Luninggs.
9. Helena Nijman. Zij is gedoopt op 24-08-1705 in Ooij en Persingen N.D.ger. get. J. Scouhamer Eccls in Oij en Vrouw Simons.

mogenlijk was er nog een 10e kind van Aleff, als het zo is dan is zou dit een kind uit het 1e huwelijk moeten zijn.
In Ooij en Persingen N.D.ger. trouwde:
***1699 Den 27 jan. zijn Jan Simons Wed. van Hester Gieben woonende alhier en Maria Nijmans j.d. van Cleef tegenwoordig wonende tot Nijmegen in wettigen ondertrouw opgenomen, opgenomen, en den 12 febr. copulati
***
634. Wernerus (Wanner) Wanners. [V] [M] [K] gedoopt op 30-09-1646 in Zyfflich, get. Theodorus Jansen en Wilhelmina Jansen.
Wernerus is overleden vr 01-06-1704.
Hij trouwde vr 1667 met
635. Ida Verwaijen, [V] [M] gedoopt op 07-12-1642 in Zyfflich, get. Henricus Verwaijen en Wilhelmina Wanners.
Ida is overleden na 1685.
Ida was <waarschijnlijk> eerder al getrouwd vr 1658 met Wilhelmus de Bruijn, geboren omstreeks 1635. Wilhelmus is overleden vr 1667, ongeveer 32 jaar oud.
Kind van Ida en Wilhelmus:
1. Johanna de Bruijn, geboren in Leuth, gedoopt op 11-12-1658 in Zyfflich, get. Agnes de Bruijn en Petrus Verwaijen.

Kinderen van Wernerus en Ida:
1. Maria Wanners, gedoopt op 21-08-1667 in Zyfflich, get. Arnoldus Heiltjes en Theodora van Kolk. 
Maria trouwde vr 1698 [bron: P. Bonke] met Joannes Peters.
Uit dit huwelijk min. 2 kinderen.
2. Aleida Wanners. (Zie 317)
3. Joannes Wanners, gedoopt op 24-05-1671 in Zyfflich, get. Gudula van Egeren en Wilhelmus van Kolk.
4. Gerarda Wanners, gedoopt op 16-11-1672 in Zyfflich, get. Gerarda Spronk en Albertus van Steen.
5. Hendrina Wanners, gedoopt op 02-02-1676 in Zyfflich, get. Joannes Verwaijen en Margaretha Wanders.
6. Lucas Wanners gedoopt op 03-05-1678 in Zyfflich, get. Hendrina van Steen en Lucas Verwaijen.
7. Theodorus (Derk of Thierry?) Wanners, geboren omstreeks 1680.
Theodorus is waarschijnlijk overleden op 21-03-1748 in Zyfflich. Beroep: Landbouwer en Schepen van de Schepenbank in Zyfflich.
Theodorus trouwde vr 1701 met Bartholomea Coerwinkel.
Bartholomea is overleden op 12-12-1753 in Zyfflich en begraven te Zyfflich.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
8.  Gertudis Wanners, gedoopt op 25-02-1685 in Zyfflich, get. Joannes Maess en Elisabeth Verwaijen.
758. = 614 Johannes Braam.
759. = 615 Wilhelmina Heiltjes.
760. Walramus van Benthum. [V] [M] [K] gedoopt op 05-03-1645 in Leuth, get. Otto Duijn en Wilhelmina Wanners.
Walramus is overleden op 25-04-1736 in Leuth en begraven in Leuth, 91 jaar oud.
Voor de gegevens van de vader zie nummer 1150, moeder zie nummer 1151.
Hij trouwde voor 1684 met
761. Petronella Verwaijen. [V] [M] gedoopt op 10-11-1652 in Leuth, get. Theodorus ?? en Gerarda Everts.
Kind van Walramus en Petronella:
1. Lucas van Benthem: zie 380.
764. Lucas Reiners, [K] geboren ca. 1620/1635,
Notitie: Lucas was 14-5-1654 getuige bij de doop van Henricus zn. van Gerardus Derks en Heil Hendrix, conjugem in Groesbeek
Hij trouwde ca. 1654 (Bron L. Berenbroeck) met
765. Catharina Derckx (Derx, Derricks), gedoopt ca. 1630, wonend te Groesbeek.
Kinderen van Lucas en Catharina: (Bron E. Arends)
1. Joannes Reiners, geboren Groesbeek, gedoopt op 03-02-1655 in Kranenburg, get. Wilhelmus Vaechts en Elisabeth Derx.
2. Maria Reiners, geboren Groesbeek, gedoopt op 04-03-1657 in Kranenburg, get. Everhardus Linders en Margaretha Janssen.
3. Reinerus Reiners (Lucassen, Luyckesen), zie 382.
4. Maria Reiners, geboren Groesbeek, gedoopt 13-03-1663 in Kranenburg, get. Petrus Croes en Gerarda Dercks.
5. Theodora Reiners, geboren Groesbeek, gedoopt op 25-04-1666 in Kranenburg, get. Lambert Peters en Neltie Loeffs.
758. = 614 Johannes Braam
759. = 615 Wilhelmina Heiltjes
874. Gerridt Peters van Kempen, [V] [M] [K]
Overleden op 21-10-1707 in Millingen. (bron van dit gezin A. Leeuwrik)
Hij gaat in ondertrouw op 03-04-1670 in Millingen, met
875. Trijntje Strengers (Sprengers),
Overleden op 01-03-1693 in Millingen
Kind van Gerridt en Trijntje:
1. Christianus (Kerst) van Kempen, gedoopt (Geref.) op 30-12-1670 in Millingen.
2. Petrus van Kempen, geb. ca. 1675
Begraven op 08-12-1735 in Millingen.
Gehuwd (Geref.) op 03-02-1704 te Millingen met Mechel de Wael.
Mechel is overleden op 19-02-1705 te Millingen
(Mechel was eerder getrouwd met Hermen Peters.)
3. Enneken (Anna) van Kempen, geb. 1680,
Overleden op 30-07-1743 te Millingen. 
Enneke trouwde (Geref.) op 01-07-1703 te Millingen met Gerardus Laer de,
Gerardus is overleden op 18-04-1758 te Millingen, als zoon van Hendrick de Laer en Johanna Brandts.
4. Derck van Kempen, gedoopt (Geref.) op 25-12-1681 te Millingen.
5. Maria van Kempen
zie 437
886. = 276 Gheen Geenen,
887. = 277 Jantje Jansen,
888. Hendricus (Hendrik) Wanners (Wanders), [V] [M] [K] geboren omstreeks 1640.
Hij trouwde vr met
889. Theodora Bergeren, [V] [M] geboren omstreeks 1645.
Kinderen van Hendricus en Theodora:
1. Wilhelma Wanners, gedoopt op 02-10-1668 in Zyfflich, get. Joannes van Kolk en Gisberta Werneri.
2. Theodorus Wanners (Wanders): zie 444.
3. Johannus Wanners, gedoopt op 20-05-1674 in Zyfflich, get. Petrus Croes en Ida Verwaijen.
4. Sybilla Wanners, gedoopt op 07-06-1682 in Zyfflich, get. Henrica van Bergeren en Wilhelmus van Bergeren.
Sybilla is overleden op 22-01-1752 in Zyfflich.
Sybilla trouwde met Everhardus Hendriks, zoon van henricus Hendriks. 
Everhardus is overleden op 19-03-1752, begraven in Zyfflich.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
892. Wilhelmus van Bergeren. [K]
Wilhelmus is overleden voor 1699.
Zij hadden de eerste Broeckhoff op de Kleyen (tussen Zyfflich en Kranenburg) in pacht, 37 morgen en 56 roeden groot. Hendrik Hendrix, koster van Zyfflich, is medepachter. Pacht gesloten op 03-12-1686/08-01-1686.
Hij trouwde omstreeks 1682 met
893. Anna Hendriks, [V] [M] gedoopt op 03-01-1655 in Zyfflich. get. Judith Garinghuizen en Joannes Janssen.
Anna trouwde 2e voor 1699 met Joannes Peters.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
Kinderen van Wilhelmus en Anna:
1. Theodorus van Bergeren: gedoopt op 31-03-1683 in Zyfflich, get. Catharina Fleurkens en Henricus Wanners.
2. Gerardus van Bergeren: zie 446.
3. Johannus van Bergeren, gedoopt op 13-10-1687 in Zyfflich. get. Otto van Haren.
4. Theodorus van Bergeren, gedoopt op 13-10-1687 in Zyfflich. (geen get. genoemd)
5. Everhardus van Bergeren (van Kolk), gedoopt op 17-05-1690 in Zyfflich, get. Henricus Hendriks en Maria Hendriks. 
De vader wordt bij de doop Wilhelmus van Kolk genoemd??
6. Wilhelmus van Bergeren, gedoopt op 11-02-1692 in Zyfflich, get. Wilhelmina Wanners en Everhardus Dormans.
894. Rudolphus (Rudolf) Arns. [V] [K]
Rudolphus is overleden op 17-11-1756 in Zyfflich.
Hij trouwde ca. 1700 met
895. Theodora van Kolck, [V] [M] gedoopt op 01-05-1679 in Zyfflich. get. Theodorus Camps en Theodora van Kolk.
Kinderen van Rudolphus en Theodora:
1. Maria Arns, gedoopt op 16-11-1701 in Zyfflich, geen get. genoemd.
2. Henrica Arns: zie 447.
3. Wilhelma Arns, gedoopt op 04-03-1708 in Zyfflich, get Arnoldus Heiltjes en Ida van Kolk.
4. Elisabeth Arns, geboren op 15-02-1710 in Zyfflich, get. Joes Huisman en Aleida Verwaijen.
Elisabeth trouwde ca. 1730 met Mathias Thijssen ged. op 15-08-1688 in Zyfflich, als zoon van Johannes Thijssen en Margaretha Pastoors.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
Mathias was eerder getrouwd ca 1714 met Bartholomea Heimen. (bron M. Wissenburg).
Uit dit huwelijk 6 kinderen
5. Mechtildis Arns, gedoopt op 24-03-1713 in Zyfflich, get. Margaretha van Kolk en Joannes Niessen.
924. (Waarschijnlijk) Johannes van Benthum. [V] [M] [K] gedoopt ca 1608 in Leuth [bron: G. van Benthem].
Joannes is overleden tussen 1672 en 1677 in Leuth. 
Johannes was Schepen van Leuth en Kekerdom van 1662-1672 en kerkmeester van Leuth op 27-10-1670. 
Hij pacht de Ahlinge Hof te Leuth van 1647 tot en met 1772. Hij is eigenaar van land en hoeve naast de kerk ter grootte van 200 roeden of 2 hont in 1667. In 1669 koopt hij een perseel land van de kinderen van zijn zus Geertruida. Voor de gegevens van de vader zie nummer 2300, moeder zie nummer 2301.
Hij trouwde omstreeks 1638 met
925. Helena van Bergeren , [V] [M] geboren omstreeks 1615 in Leuth.
Kinderen van Johannes en Helena:
1. Willem van Benthum, geboren omstreeks 1639.
Willem is overleden op voor 15-05-1691, 52 jaar oud.
Willem trouwde 1e 39 jaar oud, voor 10-05-1678 met Gerritjen van Kolck (Spronck).
Trouwde 2e kerkelijk op 02-05-1681 in Leuth, get. Ebbe Arnts en Theodorus van Benthum. met Christina Verwaijen, geboren omstreeks 1650 als dochter van Maria (Hendricks) van Schaijk.
2. Johannus van Benthum, gedoopt op 06-10-1641 in Leuth, get. Wilhelmus van Benthum en Theodora van Bergeren.
3. Henricus van Benthum, gedoopt op 07-07-1643 in Leuth, get. Gerardus van Egeren en Gerarda van Kerkhof.
4. Hildegondis van Benthum, gedoopt op 05-06-1645 in Leuth. get. Arnoldus Everts en Johannes Everts.
5. Theodorus van Benthum, gedoopt op 12-05-1647 in Leuth. get. Bartholomeus Sprong en Johanna van Kolck.
Theodorus trouwde kerkelijk op 16-10-1650 in Zyfflich met Wilhelmina van Kolck, gedoopt op 21-11-1655 als dochter van Henricus van Kolck, 
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
6. Joannes van Benthum, gedoopt op 16-03-1649 in Leuth. get. Anna van Bergen en R.D. Joes (past.) Masius.
(In Leuth wordt op 28-11-1724 een Joes van Benthum begr.)
Joannes is in 1688 Schepen van Kekerdom. Hij neemt in 1677 de pacht van de Ahlinge Hof over van zijn vader.
Joannes trouwde met Catharina Mijntjes.
Catharina is overleden op 25-05-1736 in Leuth.
7. Rutgerus (Ruth) van Benthum, gedoopt op 17-08-1653 in Leuth. get. Rabana van Elsberg en Henricus Maes.
Ruth is overleden op 03-10-1732 in Leuth. Ruth was van 1728-1732 kerkmeester van Leuth.
Ruth trouwde 1e kerkelijk op 31-01-1692 in Ooij N.D.ger., met Hendersken van Tricht (Trust), geboren in Erlecom?
Trouwde 2e met Elisabeth Wellen,
Elisabeth is waarschijnlijk overleden op 30-04-1724 in Leuth.
(In dtb Leuth staat op 30-4-1724 het overlijden van ene Elizabeth Wellens.
Trouwde 3e kerkelijk op 05-10-1730 in Leuth, get. Alexander Croes, Joe Rijcken en Bartholomeus de Wael, met Anna van Benthem. (Voor dit huwelijk is dispensatie aangevraagd vanwege bloedverwantschap in de 2de en 3de graat).
8. Wilhelmus (Willem) van Benthum, geboren omstreeks 1655.
Wilhelmus is overleden op 27-09-1702 in Bimmen, 47 jaar oud.
Wilhelmus trouwde 1e kerkelijk op 16-06-1680 in Millingen met Geertruida Derksen.
Uit dit huwelijk 3 Kinderen.
Trouwde 2e kerkelijk op 29-06-1690 in Millingen, met Hilleke Hellings.
Hilleke is overleden op 11-08-1727 in Bimmen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
9.(waarschijnlijk) Nicolaus van Benthem: zie 462.
928. Lucas Lohschelder, [V] [K]
Lucas trouwde 2e vr 1698 met Anna Hannen.
Hij trouwde 1e vr 1684 met
929. Maria Verhaelen.
Kinderen van Lucas en Maria:
1. [waarschijnlijk] Gerhardus (Goerdt) Lohschelder (Loeschelder).
Goerdt trouwde1e op 22-01-1704 in Keppeln met Margaretha Grntjes.
Uit dit huwelijk 1 kind.
Hij trouwde 2e op 02-12-1706 in Keppeln met Gisberta (Hester) Bettray.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
2. Arnold Lohschelder. Hij is gedoopt op 20-03-1684 in Keppeln, get. Joes Maes, Jacobus Keyser iurig? Loco Ego? Henricus Buicker tune temporis Sie?in loco Pastor Heti et Adelheidis Koppers.
Arnold trouwde op 03-10-1707 in Keppeln met Agnes Hoffmann.
Agnes is waarschijnlijk een dochter van Hermann jun. Hoffmann en Helena Wolters geboren op 14-11-1686 in Keppeln, get. Herman Hofmans seniore, Joanne Brieven (Lieven) en Adelheide Winckels.
Uit dit huwelijk 11 kinderen.
3. Jacob Lohschelder, zie 464
4. Anna Lohschelder. Zij is gedoopt op 24-08-1689 in Keppeln, get. Henrico? Loschelder, Maria van Beterray en Maria Hoffmans.
Anna trouwde op 29-05-1710 in Keppeln met Everhard Schoenmaker, gedoopt op 04-05-1690 in Keppeln, get. Mathia Albertz, Elberto Verhlsdunck en Clara in gen Venn, als zoon van Peter Schoenmaker en Helena Gerlichs.
Uit dit huwelijk 8 kinderen.
5. Heinrich Lohschelder. Hij is gedoopt op 16-12-1691 in Keppeln, get. Wilhelmo ?, Gerhardo Kuinen en Alexande? Jansen.
6. Theodor Lohschelder. Hij is gedoopt op 21-06-1694 in Keppeln, get.Theodoro Loscheller, Woltero Jansen en Wilhelma Verhoolen.

Kinderen van Lucas en Anna:
7. Maria Lohschelder. Zij is gedoopt op 27-03-1698 in Keppeln, get. ?? en Megtil Glmans.
Maria trouwde op 18-06-1717 in Keppeln met Heinrich Maas.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
8. Johann Lohschelder. Hij is gedoopt op 28-03-1700 in Keppeln, get. Peter Hoffmans, ? Hannen, ? Lor??
9. Sibilla Lohschelder. Zij is gedoopt op 20-11-1701 in Keppeln, get. Henderick van Drren?, Mary Kamps en Marichen Hanen gen. Peters.
10. Jacob Lohschelder. Hij is gedoopt op 08-06-1703 in Keppeln, get. Johanne Angenendt, Gerrarda Bormans en Johanna Loeschelders.
Notitie: Moeder word in het doopboek Anna Bormans genoemd.
Jacob trouwde 1e op 17-06-1727 in Keppeln met Maria Ingenhaag (in gen Haag)
Uit dit huwelijk 9 kinderen.
Hij trouwde 2e op 21-11-1748 in Keppeln met Agnes Peters.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
11. Peter Lohschelder. Hij is gedoopt op 27-02-1705 in Keppeln, get. Guert Jansen en Sibilla Hannen.
Peter trouwde op 09-06-1733 in Keppeln met Gerharda te Kaat.
12. Johanna Lohschelder. Zij is gedoopt op 04-04-1707 in Keppeln, get. Stephanus Wegen, Hester van het Ray en Catharina Sloters.
13. Theodor Lohschelder. Hij is gedoopt op 01-01-1710 in Keppeln, get. Gerhardus Hoffmans en Joanna Lohscheller.
976. Henricus Simons van Bree. [V] [M] [K]
Hij trouwde met
977. Joanna Janssen.
Kinderen van Henricus Simons en Joanna:
1. Simon van Bree, gedoopt op 10-03-1680 in Vierlingsbeek. get. Joes van Bree en Anna Janssen.
2. Johannus (Jan) van Bree: zie 488.
3. Maria van Bree, gedoopt op 21-06-1682 in Vierlingsbeek. get. Joes Hoeck en Henricus Lamerts.
4. Joes van Bree, gedoopt op 07-09-1683 in Vierlingsbeek. get. Judocus Aerts, Joes Aerts, Mechtilde Lamberts en Joanna Peters.
5. Henricus van Bree, gedoopt op 02-07-1685 in Vierlingsbeek. get. Henrikus Hendrix, Joes Hoeck, Margaretha Kerstens en Catharina Schenck.
978. Simon van de Water. [K]
Hij trouwde met
979. Elisabeth Jans.
Kind van Simon en Elisabeth:
1. Godefrida (Gerritje) van de Water (Simons): zie 489.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Terug

 

Naar Generatie 1 t/m 7

 

Naar Generatie 11 t/m 27
Naar Generatie 28 t/m 31
Naar Generatie 32 t/m 35
Naar generatie 36 t/m 46