Kwartierstaat van Henricus Paulus Kroes
Generatie 32 t/m 35

 

  28 april 2004

~~~~~~~~ Generatie 32 (edelstamoudovergrootouders) ~~~~~~~~

2411724800. Dirk I (Bis) van Holland. [V] [M] [K] geboren ca 899.
Dirk is overleden op 05-10-939 te Anderdach.
Deze Dirk komt in de Latijnse prozakroniek van Egmond niet voor. Ook zijn er geen akten bekend waaruit zijn aanwezigheid blijkt. In een akte, door J. Wagenaar in zijn Vaderlandsche Historie II (Amsterdam 1782) gedateerd op 922/923, zou Dirk I, na een regering van 40 jaar, in 922/923 overleden zijn. Dat zou betekenen dat hij rond 882 Gerolf zou moeten zijn opgevolgd, hetgeen veel te vroeg is. Vast staat dat Gerolf in 889 nog goed in eigendom kreeg. Hij zal in 895 of 896 overleden zijn. Ook staat vast dat Dirk II in 988 is overleden. Zou Dirk II de opvolger zijn van Dirk I, dan zou hij in dat geval niet minder dan 65 jaar hebben geregeerd, hetgeen een veel te lange periode is. Worstelend met de onmogelijkheid van deze lange regeerperiode ontstond de indruk dat men in de beschrijving over de oudste graven, die pas enkele honderden jaren na hun bewind werd opgetekend, gebeurtenissen die eigenlijk bij verschillende Dirken hadden plaatsgevonden aan een en dezelfde persoon had toegedicht. Dit is best mogelijk, omdat men het in de tijd waarin die gebeurtenissen plaats vonden nooit over een Dirk de zoveelste had, maar gewoon over een Graaf Dirk. G. van Loon heeft in zijn Aloude Hollandsche Historie II ('s-Gravenhage, 1734) voor het eerst dit probleem trachten op te lossen door tussen Dirk I en Dirk II nog een Dirk te plaatsen. Hij plaatste Hildegard van Vlaanderen als de vrouw van de zoon van Dirk I, die na zijn sneuvelen in Andernach opnieuw huwde met een Dirk uit het Vlaamse Huis, die daarmee Dirk II werd. Dit was onjuist, omdat de slag bij Andernach in 939 geplaatst wordt en Hildegard de (2e) dochter is van Graaf Arnulf van Vlaanderen, die in 934 huwde. Dit zou dan betekenen dat Hildegard al op 4-jarige leeftijd gehuwd zou moeten zijn. Verloofd kan nog maar gehuwd niet. In 1981 kwam J.M. Van Winter met een nieuwe hypothese. Zij voegde eveneens tussen Dirk I en Dirk II een nieuwe Dirk, die zij Dirk I bis noemde. Geva zou dan met deze Dirk I bis gehuwd moeten zijn geweest en niet met Dirk I zoals aanvankelijk werd aangenomen. De naam van de bruid van Dirk I is dan onbekend. Ook B.K.S. Dijkstra volgt in 1991 deze hypothese van Van Winter. Hij voegt daar dan nog een andere hypothese aan toe, namelijk dat niet Gerolf de vader was van Dirk I, maar Radboud. Ongetwijfeld zal het laatste woord hier nog niet over zijn gezegd. Of we na al die tijd ooit nog de juiste oplossing zullen vinden is nog maar de vraag.
Dirk I trouwde (Zie ES NF Band II Tafel 2) ca 928 met
2411724801. Geva van Hamaland?, geboren ca 910, onbekende herkomst.
Kind van Dirk I (Bis) en Geva:
1. Dirk II: zie 1205862400.
2411724802. Arnulf I de Grote van Vlaanderen; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 890.
Overleden op 27-03-964, begraven te Gent.
Reeds in 967 bijgenaamd "De Grote". Graaf van Vlaanderen. Na de dood van zijn vader graaf in het aan hem toegevallen noordelijke deel van Vlaanderen 918; maakt zich echter na de dood van zijn broer Aethelwulf ook meester van diens zuidelijke deel (Boulogne) 933 en verovert het graafschap Ponthieu; bevordert in Vlaanderen de kloosterhervorming van Gerard van Brogne; doet jarenlang grote schenkingen aan de Sint-Pietersabdij te Gent; treft regelingen met de Westfrankische koning Lotharius ter bescherming van zijn jeugdige kleinzoon als opvolger.
Anulf trouwde ca 934 met
2411724803. Adelheid van Vermandois; [V] [M] geboren ca 915. Overleden ca 959.
Kinderen van Arnulf I en Adela:
I. Hildegard van Vlaanderen: zie 1205862401.
2. Elfride van Vlaanderen, geboren ca 935. Overleden ca 965.
Elfride trouwde ca 955 met Siegfried van Guines, geboren ca 910. Overleden ca 965.
3. Luitgard van Vlaanderen, zie 2411725294.
4. Boudewijn III van Vlaanderen, geboren ca 940. Overleden op 01-01-962.
Boudewijn trouwde ca 961 met Mathilde van Saksen Billung (zie 1205862445), geboren ca 940. Overleden op 25-05-1008.
2411724804. = 1205862464 Richwin van Verdun;
2411724805. = 1205862465 Kundegonde der Franken?;
2411724806. = 1205862436 Eberhard IV van de Nordgau,
2411724807. = 1205862437 Luitgard van Lotharingen;
2411724808. Billung Billung, [K1] [K2] geboren ca 870. Overleden ca 950.
Hertog van Saksen.
Hij trouwde (Zie ES NF Band I.1 Tafel 11) ca 900 met
2411724809. nn van Billung?, geboren ca 880. Overleden op  ca 950, van onbekende herkomst.
Kind van Billung en nn:
1. Wichman van Billung, zie 2411725024.
2. Hermann van Saksen Billung: zie 1205862404.
2411724814. Udo van Lahngau; [V] [M] [K] geboren ca 882. Overleden op 12-12-949.
Hij trouwde ca 915 met
2411724815. = ook 4823450517 Beatrix Adela van Vermandois; [V] [M] geboren ca 885. Overleden ca 931.
Bij ES Band I Tafel 11 wordt zij vermeld als onbekende dochter van Vermandois.
Beatrix was eerder getrouwd met Robert V (II) Capet,
Kind van Udo en Beatrix:
1. Judith van Wetterau, zie 1205862407.
2411724826. Lothar van Walbeck, [K1] [K2] geboren ca 920. Overleden ca 986.
Markgraaf van de Noordmark.
Hij trouwde (Zie ES NF Band VIII Tafel 134) ca 938 met
2411724827. Mathilde van Arneburg?, geboren ca 920. Overleden ca 986, onbekende herkomst.
Kinderen van Lothar en Mathilda:
1. Eilika van Walbeck: zie 1205862413.
2. Lothar van Walbeck: zie 1205869968.
3. Siegfried van Walbeck, geboren ca 950. Overleden op 15-03-990.
Siegfried trouwde ca 970 met Kunegonde van Stade (zie 1205862407-3), geboren ca 950. Overleden op 13-07-997.
2411724874. Wigerich van Lotharingen, [K1] [K2] [K3] geboren ca 880. Overleden ca 919.
Graaf in de Ardennergouw.
Hij trouwde (Zie ES NF Band I.2 Tafel 202) met
2411724875. = ook 1205862465 Kundegonde der Franken?; [V] [M] geboren ca 890. Overleden ca 940.
Het is helemaal niet zeker, of Kunegonde, de moeder van Graaf Siegfried van Luxemburg, identiek is met de Kunegonde, de echtgenote van de Pfalzgraaf Wigerich en de Graaf Richwin! Zeker is alleen, dat Kunegonde, de moeder van Graaf Siegfried van Luxemburg, een dochter is van Irmtrud, een dochter van Lodewijk de Stamelaar. Haar vader is niet bekend! Verder is zeker dat Bisschop Adalbero van Metz, een zoon van ene Kunegonde, die met Wigerich en met Richwin was gehuwd, door koning Karel de Eenvoudige als Nepos (kleinzoon of neef) werd genoemd. Als dus beide Kunegondes dus dezelfde persoon is, dan was de Bisschop inderdaad de achterkleinzoon van koning Karel de Eenvoudige. Immers, hij is dan een kleinzoon van diens zuster Irmtrud. Zie hierover verder de Herdruk van E. Brandenburg, Die Nachkommen Krals des Grossen, 2e druk, bladzijde 119.
Kundegonde trouwde 1e ca. 920 met Richwin van Verdun, (zie 1205862464).
Kinderen van Wigerich en Kundegonde:
1. Luitgard van Lotharingen, zie 1205862437.
2. Gozelo van Lotharingen, zie 2411724888.
3. Friedrich van Lotharingen, zie 1205862629.
2411724880. Berengar van Namen, [K] geboren ca 900. Overleden ca 946.
Graaf van Namen.
Hij trouwde (zie ES NF Band VII Tafel 68) ca 925 met
2411724881. nn van de Darnau; [V] [M] geboren ca 900. Overleden ca 946.
Kind van Berengar en nn;
1. Robert van Namen, zie 1205862440.
2411724884. Lodewijk IV van Overzee van West-Francie; [V] [M] [K1] [K2] geboren op 10-09-921?
Overleden op 10-09-954 te Reims, begraven te Reims (St. Remy).
Geboren tussen 10-9-920 en 10-9-921.
Na de nederlaag van zijn vader in 923 door zijn moeder naar Engeland in veiligheid gebracht.
Wordt na de dood van koning Rudolf van BourgondiŽ door de groten o.l.v. Hugo de Grote, Graaf van Parijs, teruggeroepen (vandaar later bijgenaamd 'van Overzee' 'Transmarinus', 'd'outremer') en gekroond tot koning van West-FranciŽ Laon 19-6-936; moet Hugo de Grote echter naar Parijs volgen en verheffen tot 'dux Francorum' 25-7-936 die daarmee een soort hofmeierspositie verwerft. Ontsnapt aan diens hof 937 waarna enkele jaren van interne strijd volgen. Tracht aanvankelijk ook Lotharingen te herwinnen, maar sluit dan in nov. 942 met Otto I (Duits koning 936/973; keizer sinds 962) een verdrag te Visť aan de Maas, waarbij hij van Lotharingen en een deel van BourgondiŽ afziet; wordt in de voortgaande strijd met Hugo de Grote gevangen genomen door Vikingen te Rouen 13.7.945 en uitgeleverd aan Hugo de Grote, uit welke gevangenschap hij onder militaire druk van Otto I wordt bevrijd 1-7-946. Vestigt zich dan niet meer in de gebruikelijke Karolingische residentie Laon, maar trekt zich terug in de Palts te CompiŤgne totdat een definitieve vrede met Hugo tot stand komt 950.
Overleden aan de gevolgen van een val van zijn paard te Reims 10-9-954, begraven aldaar (Saint-Remi). 
Lodewijk trouwde ca 939 met
2411724885. = ook 9646958979 Gerberga van Saksen Ludolf; [V] [M] geboren ca 913 te Nordhausen. Overleden op  05-05-984 te Reims.
Regentes. Doet als weduwe van haar eerste gemaal (Giselbert van Lotharingen) schenkingen aan het klooster Echternach 939; als gemalin van haar tweede echtgenoot gezalfd tot koningin der Franken Reims einde 939; speelt herhaaldelijk een actieve rol tijdens diens regering (zij wordt belast met de verdediging van Laon in 941 en die van Reims in 946; zij vergezelt hem op veldtochten naar AquitaniŽ in 944 en BourgondiŽ in 949); roept de gewapende hulp van haar broer Otto I in om de vrijlating van Lodewijk uit diens gevangenschap 945-946 te bewerken; verkrijgt van hem de abdij Notre-Dame de Laon 951; kan na zijn dood de verheffing van hun dan pas 13-jarige zoon Lotharius tot Westfrankisch koning (Reims 12-11-954) slechts bereiken met toestemming van Hugo de Grote die hij dan (evenals eertijds zijn vader) naar Parijs moet volgen en die hij dan ook nog tot hertog van AquitaniŽ en van BourgondiŽ moet aanstellen; ondervindt in haar moeilijke positie als formeel regentes o.a. steun van haar schoonzoon Ragenold van Roucy; gaat na de dood van Hugo de Grote (16-6-956), die dan zijnerzijds nog slechts minderjarige zoons nalaat, samen met diens weduwe (haar zuster Hedwig) en in nauw overleg met hun broers Bruno (aartsbisschop van Keulen en hertog van Lotharingen) en Otto I, zowel de Karolingische als de Robertijnse belangen in West-FranciŽ besturen; abdis van Notre-Dame de Soissons 959.
Gerberga trouwde 1e met Giselbert van de Darnau, zie 9646958978.

Kinderen van Lodewijk IV en Gerberga;

1. Lotharius der Franken, geboren ca 941. Overleden op 02-03-986.
Lotharius trouwde op 28-03-966 met Emma van Italie, geboren ca 945. Overleden ca 988.
2. Mathilde van West-Francie, zie 1205862595.
3. Karel der Franken, zie 1205862442.
2411724888. Gozelo van Lotharingen; [V] [M] [K] geboren ca 911. Overleden op 18-10-943.
Graaf in de Bidgau.
Hij trouwde ca 930 met
2411724889. Uda van Metz, geboren ca 915. Overleden op 07-04-963, dochter van Gerard, graaf in de Metzgau en Uda van Saksen.
Kind van Gozelo en Uda:
1. Godfried van Lotharingen, zie 1205862444.
2411724890. = 1205862404 Hermann van Saksen Billung;
2411724891. = 1205862405 Hildegard van Billung?;
2411724930. nn der Franken?, [K] geboren ca 870. Overleden ca 910, onbekende herkomst.
Hij trouwde ca 890 met
2411724931. Irmtrud der Franken; [V] [M] geboren ca 877. Overleden op  ca 910.
Kind van nn en Irmtrud:
1. Kundegonde der Franken?, zie 1205862465.
2411724936. Gebhard van Niederlahngau; [V] [M] [K] geboren ca 890. Overleden op  15 januari 947.
Graaf in Ufgau.
Hij trouwde ca 920 met
2411724937. nn Konradiner?, geboren ca 900, van onbekende herkomst.
Kind van Gebhard en nn:
1. Konrad van Wetterau Konradiner, zie 1205862468.
2411725008. Erenfried Ezzo van Bliesgau; [V] [M] [K] geboren ca 910. Overleden ca 970.
Graaf in Zulpichgau.
Hij trouwde ca 935 met
2411725009. Richwara van Zulpichgau?, geboren ca 915. Overleden ca 963, van onbekende herkomst.
Kinderen van Erenfried en Richwara:
1. Richwara van Bliesgau, geboren ca 935. Overleden ca 980.
Richwara trouwde ca 950 met Luitpold van Babenberg, geboren ca 925. Overleden op 10-07-994.
2. Hermann Pusillus van Bliesgau, zie 1205862504.
2411725012. Otto I van Saksen Ludolf; [V] [M] [K] geboren op 23-11-912. Overleden op 07-05-973.
Rooms Duits Keizer, bijgenaamd De Grote.
Hij trouwde 1e met Edith van Wessex (zie 4823450047).
Hij trouwde 2e ca 951 met
2411725013. Adelheid van Bourgondie; [V] [M] geboren ca 932. Overleden op 16-12-999.
Ze trouwde 1e met ca 937 Lotharius van Italie, geboren ca 928. Overleden op 22-11-950.
Kind van Otto en Adelheid:
1. Otto II van Saksen Ludolf, zie 1205862506.
2411725014. Romanos van Byzantium; [V] [M] [K] geboren ca 920. Overleden op 15-03-963.
Keizer van Byzantium, bijgenaamd Het Kind.
Hij trouwde 1e ca 942 Bertha Eudoxia van Arles, geboren ca 932. Overleden ca 949.
Hij trouwde 2e ca 956 met
2411725015. Theophana van Byzantium?, geboren ca 925. Overleden ca 965, van onbekende herkomst.
Kinderen van Romanos en Theophana:
1. Theophana van Byzantium, zie 1205862507.
2. Konstantijn VIII van Byzantium, geboren ca 961. Overleden op 11-11-1028.
Konstantijn trouwde ca 976 met Helena van Byzantium?, geboren ca 960. Overleden ca 1025.
2411725016. = 1205862436 Eberhard IV van de Nordgau,
2411725017. = 1205862437 Luitgard van Lotharingen;
2411725022. Kuno van Ohningen; [V] [M] [K] geboren ca 935. Overleden op 20-08-997.
Graaf van Oehningen.
Hij trouwde (Zie ES NF Band I.1 Tafel 9) ca 950 met
2411725023. Richilde van Saksen Ludolf; [V] [M] geboren ca 935. Overleden ca 990.
Wordt niet genoemd bij ES NF Band I.1 Tafel 10.
Kind van Kuno en Richhilde:
1. Judith van Ohningen, zie 1205862511.
2411725024. Wichman van Billung; [V] [M] [K] geboren ca 900. Overleden op 21-04-944.
Hertog van Saksen.
Hij trouwde ca 935 met
2411725025. Frederuna van Saksen?, geboren ca 900. Overleden ca 950, van onbekende herkomst. 
Kinderen van Wichman en Frederuna:
1. Hedwig van Billung, geboren ca 935. Overleden op 04-06-1014.
2. Ekbert van Billung, zie 1205862512.
2411725028. Konrad van Wetterau Konradiner; [V] [M] [K] geboren ca 940. Overleden op 20-08-997.
Graaf in de Rijngouw, hertog van Zwaben.
Hij trouwde (zie ES NF Band I.1 Tafel 9) ca 965 met
2411725029. Regelindis van Saksen Ludolf; [V] [M] geboren ca 950. Overleden ca 990.
Kind van Konrad en Regelindis:
1. Itha van Ohningen, geboren ca 960. Overleden op 16-10-1020.
Itha trouwde ca 980 met Rudolf II der Welfen, geboren ca 930. Overleden op 10-4-985.
2. Herman II van Wetterau, zie 1205862514.
3. Emma van Ohningen, geboren ca 970. Overleden ca 1030.
Emma trouwde ca 990 met Friedrich van Diessen, geboren ca 970. Overleden ca 1030.
2411725030. = 1205862594 Konrad I le Pacifique van Bourgondie;
2411725031. = 1205862595 Mathilde van West-Francie
2411725188. Rudolf II van Bourgondie; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 900. Overleden op 11-07-937.
Koning van Boven Bourgondie.
Hij trouwde ca 922 met
2411725189. Bertha van Zwaben, geboren ca 910. Overleden ca 961.
Ze trouwde 2e op 12-12-937 met Hugo van Arles, geboren ca 882. Overleden op 10-04-947.
Kinderen van Rudolf II en Bertha:
1. Konrad I le Pacifique van Bourgondie, zie 1205862594.
2. Adelheid van Bourgondie, zie 2411725013.
2411725190. = 2411724884 Lodewijk IV van Overzee van West-Francie;
2411725191. = 2411724885 Gerberga van Saksen Ludolf;
2411725256. = 2411724874 Wigerich van Lotharingen
2411725257. = 2411724875 (= ook 1205862465) Kundegonde der Franken?;
2411725258. Hugo I de Grote Capet; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 895. Overleden op 19-06-956 te Deurdan, begraven te St Denis.
Hertog van Neustrie, Bourgondie en Aquitanie, Graaf van Parijs, Orleans, Vexin, Laon, Hertog der Franken.
Hij trouwde 1e (Zie ES NF Band II Tafel 11) ca 922 Judith van Bourges Maine, geboren ca 900. Overleden ca 925.
Hij trouwde 2e (Zie ES NF Band II Tafel 11) ca 926 Ethelde van Wessex, (zie 9646899539 - 2) geboren ca 900. Overleden op 14-09-937.
Hij trouwde 3e (Zie ES NF Band II Tafel 11) op 14-09-938 te Mainz of Ingelheim met
2411725259. Hedwich van Saksen Ludolf; [V] [M] geboren ca 922. Overleden op 10-05-965.
Kinderen van Hugo en Hedwich:
1. Beatrix Capet, zie 1205862629.
2. Hugo Capet, zie 4823479518.
3. Emma Capet, geboren ca 943. Overleden op 19-03-968.
Emma trouwde ca 960 met Richard I van Normandie, geboren ca 932. Overleden op 20-11-996 te Fecamp.
4. Odo Capet, geboren ca 945. Overleden op 22-02-965.
Odo trouwde ca 955 met Luitgard van Autun, geboren ca 945. Overleden ca 970.
5. Hendrik Capet, geboren ca 946.
Overleden op 15-10-1002 te Chateau Pouilly sur Saone, begraven te St Germain d'Auxerre.
Hendrik trouwde 1e ca 976 met Gerberga van Macon, geboren ca 936. Overleden op 11-12-991.
Hij trouwde 2e op 01-06-992 met Garsende van Gascogne, geboren ca 950. Overleden ca 998.
Hij trouwde 3e ca 998 met Mathilde van Chalon, geboren ca 960. Overleden ca 1005.
2411725274. = 602931200 Arnulf van Holland
2411725275. = 602931201 Liutgard van Luxemburg
2411725294. Wichman van Gent, [K] geboren ca 925. Overleden ca 983.
Graaf van Gent. Volgens Winkhaus, Ahnen zu Karl dem Grossen, is hij een zoon van Dirk I van Holland en Gerbera van Hamalant. Zij worden echter niet bij Isenburg (Europaische Stammtafeln, Neue Folge, Band VII, Tafel 81-87 - Gent) vermeld! Bij Dek, Graven van Holland, is Wichman niet bekend..
Hij trouwde ca 955 met
2411725295. Luitgard van Vlaanderen; [V] [M] geboren ca 936. Overleden op 18-10-962.
Kind van Wichman en Luidgard:
1. Adela van Gent, zie 1205862647.
2411739712. Reinier II van de Darnau; [V] [M] [K] geboren ca 890. Overleden ca 932.
Graaf van Henegouwen, vermeld vanaf 18-1-916.
Hij trouwde ca 925 met
2411739713. Adelheid van Bourgondie; [V] [M] geboren ca 890. Overleden ca 932.
Zie opmerkingen bij KdG 1991, blz. 323/643.
Kind van Reinier II en Adelheid:
1. Reinier III Langhals van Henegouwen, zie 1205869856.
2411739744. Otto van Warq Ivois; [V] [M] [K] geboren ca 950. Overleden in  986 of 987.
Graaf van Ivoix en Chiny, graaf van Warcq, noemde zich ook graaf van Chiny, bouwde Warcq in 971 is hij zn.v. Albert I van Vermandois ?
Hij trouwde ca 970 met
2411739745. Ermengard van Namen; [V] [M] geboren ca 945. Overleden ca 1010.
Kind van Otto en Ermengard:
1. Lodewijk I van Warq, zie 1205869872.
2411739748. = 2411725256 Wigerich van Lotharingen
2411739749. = 2411725257 (= ook 1205862465) Kundegonde der Franken?;
2411739752. Hilduin II van Rameru, [K] geboren ca 940. Overleden ca 1000.
Heer van Rameru.
Hij trouwde ca 970 met
2411739753. nn van Rameru?, geboren ca 940. Overleden ca 990, onbekende herkomst.
Kind van Hilduin en nn:
1. Hilduin III (IV) van Rameru, zie 1205869876.
2411739756. Giselbert van Roucy; [V] [M] [K] geboren ca 950.
Overleden ca 995, begraven te Abdij Saint Remi.
Graaf en vicomte. Vermeld als getuige bij een schenking van koning Lotharius 10-5-974; graaf van Roucy; is vicomte van Reims (waarvan hij na 985 de helft van de abdij Saint-Remi schenkt); nog vermeld tijdens de synode van Saint-Basle 991. Vermeld als graaf in de Maasgouw 840 en 841; is vazal van Karel 'de Kale' van West-FranciŽ wanneer hij (voor maart 846) een dochter van keizer Lotharius van AquitaniŽ ontvoert en daar huwt; verzoent zich (na een rijksdag te Thionville okt. 848) begin 849 met de keizer; graaf van de Darnau in 863.
Hij trouwde ca 984 met
2411739757. Irmingard, geboren ca 956. Overleden ca 995.
Kinderen van Giselbert en Irmingard:
1. Ebalus van Roucy, zie 1205869878.
2. Yvette van Roucy, geboren ca 990. Overleden ca 1050.
Hij trouwde ca 1020 met Manasse van Rethel, geboren ca 990. Overleden ca 1050.
3. Letard van Roucy, geboren ca 990. Overleden ca 1070.
Hij trouwde ca 1050 met nn van Marle?, geboren ca 1020. Overleden ca 1080.
2411739758. Reinier IV van Henegouwen; [V] [M] [K] geboren ca 950. Overleden ca 1013.
Graaf van Henegouwen.
Hij trouwde ca 990 met
2411739759. Hedwig van Frankrijk; [V] [M] geboren ca 969. Overleden ca 1015.
Kinderen van Reinier en Hedwig:
1. Beatrix van Henegouwen, zie 1205869879.
2. Reinier V van Henegouwen, geboren ca 998. Overleden op  ca 1039.
Reinier trouwde ca 1015 met Mathilda van Lotharingen, geboren ca 998. Overleden op  ca 1039.
2411739778. = 1205862514 Herman II van Wetterau;
2411739779. = 1205862515 Gerberga van Bourgondie;
2411739936. = 2411724826 Lothar van Walbeck
2411739937. = 2411724827 Mathilde van Arneburg?
2411761664. Heyman van Arkel. [K] Overleden in 966.
Hij trouwde met
2411761665. Gilla. [V] [M]
Kind van Heyman en Gilla:
I. Foppo (Poppo) van Arkel (Van Toornen): zie 1205880832.
2411761680. Jan van Heusden. [V] [M] [K] Overleden in 959.
Hij trouwde met
2411761681. Margriet van Loon.
Kind van Jan en Margriet:
I. Robrecht van Heusden: zie 1205880840.

~~~~~~~~ Generatie 33 (edelstamoudbetovergrootouders) ~~~~~~~~

4823449600. Dirk I van Holland, [V] [M] [K] geboren ca 874. Overleden ca 923.
Dirk I kreeg van zijn (pleeg ?) vader Gerolf het grafelijk gezag over Kennemerland, Rijnland en mogelijk nog andere delen van het latere Holland. Dirk steunde de Westfrankische koning Karel de Eenvoudige bij een opstand van zijn vazallen. Als dank hiervoor ontving Dirk I van deze koning op 15 juni 922 de kerk van Egmond met alle daarbij behorende goederen. Dit goed was gelegen ten noorden van de bezittingen die hij van Gerolf kreeg en sloot daar dus uitstekend op aan. Kort hierna stichtte hij er een houten klooster dat met nonnen werd bevolkt. Mogelijk was hij in 939 ook betrokken bij de Lotharingse opstand tegen de Duitse Koning Otto I. Hij zou dan bij deze opstand in de slag bij Andernach begin oktober van dat jaar gesneuveld moeten zijn. Over de eerste graven van Holland is eigenlijk maar weinig bekend. Bovendien moeten we er rekening mee houden dat met het optekenen van de geschiedenis over deze eerste graven, dat pas eeuwen later gebeurde, mogelijk verschillende graven met dezelfde naam samengevoegd zijn tot ťťn. Melis Stoke was de eerste die de geschiedenis van het gravengeslacht in een rijmkroniek optekende, maar dat gebeurde pas rond 1290. Hij deed dat als klerk van de latere graven Floris V en Willem III. Bij zijn werk moest hij afgaan op zaken die hierover door de Egmondse monnikken waren vastgelegd en bewaard. Deze monnikken hebben echter slechts zaken over de eerste graven opgetekend die hen uit overlevering ter kennis moeten zijn gekomen. Bij de stichting van het klooster werd het namelijk door nonnen bevolkt en de monnikken zijn pas later door Dirk II vanuit Gent naar Egmond gehaald om daar het door hem vernieuwde klooster te bevolken. Tegenwoordig is men niet geheel zeker meer van het feit of Graaf Gerolf wel de vader was van Dirk I. Er bestaan theorieŽn dat Gerolf zijn pleegvader was. Niet Gerolf maar Radboud, Heer van Nederfriesland, zou in dat geval zijn vader moeten zijn. Voorlopig houdt men het echter nog op Gerolf. Gezegd moet echter worden dat ook Gerolf nog maar betrekkelijk kort geleden als vader van Dirk I wordt genoemd.
Hij trouwde met
4823449601. N.N..
Kind van Dirk I en N.N.:
1. Dirk I (Bis): zie 2411724800.
4823449604. Boudewijn II de Kale van Vlaanderen; [V] [M] [K] geboren ca 864.
Overleden op 10-09-918, begraven te Gent.
Naar zijn grootvader bijgenaamd "de Kale". Graaf van Vlaanderen 879, Usurpeert na afloop van de Noormanneninvallen van de jaren 879-883 grondbezit en rechten in de hele streek tussen Schelde en Artois en geldt daarmee als grondlegger van Vlaanderen als territoriaal vorstendom, wisselt herhaaldelijk van partij in de strijd tussen de Westfrankische koningen waarbij hij zijn tegenstander aartsbisschop Fulco van Reims (17-6-900) en daarna ook graaf Heribert I van Vermandois (voor 6-11-907) doet vermoorden; richt een groot aantal burchten op ter bescherming van zijn gebied.
Hij trouwde ca 884 met
4823449605. Elfrida van Wessex; [V] [M] geboren ca 865.
Overleden op 07-06-929, begraven te Gent.
Kinderen van Boudewijn II en Aelftrud:
I. Arnulf I van Vlaanderen: zie 2411724802.
2. Adolf (Ethelwolf) van Vlaanderen, geboren ca 895. Overleden op 13-11-933.
4823449606. Heribert II van Vermandois; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 880.
Overleden op 23-02-943, begraven te Saint-Quentin.
Tracht zijn machtsgebied uit te breiden; leke-abt van Saint-Mťdard-de-Soissons en van Saint-Crťpin-de-Soissons; graaf van Vermandois, van Mťaux, enz.; speelt een rol in de machtstrijd om de Franse koningskroon en in de conflicten met Oost-FranciŽ, BourgondiŽ, wegens het lot van Lotharingen; sluit met evenveel gemak allianties, die hij dan zo nodig ook weer zonder meer verbreekt; kiest ondanks zijn eigen Karolingische afstamming veelal de partij der Robertijnen; houdt de ongelukkige koning Karel III de Eenvoudige, na diens afzetting, vele jaren gevangen.
Hij trouwde ca 907 met
4823449607. Adelheid (Aelis) Capet; [V] [M] geboren ca 890. Overleden ca 931.
Volgens ES, NF, Band II, Tafel 10 heette zij Hildebrante of Liegarde.
Kinderen van Heribert II en Adelheid:
1. Robert van Vermandois, geboren ca 910. Overleden op 19-08-967.
Graaf van Meaux en Troyes.
Robert trouwde ca 950 met Adelheid van Bourgondie.
2. Adela van Vermandois: zie 2411724803.
3. Albert I van Vermandoiszie 4823479488.
4. Heribert van Vermandois, geboren ca 921. Overleden ca 984.
Heribert trouwde ca 951 met Eadgyva van Wessex, geboren ca 896. Overleden ca 951.
5. Liutgarde van Vermandois, geboren ca 922. Overleden op 09-02-978.
Liutgarde trouwde met Theobald van Blois.
Trouwde 2e Willem I Langzwaard van Normandie (zie 19293918079 - 2).
4823449628. Gebhard van de Lahngau; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 850. Overleden op 22-06-910.
Graaf in de Oberen Rheingau en Wetterau.
Hij trouwde ca 870 met
4823449629. Ida van Ezzo?, geboren ca 850. Overleden ca 910, van onbekende herkomst. Mogelijk een Ezzone.
Kinderen van Gebharden Ida:
1. Hermann van Lahngau, zie 9646900118.
2. Udo van Lahngau, zie 2411724814.
4823449630. Heribert I van Vermandois; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 840. Overleden op 06-11-907.
Wordt graaf van Soissons, leke-abt van St. Crťpin, dan ook graaf van Mťaux en Madrie en tenslotte in 896 graaf van Vermandois; kiest aanvankelijk de zijde van Karel de Eenvoudige in diens strijd tegen Odo/Eudes hertog van FranciŽ om de Franse troon, maar verlaat dan om onbekende redenen diens partij; verliest zodoende St. Quentin en Pťronne aan Rudolf graaf van Cambrai, broer van Boudewijn II van Vlaanderen, die hij later laat doden; uit bloedwraak geeft Boudewijn opdracht Herbert te vermoorden.
Hij trouwde (zie ES NF Band I.1 Tafel 7) ca 880 met
4823449631. Bertha van Morvois, geboren ca 850. Overleden ca 907, zie Gens Nostra 1964, blz. 280.
Kinderen van Heribert I en Bertha:
1. Heribert II van Vermandois, zie 4823449606.
2. Beatrix Adela van Vermandois, zie 2411724815.
4823449750.

= 2411724930 nn der Franken?,

4823449751. = 2411724931 Irmtrud der Franken;
4823449762. Reginar I Langhals van de Darnau; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 850. Overleden op 15-01-916.
Missus dominicus. Bezit tal van langgoederen in WalloniŽ en stroomafwaarts langs de Maas; ondersteunt zijn achterneef de Westfrankische koning Karel III 'de Eenvoudige' in diens strijd tegen Eudes (893-97); is eerst de voornaamste medewerker van koning Zwentibold wanneer deze Lotharingen als koninkrijk van zijn vader Arnulf heeft ontvangen 895 (hij verkrijgt dan Sint-Servaas te Maastricht en treedt op als leke-abt van Echternach), die echter weldra met hem breekt, hem Sint-Servaas ontneemt 13-5-898 en hem tot tweemaal toe vergeeft. belegert in zijn veste Durfost; wendt zich opnieuw tot Karel de Eenvoudige die Aken en Nijmegen verovert en Zwentibold tot vlucht dwingt; erkent nadat deze laatste gesneuveld is (13-8-900) wel diens opvolger Lodewijk 'het Kind' en de toen aangestelde hertog Gebhard; verwerft ook Stavelot 902 en, opnieuw, Sint-Servaas; wordt (ook in oorkonden) met verschillende titels aangeduid (graaf, markgraaf, na 911 ook missus dominicus); bezit in zijn laatste levensjaren ook nog Sankt (buiten Trier) en ChŤvremont (bij Luik).
Hij trouwde ca 890 met
4823449763. Alberada van Lotharingen?, geboren ca 850. Overleden ca 916, onbekende herkomst.
Kinderen van Reginar en Alberada:
1. Reinier II van de Darnau, zie 2411739712.
2. Giselbert van de Darnau, geboren ca 891. Overleden op 03-10-939 te Andernach.
Giselbert trouwde met Gerberga van Saksen Ludolf, (zie 2411724885)
3. nn van de Darnau, zie 2411724881.
4823449768. Karel III de Eenvoudige der Franken; [V] [M] [K] geboren op 17-09-879.
aantekening: Postuum geboren, na de dood van zijn vader.
Overleden op  7-10-929 te Peronne, begraven te Peronne.
Later de Onnozele, der Einfšltige,le Simple geb. 17.9.879; door aartsbisschop Fulco van Reims tegenover de toen als koning regerende graaf Odo van Parijs gekroond tot koning (van West-FranciŽ) Reims 28.1.893; wordt eerst algemeen erkend nadat deze hem op zijn sterfbed ook als koning heeft gedesigneerd 1.1.898; moet in 911 de Seine-monding aan de Noormannen afstaan, maar verkrijgt in datzelfde jaar ook de steun van de meeste magnaten in Lotharingen na het uitsterven der Oostfrankische Karolingen; intituleert vanaf dat moment koning der Franken; ziet achtereenvolgens als tegenkoningen tegenover zich Odo's broer Robert (922/23) en vervolgens diens schoonzoon Rudolf van BourgondiŽ (Raoul de Bourgogne, 923/36); ten dienste van deze laatste gevangen genomen door de Karoling Heribert II van Vermandois 923; vertoeft eerst te Ch‚teau-Thierry, van 924 af te Pťronne in gevangenschap; overl. ald. 7.10.929, begr. Pťronne. Karel de Eenvoudige had eveneens diverse concubines.
Karel III trouwde 1e op 19-04-907 met Frederunda van Hamaland, geboren ca 880. Overleden op  10-02-917
Uit dit huwelijk 6 jong overleden kinderen (Isenburg)).
Hij trouwde 2e op 10-02-919 met
4823449769. Eadgyva van Wessex; [V] [M] geboren ca 896. Overleden ca 951.
Vlucht in 923 met haar zoontje naar haar broer, koning van Aethelstan van Engeland; keert terug 936; abdis van Notre-Dame te Laon.
Ze trouwde 2e ca 951 met Heribert van Vermandois, geboren ca 921. Overleden ca 984.
Kind van Karel en
Eadgyva:
1. Lodewijk IV van Overzee van West-Francie, zie 2411724884.
4823449770. Hendrik I de Vogelaar van Saksen; [V] [M] [K1] [K2] [K3] geboren ca 876.
Overleden op 02-07-936 te Memleben.
Hertog, later Koning van Saksen In 925 kwam Hendrik, die later per ongeluk de bijnaam "De Vogelaar" zou krijgen, met een behoorlijk leger naar Lotharingen en werd hier "Vi Coactus" door alle graven en hertogen als opperheer erkend. Hendrik I liet de bronzen adelaar op het dak van de koningspalts te Aken naar het oosten keren, ten teken dat voortaan de wind uit Duitsland woei. Lotharingen had weer van meester gewisseld. Het was al zo vaak gebeurd, dat niemand het ernstig opnam. Maar deze keer zou het Duitse oppergezag toch definitief blijken. Terwijl de West-Frankische koningschap roemloos wegstierf, groeide de Duitse koning staag in macht en prestige. Een enkele keer heeft een ambitieus hertog van Lotharingen het avontuur van een opstand gewaagd. Het is hem slecht vergaan. De Duitsers zonden bisschoppen, graven en militairen hierheen zoveel zij konden. En ze wisten, met tact als het kon, met geweld als het moest, de Lotharingische vorsten aan het verstand te brengen dat ze moesten berusten. In de tweede helft van de eeuw, toen Otto de Grote voor zich en het rijk de keizerskroon kreeg, toen was Lotharingen, en dus ons land, practisch een Duitse rijksprovincie geworden.
Hij trouwde ca 909 met
4823449771. Mathilde van Westfalen Immedinger, geboren ca 890.
Overleden op  14-03-968, (een afstammelinge van Widukind.)
Kind van Hendrik en Mathilde:

1. Otto I van Saksen Ludolf, zie 2411725012.
2. Gerberga van Saksen Ludolf, zie 2411724885.
3. Heinrich van Saksen Ludolf, geboren ca 919. Overleden op 01-11-955.
Heinrich trouwde ca 938 met Judith der Luitpoldinger, geboren ca 925. Overleden op  28-06-987.
4. Hedwich van Saksen Ludolf, zie 2411725259.
4823449776. = 2411725256 Wigerich van Lotharingen
4823449777. = 2411725257 (= ook 1205862465) Kundegonde der Franken?;
4823449862. Lodewijk II de Stamelaar der Franken; [V] [M] [K1] [K2] geboren op 01-11-846.
Overleden op  10-04-879 te Compiegne, begraven te Compiegne.
Bijgenaamd le BŤgue, geb. 1-11-846; door zijn vader aangesteld tot koning in Maine 856 en, als gedesigneerd opvolger, tot (onder-)koning van AquitaniŽ 867; gaat zodra hij de dood van zijn vader heeft vernomen tal van kloosters, graafschappen en domeinen wegschenken om aanhang te winnen, wat de koninklijke macht natuurlijk verkleint en bijna tot een burgeroorlog leidt met de uit ItaliŽ terugkerenden; wordt na bemiddelend optreden van aartsbisschop Hincmar van Reims door deze gekroond, CompiŤgne 8-12-877; wordt ook door paus Johannes VIII gekroond (met uitzicht op een latere keizerskroning in Rome), Troyes 7-9-878; bevestigt op een samenkomst met zijn neef Lodewijk de Jonge van Oost-FranciŽ het verdrag van Meersen te Voeren (Fouron) 1-11-878; bereidt (voordat een verdergaande samenwerking met de overige Karolingische vorsten wordt bereikt) een veldtocht voor tegen het opstandige zuiden van zijn rijk, doch (ziekelijk als hij is).
Overl. CompiŤgne Goede Vrijdag (10.4) en begraven aldaar (klooster Notre-Dame) 11-4-879.
Trouwde 1e in 862 met Ansgardis, overleden op 2-11-880, 881 of 882, dochter van graaf Harduin en zuster van Odo (Eudes) (graaf van Macon?).
Hij trouwde 1e op 01-03-862 met Ansgard van Bourgondie, geboren ca 840. Overleden ca 875.
Trouwde 2e ca. 875 (tussen 872 en 877) met Adelheid, geboren 855/60. Overleden 18-10 kort na 901, dochter van Paltsgraaf Adalhard (omstreeks 885 waarschijnlijk graaf van Parijs) en NN.
4823449863. Adelheid van Parijs; [V] [M] geboren ca 860. Overleden op  10-11-901.
Kinderen van Lodewijk en Adelheid:
1. Irmtrud der Franken, zie 2411724931.
2. Karel III de Eenvoudige der Franken, zie 4823449768.
4823449872. Eberhard van de Niederlahngau; [V] [M] [K] geboren ca 860. Overleden ca 903.
Hij trouwde ca 890 met
4823449873. Wiltrude van Walho, geboren ca 870.
Kinderen van Eberhard en Wiltrude:
1. Gebhard van Niederlahngau, zie 2411724936.
2. dochter? van de Niederlahngau, geboren ca 890.
Ze trouwde ca 910 met Werner van Speyer Wormsgau, geboren ca 890. Overleden ca 920.
4823450016. Eberhard van Bliesgau; [V] [M] [K] geboren ca 890. Overleden ca 940.
Graaf in Bonnergau.
Hij trouwde ca 910 met
4823450017. nn van Bonnergau?, geboren ca 890. Overleden ca 940, van onbekende herkomst.
Kinderen van Eberhard en nn:
1. Erenfried Ezzo van Bliesgau, zie 2411725008.
2. Eberhard van Bliesgau, geboren ca 910. Overleden ca 964.
Graaf in Drenthe / Salland. Mogelijk onjuist. Zie Isenburg NF Band VI Tafel 1 (Ezzonen).
Eberhard trouwde ca 940 met Almarade van Hamaland, geboren ca 920. Overleden ca 965.
4823450024. = 4823449770 Hendrik I de Vogelaar van Saksen;
4823450025. = 4823449771 Mathilde van Westfalen Immedinger,
4823450026. = 2411725188 Rudolf II van Bourgondie;
4823450027. = 2411725189 Bertha van Zwaben
4823450028. Constantijn VII van Byzantium; [V] [M] [K] geboren ca 905. Overleden op 09-11-959.
Keizer van Byzantium, bijgenaamd Phorphyrogenetos (in het purper geboren).
Hij trouwde op 27-04-919 met
4823450029. Helena Lekapenos, geboren ca 905. Overleden op  19-09-961.
Kind van Constantijn en Helena:
1. Romanos van Byzantium, zie 2411725014.
4823450044. = 1205862468 Konrad van Wetterau Konradiner
4823450045. = 1205862467 Judith Konradiner?,
4823450046. = ook 2411725012 Otto I van Saksen Ludolf; [V] [M] [K1] [K2] geboren op 23-11-912. 
Overleden op 07-05-973.
Rooms Duits Keizer, bijgenaamd De Grote.
Hij trouwde 2e ca 951 met Adelheid van Bourgondie, (zie 2411725013)
Hij trouwde 1e met 
4823450047. Edith van Wessex; [V] [M] geboren ca 912. Overleden op 26-01-946.
Kinderen van Otto en Edith:
1. Liudolf van Saksen Ludolfzie 4823450058.
2. Liudgard van Saksen Ludolf, geboren ca 932. Overleden op  18-11-953.
Liudgard trouwde ca 947 met Konrad van Frankenland Salier, geboren ca 910. Overleden op  10-08-955.
3. Richilde van Saksen Ludolf, zie 2411725023.
4823450048. = 2411724808 Billung Billung,
4823450049. = 2411724809 nn van Billung?,
4823450056. = 1205862468 Konrad van Wetterau Konradiner
4823450057. = 1205862467 Judith Konradiner?,
4823450058. Liudolf van Saksen Ludolf, [V] [M] [K] geboren ca 930. Overleden op 06-09-957.
Hertog van Zwaben.
Hij trouwde ca 948 met
4823450059. Ida van Lahngau; [V] [M] geboren ca 920. Overleden op  17-05-986.
Uit Frankenland.
Kinderen van Liudolfen Ida:
1. Regelindis van Saksen Ludolf, zie 2411725029.
2. Otto van Saksen Ludolf, geboren ca 954. Overleden op  31-10-982.
4823450376. Rudolf I van Bourgondie; [V] [M] [K] geboren ca 865. Overleden op  25-10-912.
Koning van Bourgondie.
Hij trouwde ca 900 met
4823450377. Willa van Bourgondie; [V] [M] geboren ca 880. Overleden ca 920.
Kinderen van Rudolf en Willa:
1. Willa van Bourgondie, geboren ca 900. Overleden na 936. Verbannen 936 naar Bourgondie.
Willa trouwde met Boso van Arles.
2. Adelheid van Bourgondie, geboren ca 900. Overleden ca 930.
Adelheid trouwde op 18-01-914 met Lodewijk Bosonides van Metz, (zie 9646900755 - 3 en 9646900057 - 1) geboren ca 883. Overleden op 05-06-928.
3. Rudolf II van Bourgondie, zie 2411725188.
4. Waldrade van Bourgondie, geboren ca 900.
Walrade trouwde op 17-07-923 met Bonifatius van Spoleto, geboren ca 900. Overleden op 01-12-953
4823450516. = ook 9646899214 Robert V (II) Capet; [V] [M] [K] geboren ca 866 (aant: Postuum geboren).
Overleden op 15-06-923 te Soissons, Koning van West Francie.
Hij trouwde 1e met Aelis van Neustrie,
Hij trouwde 2e met
4823450517. = ook 2411724815 Beatrix Adela van Vermandois; [V] [M] geboren ca 885. Overleden ca 931.
Bij ES Band I Tafel 11 wordt zij vermeld als onbekende dochter van Vermandois,
Ze trouwde 2e ca 915 met Udo van Lahngau, (zie 2411724814).
Kind van Robert en Beatrix:
1. Hugo I de Grote Capet, zie 2411725258.
4823450518. = 4823449770 Hendrik I de Vogelaar van Saksen;
4823450519. = 4823449771 Mathilde van Westfalen Immedinger,
4823450590. = 2411724802 Arnulf I de Grote van Vlaanderen;
4823450591. = 2411724803 Adelheid van Vermandois;
4823479424. = 4823449762 Reginar I Langhals van de Darnau;
4823479425. = 4823449763 Alberada van Lotharingen?,
4823479426. Richard Warnier van Metz; [V] [M] [K] geboren ca 860. Overleden ca 921.
Graaf van Sens, Autun, hertog van Bourgondie, Bijgenaamd Le Justicier.
Hij trouwde ca 880 met
4823479427. Adelheid van Auxerre; [V] [M] geboren ca 865. Overleden ca 920.
Kinderen van Richard en Adelheid:
1. Adelheid van Bourgondie, zie 2411739713.
2. Rudolf van Metz, geboren ca 890. Overleden op  15-01-936 te Auxerre.
Rudolf trouwde ca 910 met Emma Capet, (zie 9646899215 - 2) geboren ca 895. Overleden op  13-09-935.
3. Boso van Metz, geboren ca 890. Overleden ca 935.
Boso trouwde ca 928 met Bertha van Arles, geboren ca 915. Overleden op  18-08-965.
4. Ermgard van Metz, geboren ca 890. Overleden ca 950.
Erfdochter van Autun.
Ermgard trouwde met Gilbert van Chalon.
4823479488. Albert I van Vermandois; [V] [M] [K] geboren ca 918. Overleden op 08-09-988.
Graaf van Vermandois en leke-abt van St.-Quentin.
Hij trouwde ca 954 met
4823479489. Gerbera van Lotharingen; [V] [M] geboren ca 935. Overleden ca 988.
Kinderen van Albert en Gerbera:
1. Heribert III van Vermandois, geboren ca 955. Overleden op  ca 1000.
Heribert trouwde ca 1000 met Irmgard van Bar sur Seine, geboren ca 965. Overleden ca 1035.
2. Otto van Warq Ivois, zie 2411739744.
4823479490. = 1205862440 Robert van Namen
4823479491. = 1205862441 Ermegarde van Lotharingen
4823479512. Reinauld Ragnvald van Roucy; [K] geboren ca 925.
Overleden op  10-05-967, begraven te Reims.
Voor het eerst genoemd als aanvoerder van een groep Noormannen die in de jaren 923-26 eerst de Loire-streek en daarna, afwissenend, Artois, Beauvaisis en BourgondiŽ plundert; opnieuw vermeld vanaf 944 wanneer hij de abdij Saint-Mťdard de Soissons plundert; is vanaf 945 (vůůr 24-6) echter aanwijsbaar als medestander van koning Lodewijk IV (en dus jarenlang vijand van Hugo de Grote); wordt vanaf 947 steeds als graaf aangeduid en werkt dan samen met de aartsbisschop van Reims; bouwt een burcht te Roucy welke in 948 in vergevorderde staat is, en voor de aartsbisschop van Reims een te Mareuil-sur-Ay in 949, welke echter door Hugo de Grote verwoest wordt 952; ziet Roucy ingenomen worden door Heribert III van Vermandois wanneer hij afwezig is om zijn schoonmoeder bij te staan wanneer zij opnieuw weduwe is geworden (10-9-954), maar krijgt Roucy terug bij de door haar bereikte verzoening met Hugo de Grote; neemt deel aan het beleg van Poitiers zomer 955, waarbij hij de burcht Sainte-Radegonde verovert; wordt als getuige vermeld in oorkonden van koning Lotharius 7-11-956 en 5-10-961; voor het laatste vermeld wanneer hij niettemin enkele aan Reims toebehorende dorpen plundert 966.
Hij trouwde ca 945 met
4823479513. Alberade van Lotharingen; [V] [M] geboren ca 930. Overleden ca 967.
Leeft bij het overlijden van haar vader, samen met haar moeder, aan het hof van de Duitse koning Otto I die haar (of haar moeder) als bruid aanbiedt aan hertog Berthold van Beieren; komt waarschijnlijk aan het Westfrankische hof wanneer haar moeder enkele maanden later hertrouwt met Lodewijk IV.
Kinderen van Reinauld en Alberade:
1. Giselbert van Roucy, zie 2411739756.
2. Ermentrudis van Roucy, geboren ca 952. Overleden op 05-03-1004
Ermentrudis trouwde ca 970 met Alberic van Macon.
4823479516. = 1205869856 Reinier III Langhals van Henegouwen;
4823479517. = 1205869857 Adela van Leuven;
4823479518. Hugo Capet; [V] [M] [K] geboren ca 939.
Overleden op  24-10-996 te Chartres, begraven te St Denis.
De naam Capet is een zinspeling op "cappa", de mantel waarmee de eerste leden van dit geslacht zich tooiden, als lekenabten van de abdij van St. Martin te Tours.
Koning van Frankrijk. In het jaar 987, toen het Karolingische geslacht met Lodewijk V uitstierf, kozen de Franse vazallen Hugo Capet tot koning. Zijn koningsmacht en die van zijn naaste afstammelingen was echter nauwelijks meer dan een waardigheid in naam. De eerste Capetingen regeerden eigenlijk slechts over hun geŽrfde hertogdom, dat hoofdzakelijk bestond uit Ile-de-France met Parijs als hoofdstad. De "leenmannen" van de koning waren in feite zelfstandige hertogen en graven. De voornaamste van hen allen was de hertog van NormandiŽ.
Hij trouwde ca 968 met
4823479519. Adelheid van Aquitanie Poitou; [V] [M] geboren ca 950. Overleden op  15-06-1006.
Kinderen van Hugo en Adelheid:
1. Hedwig van Frankrijk, zie 
2. Gisela van Frankrijk, geboren ca 970. Overleden ca 1015.
Gisela trouwde ca 987 met Hugo van Montreuil, geboren ca 970. Overleden op 04-07-1000.
3. Robert II van Frankrijk, geboren op 27-03-972 te Orleans.
Overleden op  20-07-1031 te Melun, begraven te St Denis.
Robert trouwde 1e op 01-04-988 met Rozala Susanne van Ivrea, geboren ca 960. Overleden op  13-12-1003 te Gent, begraven te Gent.
Hij trouwde 2e met Bertha van Bourgondie, geboren ca 964. Overleden op 16-01-1016.
Hij trouwde 3e met Constance van Provence, geboren ca 985. Overleden op  28-07-1032 te Melun, begraven te St Denis.
4823523330. Tileman. [K
Stadhouder van Keizer Ottho van Neder-Saksen.
Hij trouwde met
4823523331. N.N.
Kind van Tileman:
1. Gilla: zie 2411761665.
4823523360. Edmond van Heusden. [V] [M] [K] Edmond is overleden in 929.
Hij trouwde met
4823523361. Hildegard van Sein.
Kind van Edmond en Hildegard:
I. Jan van Heusden: zie 2411761680.

~~~~~~~~ Generatie 34 (voorouders) ~~~~~~~~

9646899200. Gerulf van Holland. [K] geboren ca 850. Overleden in 895 of 896.
De naam Holland als naam van een graafschap wordt pas voor het eerst in 1101 genoemd. Voor die tijd, tot in de 11de eeuw, worden de bewoners van het huidige Holland gewoon Friezen genoemd. Sinds Karel Martel (689-741) was het Frankische gezag in dit gebied stevig gegrondvest, maar in de 9de eeuw werd het ernstig aangetast door de Noormannen. Pas in 885 kwam hieraan een einde door de moord op Godfried de Noorman. In deze moord had graaf Gerolf (Gerulf) een actief aandeel. Het grafelijk gebied van deze Gerolf moet in ieder geval ten noorden van de Rijnmond hebben gelegen en waarschijnlijk in Kennemerland. In de loop van de verdere geschiedenis van dit Grafelijk Huis werd dit gebied eerst in het zuiden en vervolgens in het oosten en noorden uitgebreid. Graaf Gerolf ontving als beloning voor zijn rol bij het verdrijven van de Noormannen van de Oostfrankische koning Arnulf op 4-08-889 een aantal goederen in volle eigendom. Het betrof in het ene geval een goed buiten zijn graafschap, in Teisterbant, bestaande uit een aantal hoeven en huizen in onder andere Tiel, Aalbug en Asch. Dit goed kwam na de dood van Gerolf ten goede aan zijn zoon Waldger. In het andere geval betrof het een goed binnen zijn graafschap. Dit laatste goed, bestaande uit een bos en een bouwakker, ergens gelegen tussen de monding van de Oude Rijn en (vermoedelijk) Bennebroek, kwam na zijn dood ten goede aan zijn zoon Dirk. Een gedicht uit omstreeks 1120, waarin de graven uit het Huis genoemd worden, begint met: "De eerste Dirk, broer van Waldger, was een roemrijk man ......" In een ander werk staat van deze Waldger beschreven: "Waldgarius Freso, Gerilfi filius", hetgeen zoveel betekent als "Waldger de Fries, de zoon van Gerulf". Daarmee wordt Gerolf gezien als de vader van Dirk I en als de stamvader van het Hollandse Huis. Bekend is dat zoon Waldger, die in 936 overleed, ouder was dan zoon Dirk. Vreemd is echter dat Waldger zijn enige zoon Radboud noemt. Ook in die tijd zal het gebruikelijk zijn geweest dat de oudste zoon de naam krijgt van zijn grootvader van vaders zijde. Hij zou dan volgens deze traditie Gerolf genoemd moeten zijn. Ook is het vreemd dat Waldger, als oudste zoon, zijn vader Gerolf niet opvolgt in diens gebied, maar dat de tweede zoon, Dirk, dat wel doet. Daarnaast onderhield Waldger nauwe banden met de Utrechtse bisschop Radboud (900-917) die afstamt van de Friese koning Radboud die in 719 stierf. Om deze redenen oppert Dijkstra in zijn boek "Een Stamboom in Been" dat Gerolf niet de vader van de broers Waldger en Dirk was, maar slechts hun pleegvader. "Filius" zou hier dan ook de betekenis "pleegzoon" kunnen hebben. Afgaande op de mogelijkheid dat Waldger bij de geboorte van zijn zoon zijn werkelijke, en dus ook broer Dirks vader, zou hebben vernoemd, zou er dus naar een Radboud als hun echte vader moeten worden gezocht. De enige die daarvoor in de geschiedenis in aanmerking kan komen is een Radboud, Heer van Nederfriesland, die in 874 samen met Raginer, de hertog van Hasbain en Henegouwen, Walcheren heeft getracht te verdedigen tegen de invallende Noormannen. Radboud werd in deze strijd nagezeten tot in zijn eigen gebied en sneuvelde. In een dergelijk geval zullen de eventuele minderjarige kinderen van deze Radboud (Waldger en Dirk ?) door een familielid als pleegvader kunnen zijn opgevoed. Deze zou als voogd ook het gebied beheren dat aan de oudste zoon Waldger nagelaten werd. Dat Gerolf zijn eigen graafschap vervolgens aan de tweede zoon naliet zou verklaarbaar kunnen zijn indien Gerolf zelf kinderloos bleef. Met deze redenatie zouden een hoop zaken, die zich voorheen niet echt lieten verklaren, op hun plaats kunnen vallen.
Gerulf trouwde met
9646899201. N.N..
Kind van Gerulf II en N.N.:
1. Dirk I: zie 4823449600.
9646899208. Boudewijn I de Goede, de IJzeren van Vlaanderen, [K] geboren ca 840.
Overleden op 02-01-879, begraven te St. Bertijns.
Reeds kort voor 900 bijgenaamd 'de Goede', vanaf de 12e eeuw 'de IJzeren' of 'met de IJzeren Armen'. Graaf van Vlaanderen. Graaf, doch van zijn graafschap(pen) vervallen verklaard na de schaking; wordt na de verzoening door Karel de Kale opnieuw aangesteld tot graaf en dan in (waarschijnlijk) de gouwen Vlaanderen, Waas en Gent 864 en na 866 ook in de streek om Sint-Omaars (Ternois); is abt van de Sint-Pietersabdij te Gent 870; door zijn schoonvader belast met vertrouwensopdrachten zoals de onderwerping van diens opstandige zoon Karloman 871 en aangewezen als een van de toezichthouders-raadgevers van kroonprins Lodewijk ('de Stamelaar') wanneer Karel voor de tweede maal naar ItaliŽ vertrekt Quierzy-sur-Oise 14-6-877.
Hij trouwde (Zie ES NF Band II Tafel 5) op 13-12-863 te Auxerre met
9646899209. Judith der Franken; [V] [M] geboren ca 844. Overleden ca 870.
Koningin Verberie-Sur Oise. Ter gelegenheid van haar eerste huwelijk (met koning Aethelwulf van Wessex) gekroond tot koningin van Verberie-sur-Oise 1-10-856, huwt vervolgens (858) haar stiefzoon koning Aethelbald van Wessex, maar keert na diens dood (juli 860) terug naar West-FranciŽ waar zij op last van haar vader in verzekerde bewaring wordt gehouden in Senlis; laat zich ontvoeren door graaf Boudewijn rondom Kerstmis 861 en vlucht met hem naar Lotharingen alwaar vermoedelijk gehuwd begin 862; reist om aan het uitleveringsverzoek van haar vader en de door de Westfrankische bisschoppen over hen uitgesproken kerkelijke ban te ontkomen samen met Boudewijn naar Rome, waar zij paus Nicolaas I voor zich weet te winnen die (mede omdat Boudewijn dreigt zich bij de Noormannen te zullen aansluiten) na herhaalde aandrang de koning tot verzoening weet te bewegen, leidende tot een nu officieel gesanctioneerd huwelijk.
Judith trouwde 1e met Aethelwulf van Wessex,
Trouwde 2e ca 858 met Aethelbald van Wessex, geboren ca 840. Overleden op  ca 860.
Trouwde 3e met Boudewijn I de Goede, de IJzeren van Vlaanderen.
Kinderen van Boudewijn en Judith:
1. Boudewijn II de Kale van Vlaanderen, zie 4823449604.
2. Rudolf van Vlaanderen, geboren ca 865. Overleden op  17-06-896.
9646899210. Alfred de Grote van Wessex; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 849. Overleden op  28-10-901.
Koning van Wessex (871-899). Vijfde zoon van koning Ethelwulf, geboren uit zijn eerste huwelijk; hij was gehuwd met Ealhswith; hij sloot met de Denen een compromisvrede waarbij hun de noordoostelijk helft van het Angelsaksische gebied werd afgestaan; hij bevorderde de culturele ontwikkeling van zijn volk.
Hij trouwde ca 865 met
9646899211. Ealswith van Gainas, geboren ca 850. Overleden ca 905
Kinderen van Alfred en Ealswith:
1. Elfrida van Wessex, zie 4823449605.
2. Eduard I de Oudere van Wessex, zie 9646899538.
9646899212. = 4823449630 Heribert I van Vermandois;
9646899213. = 4823449631 Bertha van Morvois,
9646899214. = ook 4823450516 Robert V (II) Capet; [V] [M] [K] geboren ca 866 (aant: Postuum geboren).
Overleden op  15-06-923 te Soissons, Koning van West Francie.
Hij trouwde 2e met Beatrix Adela van Vermandois zie 4823450517.
9646899215. Aťlis van Neustrie, geboren ca 870. Overleden op  ca 920
Kinderen van Robert V (II) en Aťlis:
1. Adelheid (Aelis) Capet, zie 4823449607.
2. Emma Capet, geboren ca 895. Overleden op  13-09-935.
Emma trouwde ca 910 met Rudolf van Metz, (zie 4823479427 - 2) geboren ca 890. Overleden op  15-01-936 te Auxerre.
9646899256. Odo van de Lahngau; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 832. Overleden ca 879.
Graaf in de Lahngau.
Hij trouwde ca 850 met
9646899257. nn van Lahngau?, geboren ca 832. Overleden op  ca 879, onbekende herkomst.
Kinderen van Odo en N.N.:
1. Konrad van de Lahngau, geboren ca 850. Overleden op  27-02-906.
Konrad trouwde ca 875 met Glismoda van Oberlahngau?, geboren ca 850. Overleden op  24-04-924.
2. Gebhard van de Lahngau, zie 4823449628.
3. Oda van de Lahngau, geboren ca 860. Overleden ca 900.
Oda trouwde ca 890 met Arnulf der Franken, geboren ca 850. Overleden op 08-12-899.
4. Eberhard van de Niederlahngau, zie 4823449872.
9646899260. Pippijn der Franken; [V] [M] [K] geboren ca 818. Overleden ca 840.
Heer van Peronne en St. Quentin, mogelijk ook heer van Vermandois.
Hij trouwde ca 835 :
9646899261. nn van Italie? (Vermandois?), geboren ca 820. Overleden ca 850, onbekende vrouw!.
Kind van Pippijn en nn:
1. Heribert I van Vermandois, zie 4823449630.
9646899524. Giselbert van de Darnau, [K] geboren ca 830. Overleden op  14-06-877.
Hertog van Lotharingen. Vazal van Karel de Kale. Vermeld als graaf in de Maasgouw 840 en 841. Graaf van de Darnau in 863. Zoon van Reginar van de Bidgau. Gegoed in 797-814.
Hij trouwde (Zie ES NF Band I.2 Tafel 236) ca 846 met
9646899525. Irmingard der Franken; [V] [M] geboren ca 830. Overleden ca 860, geschaakt.
Kind van Giselbert en Irmingard:
1. Reginar I Langhals van de Darnau, zie 4823449762.
9646899536. = 4823449862 Lodewijk II de Stamelaar der Franken;
9646899537. = 4823449863 Adelheid van Parijs;
9646899538. Eduard I de Oudere van Wessex; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 869. Overleden ca 924.
Koning van Wessex (899-924).
Hij trouwde 2e ca 920 Edgiva van Kent, geboren ca 890. Overleden ca 955.
Hij trouwde 1e ca. 890 met
9646899539. Aelfleda van Bernicia, geboren ca 870. Overleden op  ca 915.
Kinderen van Eduard en Aelfleda:
1. Eadgyva van Wessex, zie 4823449769.
2. Ethelde van Wessex,  geboren ca 900. Overleden op  14-09-937.
Ethelde trouwde ca 926 met Hugo I de Grote Capet,(zie 2411725258) geboren ca 895. Overleden op  19-06-956 te Deurdan, begraven te St Denis
3. Edith van Wessex, zie 4823450047.
9646899540. Otto van Saksen Ludolf; [V] [M] [K] geboren ca 836. Overleden op  30-11-912.
Hertog in Saksen.
Hij trouwde ca 869 met
9646899541. Hedwig van de Nordmark Babenberg?, geboren ca 835. Overleden op  24-12-903, onbekende herkomst.
Kinderen van Otto en Hedwig:
1. Hendrik I de Vogelaar van Saksen, zie 4823449770.
2. Oda van Saksen Ludolf, geboren ca 880. Overleden op 02-07-952.
Oda trouwde ca 895 met Zwentibold der Franken, geboren ca 870. Overleden op  13-08-900.
9646899724. Karel II de Kale der Franken; [V] [M] [K1] [K2] geboren op 13-06-823 te Frankfurt a. Main.
Overleden op  6-10-877 te Avrieux, begraven te St. Denis.
Vormt reeds vanaf 829 het middelpunt van handelen van zijn ouders om hem (in strijd met de als definitief bedoelde Ordinatio Imperii) een eigen rijk te bezorgen; door zijn vader tot koning gekroond en aangesteld tot hertog van Maine, Quierzy sept. 838 en van AquitaniŽ 13.12.838; strijdt na de dood van zijn vader samen met zijn halfbroer Lodewijk de Duitser tegen hun oudste broer Lotharius I, welke zij verslaan bij Fontenoy (bij Auxerre) 25.6.841; verkrijgt West-FranciŽ bij het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843; wordt na jarenlang verzet van de aristocratie in het hem toebedeelde rijksdeel alsnog door 'bijna alle' wereldrijke en geestelijke groten van AquitaniŽ tot koning gekozen en door de aartsbisschop van Sens gezalfd en gekroond, Orlťans 848; weet echter (o.a. door de voortdurende Noormannen-invallen) pas vanaf 860 een zekere consolidering te bereiken; schaart zich van dan af, samen met Lodewijk de Duitser, aan de zijde van Theutberga wier huwelijk met hun neef Lotharius II kinderloos is, wat dus tot een komende verwerving, althans deling van het middenrijk kan leiden; laat zich na de plotselinge dood van Lotharius II (8.8.869) tot koning van Lotharingen wijden Metz 9.9.869, doch moet het oostelijke deel daarvan afstaan aan Lodewijk de Duitser bij het verdrag van Meersen 8.8.870; laat zich na de dood van zijn neef Lodewijk II door paus Johannes VIII tot keizer kronen, Rome 25.12.875; geacclameerd door een Italiaanse Rijksverzameling als 'protector et defensor' (en daarmee feitelijk tot koning) Pavia febr. 876; tracht na de dood van Lodewijk de Duitser (28.8.876) via een bliksemveldtocht naar Aken alsnog het hele middenrijk te verwerven, maar wordt door Lodewijk de Jonge bij Andernach verslagen 8.10.876; treft op een rijksverzameling te Quierzy(waar voor de duur van zijn afwezigheid de erfelijkheid van lenen per cartularium wordt afgekondigd 14.6.877) voorbereidingen om de paus tegen de Saracenen te hulp te komen, maar ziet daartoe in ItaliŽ geen kans. Tr. (1) Quierzy 13.12.842 Ermentrudis, geb. ca. 830; overl. 6-10-869; dr. van graaf Odo van Orlťans; tr. 2) 12 .10.869, bevestigd Aix-la-Chapelle 22.1.870, een Bosonide vrouw, overl. tussen 910 en 3 febr. 911, dochter van Bivin, graaf en abt van Gorze en van NN, dochter van Boso de Oude, graaf van ItaliŽ, en nicht van koningin Theutberga, echtgenote van Lotharius II.
Karel trouwde 2e (zie ES NF Band I.1 Tafel 6 en ES NF Band II Tafel 1) op 22-01-870 met Richilde van Metz, (zie 9646958852 - 1) geboren ca 850. Overleden op  ca 910.
Hij trouwde 1e (zie ES NF Band I.1 Tafel 6 en ES NF Band II Tafel 1) op 13-12-842 met
9646899725. Ermentrudis van Orleans; [V] [M] geboren ca 820. Overleden op 06-10-869 te St. Denis.
Kinderen van Karel en Ermentrudis:
1. Judith der Franken, zie 9646899209.
2. Lodewijk II de Stamelaar der Franken, zie 4823449862.
9646899726. Adelhard van Angouleme Perigord; [V] [M] [K] geboren ca 840.
Graaf van Parijs.
Hij trouwde ca 860 met
9646899727. nn van Parijs?, geboren ca 840, van onbekende herkomst.
Kind van Adelhard en nn:
1. Adelheid van Parijs, zie 4823449863.
9646899774. = 9646899256 Odo van de Lahngau;
9646899775. = 9646899257 nn van Lahngau?,
9646900032. Erenfried van Bliesgau, [K] geboren ca 870. Overleden ca 904.
Graaf in Bliesgau (Zie Isenburg, NF-VI.1)
Hij trouwde (zie ES NF Band I.2 Tafel 201) ca 890 met
9646900033. Adelgonde van Auxerre; [V] [M] geboren ca 870. Overleden ca 902.
Kind van Erenfried en Adelgonde:
1. Eberhard van Bliesgau, zie 4823450016.
9646900056. Leo van Byzantium, [K] geboren 1-09-866. Overleden op 11-05-912.
Keizer van Byzantium, bijgenaamd De Wijze.
Hij trouwde ca 885 met
9646900057. Zoe Karbonophina Stylanus Zautes, geboren ca 866. Overleden ca 913.
Kinderen van Leo en Zoe:
1. Anna van Byzantium, geboren ca 885. Overleden ca 913.
Anna trouwde ca 900 met Lodewijk Bosonides van Metz, (zie 4823450377 - 2) en 9646900755 - 3) geboren ca 883. Overleden op 05-06-928.
2. Constantijn VII van Byzantium, zie 4823450028.
9646900092. = 4823449770 Hendrik I de Vogelaar van Saksen;
9646900093. = 4823449771 Mathilde van Westfalen Immedinger,
9646900094. = 9646899538 Eduard I de Oudere van Wessex;
9646900095. = 9646899539 Aelfleda van Bernicia,
9646900116. = 4823450046 = (ook 2411725012) Otto I van Saksen Ludolf;
9646900117. = 4823450047 Edith van Wessex;
9646900118. Hermann van Lahngau; [V] [M] [K] geboren ca 880. Overleden op 10-12-949.
Hertog van Zwaben, graaf in de Lahngau.
Hij trouwde ca 900 met
9646900119. Regilinde van Zwaben, geboren ca 880. Overleden ca 950.
Kind van Hermann en Regilinde:
1. Ida van Lahngau, zie 4823450058.
9646900752. Konrad II der Welfen; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 835. Overleden ca 876.
Graaf van Auxerre.
Hij trouwde 2e met Judith van Friuli (zie 19293800067).
Hij trouwde 1e met
9646900753. Waldrada van Auxerre?, geboren ca 830, onbekende herkomst.
Kinderen van Konrad en Waldrada:
1. Rudolf I van Bourgondie, zie 4823450376.
2. Adelheid van Auxerre, zie 4823479427.
9646900754. Boso van Metz; [V] [M] [K] geboren ca 855. Overleden op  11-01-887.
Graaf, koning van Nederbourgondie.
Hij trouwde ca 876 met
9646900755. Irmgard der Franken; [V] [M] geboren ca 855. Overleden op 02-04-897.
Na een mislukte verloving met de oudste zoon van de Byzantijnse keizer Basilius I, huwde ze ca. 876 Boso, luitenant van Karel de Kale in ItaliŽ, echter zonder de instemming van haar vader.
Kinderen van Boso en Irmgard:

1. Engelberda van Bourgondie, geboren ca 877. Overleden ca 912.
Engelberda trouwde ca 900 met Willem van Aquitanie Auvergne, geboren ca 875. Overleden ca 917.
2. Willa van Bourgondie, zie 4823450377.
3. Lodewijk Bosonides van Metz, (zie 4823450377 en 9646900057) geboren ca 883. Overleden op 05-06-928. Lodewijk trouwde 1e ca 900 met Anna van Byzantium, (zie 9646900057) geboren ca 885. Overleden ca 913. Trouwde 2e op 18-01-914 met Adelheid van Bourgondie, (zie 4823450377) geboren ca 900. Overleden ca 930.
9646901032. Rutpert IV Capet; [V] [M] [K] geboren ca 820. Overleden op  15-09-866 te Brisarthe.
Graaf van Parijs en in Neustrie, Hertog van Francie, de eerste die de naam Capet draagt, vanwege zijn vermelding als leken-abt te Tours. Bijgenaamd Le Fort. Met hem vangt men meestal de stamboom aan van de Capetingers, maar enkele van zijn voorouders zijn ook bekend. Zijn ouders waren: Rupert III, graaf in de Wormsgouw, vermeld 812-850, overl. voor 834, geh. met Waldrade van Orleans, dochter van Hadrianus, graaf van Orleans, wiens zuster Hildegard gehuwd was met Karel de Grote, en van Waldrade, uit het geslacht der Widonen. (Zie Gens Nostra 1964, blz. 279). Zie ook Isenburg, AF.II.13 en verder Isenburg NF.II.10.
Hij trouwde 1e met Agave Capet?
Hij trouwde 2e ca 864 met
9646901033. = ook 19293801505 Adelheid van Tours; [V] [M] Overleden ca 866.
Ze trouwde 1e met Konrad der Welfen (zie 19293801504).
Kind van Rutpert en Adelheid:
1. Odo Capet, geboren ca 865. Overleden op 03-01-898 te La Fere sur Oise.
Odo trouwde ca 881 met Theodorate van Troyes, geboren ca 870. Overleden ca 890.
2. Robert V (II) Capet, zie 4823450516.
9646901034. = 4823449630 Heribert I van Vermandois;
9646901035. = 4823449631 Bertha van Morvois,
9646958852. Bouvin van Metz, [K1] [K2] geboren ca 820. Overleden ca 870.
Graaf van Metz.
Hij trouwde ca 850 met
9646958853. Richilde? van Arles?, geboren ca 820. Overleden ca 870, onbekende herkomst.
Kinderen van Bouvin en Rchilde?:
1. Richilde van Metz, geboren ca 850. Overleden ca 910.
Richilde trouwde op 22-01-870 met Karel II de Kale der Franken, (zie 9646899724) geboren op 13-06-823 te Frankfurt a. Main. Overleden op 06-10-877 te Avrieux, begraven te St. Denis.
2. Boso van Metz, zie 9646900754.
3. Richard Warnier van Metz, zie 4823479426.
9646958854. = 9646900752 Konrad II der Welfen;
9646958855. = 9646900753 Waldrada van Auxerre?,
9646958976. = 4823449606 Heribert II van Vermandois;
9646958977. = 4823449607 Adelheid (Aelis) Capet;
9646958978. Giselbert van de Darnau; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 891. Overleden op 03-10-939 te Andernach.
Koning, Hertog.
Erft het volledige bezit van zijn vader en wordt als zoon van Reginar I vermeld in oorkonden van 919, 923 en 930; voert ter vergroting van zijn macht nog ongeremder dat deze een schommelpolitiek; keert zich tegen Karel 'de Eenvoudige', laat zich door aanhangers tot 'koning van Lotharingen' kiezen 920, maar neemt zijn toevlucht tot de Duitse koning Hendrik I; veinst zich met Karel te willen verzoenen, maar verraadt hem en wendt zich opnieuw tot Hendrik I; probeert (maar te laat) zich alsnog met Raoul te verzoenen waarop Hendrik I met een groot leger Lotharingen inlijft 925; wordt door deze als 'hertog' echter gehandhaafd en via een dynastiek huwelijk gebonden; is ook weer leke-abt van Sankt Maximin 925-934 en wordt rector van Sint-Servaas 928; leidt als kamerheer de kroningsplechtigheid van Otto I te Aken 7-8-936, maar doet weldra mee aan het oproer van diens broer Hendrik; wordt overwonnen bij Birten maart 939 en een tijd lang belegerd in ChŤvremont; roept de hulp in van de Westfrankische koning Lodewijk IV 'van Overzee' en trekt de dan naderende Otto tegemoet, maar wordt verslagen bij Andernach 3-10-939 en verdrinkt wanneer hij dan tracht over de Rijn te vluchten.
Hij trouwde met
9646958979. = ook 2411724885 Gerberga van Saksen Ludolf; [V] [M] geboren ca 913 te Nordhausen.
Overleden op  05-05-984 te Reims.
Regentes. Doet als weduwe van haar eerste gemaal (Giselbert van Lotharingen) schenkingen aan het klooster Echternach 939; als gemalin van haar tweede echtgenoot gezalfd tot koningin der Franken Reims einde 939; speelt herhaaldelijk een actieve rol tijdens diens regering (zij wordt belast met de verdediging van Laon in 941 en die van Reims in 946; zij vergezelt hem op veldtochten naar AquitaniŽ in 944 en BourgondiŽ in 949); roept de gewapende hulp van haar broer Otto I in om de vrijlating van Lodewijk uit diens gevangenschap 945-946 te bewerken; verkrijgt van hem de abdij Notre-Dame de Laon 951; kan na zijn dood de verheffing van hun dan pas 13-jarige zoon Lotharius tot Westfrankisch koning (Reims 12-11-954) slechts bereiken met toestemming van Hugo de Grote die hij dan (evenals eertijds zijn vader) naar Parijs moet volgen en die hij dan ook nog tot hertog van AquitaniŽ en van BourgondiŽ moet aanstellen; ondervindt in haar moeilijke positie als formeel regentes o.a. steun van haar schoonzoon Ragenold van Roucy; gaat na de dood van Hugo de Grote (16-6-956), die dan zijnerzijds nog slechts minderjarige zoons nalaat, samen met diens weduwe (haar zuster Hedwig) en in nauw overleg met hun broers Bruno (aartsbisschop van Keulen en hertog van Lotharingen) en Otto I, zowel de Karolingische als de Robertijnse belangen in West-FranciŽ besturen; abdis van Notre-Dame de Soissons 959.
Ze trouwde 2e ca 939 met Lodewijk IV van Overzee van West-Francie, zie 2411724884.
Kinderen van Giselbert en Gerberga:
1. Alberade van Lotharingen, zie 4823479513.
2. Gerbera van Lotharingen, zie 4823479489.
9646959026. = 9646958978 Giselbert van de Darnau;
9646959027. = 9646958979 = (ook 2411724885) Gerberga van Saksen Ludolf;
9646959036. = 2411725258 Hugo I de Grote Capet;
9646959037. = 2411725259 Hedwich van Saksen Ludolf;
9646959038. Willem I(III) van Aquitanie; [V] [M] [K] geboren ca 915. Overleden op 03-04-963.
Hertog van Aquitanie.
Hij trouwde ca 935 met
9646959039. Adela van Normandie; [V] [M] geboren ca 900. Overleden op  14-10-962. 
Kinderen van Willem en Adela:
1. Willem II (IV) van Aquitanie, geboren ca 937. Overleden ca 995.
Hertog van Aquitanie.
Willem trouwde ca 968 met Emma van Blois.
2. Adelheid van Aquitanie Poitou, zie 4823479519.
9647046720. Boudewijn van Heusden. [V] [M] [K] Boudewijn is overleden in 870.
Hij trouwde met
9647046721. Sophia van Engeland. Sophia is overleden in 890 in Oud-Heusden.
Kind van Boudewijn en Sophia:
I. Edmond van Heusden: zie 4823523360.

~~~~~~~~ Generatie 35 (voorgrootouders) ~~~~~~~~

19293798418. = 9646899724 Karel II de Kale der Franken;
19293798419. = 9646899725 Ermentrudis van Orleans;
19293798420. Aethelwulf van Wessex; [V] [M] [K] geboren ca 820. Overleden op  13-01-858.
Koning van Wessex 839-856, hij werd vervangen door zijn zoon Aethelbald en moest zich toen vergenoegen met Essex, Sussex, Surrey en Kent.
Hij
trouwde 2e met Judith der Franken, zie 9646899209.
Hij trouwde 1e ca 840 met
19293798421. Osburga van Wight, geboren ca 820. Overleden op  13-01-858.
Uit een Normannengeslacht der Juten op het eiland Wight.
Kinderen van Aethelwulf en Osburga:
1. Aethelbald van Wessex, geboren ca 840. Overleden ca 860.
Aethelbald trouwde ca 858 met Judith der Franken, geboren ca 844. Overleden ca 870.
2. Alfred de Grote van Wessex, zie 9646899210.
19293798428. = 9646901032 Rutpert IV Capet;
19293798429. = 9646901033 Adelheid van Tours;
19293798512. Gebhard van de Lahngau Konradiner, [K] geboren ca 810. Overleden ca 879.
Graaf in de Lahngau.
Hij trouwde (zie ES NF Band I.1 Tafel 8) ca 830 met
19293798513. nn van de Lahngau?, geboren ca 810, van onbekende herkomst.
Kind van Gebhard en nn:
1. Odo van de Lahngau, zie 9646899256.
19293798520. Bernhard der Franken; [V] [M] [K] geboren ca 797. Overleden op  17-04-818.
(aant: 19 jaren oud). Koning der Lombarden (Italie), komt, opgevoed in een klooster te Fulda, 812 naar ItaliŽ en wordt door zijn grootvader Karel de Grote in opvolging van zijn vader Pippijn in september 813 tot (onder)koning van ItaliŽ aangesteld; huldigt Lodewijk de Vrome als keizer 814; wanneer deze hem echter bij de z.g. 'Ordinatio imperii' van 817 passeert, komt hij met de groten van zijn rijk in opstand; verslagen geeft hij zich in december van dat jaar over te Ch‚lon-sur-SaŰne; de rijksvergadering veroordeelt hem te Aken tot de dood; wordt echter door Lodewijk de Vrome 'begenadigd' tot het 'uitsteken van zijn ogen', welke 'ingreep' hij niet overleeft, zodat hij (slechts twee of drie dagen na de ingreep) aan zijn wonden 17-4-818 overlijdt.
Hij trouwde ca 814 met
19293798521. Kunigunde van Italie?, geboren ca 800. Overleden op  ca 835, onbekende achternaam!
Kind van Bernard en Kinegunde:
1. Pippijn der Franken, zie 9646899260.
19293799050. Lotharius I der Franken; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 795 te Aquitanie.
Overleden op  29-09-855 te Prum, begraven te Prum.
Koning der Franken en Lombarden, geb. ca. 795, overl. in de abdij te Prum in de nacht van 28 op 29 sept. 855, begr. in de kerk van Saint-Sauveur van deze abdij. Aangesteld tot (onder)koning in Beieren 814; bij de Ordinatio lmperii als opvolger aangewezen en door zijn vader tot keizer gekroond Aken juli 817; bestuurt ItaliŽ sinds de herfst van 822; wordt (als 'FestkrŲnung') nogmaals tot keizer gekroond door paus Paschalis I Rome Pasen (8-4-)823 en regelt het bestuur van de Kerkelijke Staat, als onderdeel van het rijk, via de Constitutio Romana; feitelijk mede-regent van zijn vader van 825 tot aug. 829 wanneer deze samenwerking door diens begunstiging van Karel de Kale abrupt eindigt en hij terugkeert naar ItaliŽ; keert zich (na diverse, kortstondige verzoeningen) echter samen met zijn broers Pippijn en Lodewijk tegen hun vader begin 833, die nadat zijn leger op het 'Leugenveld' bij Colmar naar hen is overgelopen zich door hen gevangen laat nemen en die hij nadien feitelijk laat afzetten (CompiŤgne; Sois-sons); houdt ook nadien zijn vader in Aken gevangen en beperkt (strevend naar volle uitvoering van de Ordinatio Imperii) invloed en machtsgebied van zijn broers, waarop deze alsnog de kant van hun vader kiezen; verliest een reeks gevechten tegen hen en wordt wederom op ItaliŽ beperkt herfst 834; verzoent zich opnieuw met zijn vader op de rijksdag van Worms juni 839 en wordt op diens sterfbed tot opvolger gedesigneerd; verlaat ItaliŽ en herneemt de suprematie over zijn broers naar de (nooit opgeheven) Ordinatio, maar verliest een uiterst bloedige veldslag tegen hen bij Fontenoy (bij Auxerre) 25-6-841, hetgeen als een godsoordeel voor een wezenlijke rijksdeling wordt gezien ten gunste van zijn broers Lodewijk 'de Duitser' en Karel 'de Kale', die hun bondgenootschap bevestigen door in de wederzijdse talen voor hun aanhang afgelegde eden bij Straatsburg 14-2-842; sluit na langdurige onderhandelingen met hen het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843, waarbij hij bij zijn langgerekte middenrijk wel de keizerstitel behoudt, maar daaraan geen suprematie over het West- en Oostfrankische rijk zal kunnen ontlenen; proclameert met beide broers in 'fraternitas' te zullen regeren Thionville okt. 844, maar krijgt een heftig geschil met Karel wanneer diens vazal Giselbert zijn dochter ontvoert 846, waarna pas vrede gesloten wordt (met legitimatie van het voltrokken huwelijk) Pťronne jan. 849; verdeelt, ziek geworden, zijn rijk over zijn drie zoons; treedt in het klooster te PrŁm 23-9, overl. 29-9-855 en begraven aldaar, tr. okt. 821 Ermengard, sticht uit haar morgengave het klooster Erstein; overl. 20-3-851; dr. van Hugo graaf van Tours en Ava N. Voorts had hij voor april 851 een relatie met Doda, overl. na 9.7.855, van onbekende herkomst en tussen 851 en 853 met een onbekende vrouw.
Lotharis trouwde op 15-11-821 te Diedenhofen met
19293799051. Irmingard van Tours; [V] [M] geboren ca 800. Overleden op  20-03-851.
Kinderen van Lotharis en Irmingard:
1. Lodewijk II de Jonge der Franken, zie 19293801510.
2. Irmingard der Franken, zie 9646899525.
3. Lotharius II der Franken, geboren ca 835. Overleden op 08-08-869 te Piacenza.
Lotharis trouwde ca 855 met Teutberga van Arles, geboren ca 835. Overleden op 25-11-875.
Hij trouwde 2e ca 862 met Waldrada van Remiremont?.
19293799076. = 9646899210 Alfred de Grote van Wessex
19293799077. = 9646899211 Ealswith van Gainas,
19293799080. Ludolf van Saksen Ludolf, [K] geboren ca 806. Overleden ca 866.
Hertog in Saksen.
Hij trouwde (zie ES NF Band I.1 Tafel 10) ca 835 met
19293799081. Oda van Billung?, geboren ca 816. Overleden ca 903.
Wordt niet genoemd bij ES NF Band I.1 Tafel 11 (Billunger) maar wel bij ES NF band I.1 Tafel 10 (Liudolfinger). 
Kinderen van Ludolf en Oda:
1. Otto van Saksen Ludolf, zie 9646899540.
2. Liutgard van Saksen Ludolf, geboren ca 840. Overleden op 25-01-885.
Liutgard trouwde ca 876 met Lodewijk der Franken, geboren ca 835. Overleden op  20-01-882.
19293799448. Lodewijk I de Vrome der Franken; [V] [M] [K1] [K2] [K3] geboren 16-04-778 te Chasseneuil.
Overleden op  20-06-840 te Ingelheim, begraven te Metz.
Geboren tijdens de afwezigheid van zijn vader door diens veldtocht in Spanje (d.w.z. tussen 16-4 en de herfst van) 778. Door paus Hadrianus I tot koning van AquitaniŽ gezalfd Rome Pasen (154)-781; na de dood van zijn oudere broers Karel en Pippijn door zijn vader tot keizer gekroond en als mederegent aangesteld Aken 11-9-813; alleenheerser 28-1-814; doet zich door paus Stephanus IV opnieuw tot keizer kronen Reims 28-10-816; ontwerpt in Aken juli 817 een regeling van de toekomstige verdeling van zijn rijk (Ordinatio Imperii) welke hij echter in 829 wijzigt ten gunste van de uit zijn tweede huwelijk geboren zoon Karel hetgeen tot een reeks burgeroorlogen leidt; tot afstand gedwongen «ompiŤgne okt. 833 doch door zijn jongere zoons hersteld Saint-Denis 1-3-834; dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz 28-2-835; overl. op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20.6.840, begr. Saint-Arnould bij Metz;
Lodewijk trouwde 1e met Irmingard in de Haspengouw.
Hij trouwde 2e op 01-02-819 te Aken met    
19293799449. Judith der Welfen; [V] [M] geboren ca 800.
Overleden op  19-04-843 te Tours, begraven te Tours.
Wordt tijdens de paleisrevolutie die na de begunstiging van haar zoon Karel plaatsvindt, gevangen gezet in het Radegundisklooster te Poitiers begin 830, maar komt weer vrij en wordt na een reinigingseed hersteld; wordt opnieuw ten val gebracht in 833 en dan opgesloten in het klooster Tortona in Noord-ItaliŽ, maar komt weer vrij 834., 
Kinderen van Lodewijk I en Irmingard:
1. Lotharius I der Franken, zie 19293799050.
2. Alpais (Elfide) der Franken, geboren ca 795. Overleden ca 852, waarschijnlijk een andere moeder!,
Alpais trouwde met Bego van Parijs.
3. Hildegard der Franken, geboren ca 800. Overleden ca 850
Hildegard trouwde met Gerhard van Aquitanie.
4. Pepijn der Franken, geboren ca 803. Overleden op 13-12-838.
Pepijn trouwde ca 822 met Ingeltrud van Madrie, geboren ca 805. Overleden ca 864.
5. Lodewijk II de Duitser der Franken, geboren ca 806. Overleden op 28-08-876.
Lodewijk trouwde ca 827 met Emma der Welfen, geboren ca 810. Overleden op  31-01-876.
6. Rotrud der Franken, geboren ca 810. Overleden op  25-06-841,
Rotrud trouwde ca 830 met Rather van Limoges, geboren ca 810. Overleden op  25-06-841.

Kinderen van Lodewijk I en Judith:

7. Gisela der Franken, zie 38587600135.
8. Karel II de Kale der Franken, zie 9646899724.
19293799450. Odo van Orleans; [V] [M] [K] geboren ca 780. Overleden ca 850.
Graaf van Orleans.
Hij trouwde ca 810 met
19293799451. Engeltrude van Parijs, geboren ca 790. Overleden ca 850. 
Kind van Odo en Engeltrude:
1. Ermentrudis van Orleans, zie 9646899725.
19293799452. Wulfhard van Angouleme Perigord; [V] [M] [K] geboren ca 810.
Hij trouwde ca 830 met
19293799453. Susanne van Parijs; [V] [M] geboren ca 810
Kind van Wulfhard en Susanne:
1. Adelhard van Angouleme Perigord, zie 9646899726.
19293800066. Konrad II der Welfen; [V] [M] [K] geboren ca 835. Overleden ca 876.
Graaf van Auxerre.
Hij trouwde 1e met Waldrada van Auxerre? (zie 9646900753).
Hij trouwde 2e ca 860 met 
19293800067. Judith van Friuli; [V] [M] geboren ca 840. Overleden ca 881.
Kind van Konrad en Friuli:
1. Adelgonde van Auxerre, zie 9646900033.
19293800236. = 4823449628 Gebhard van de Lahngau;
19293800237. = 4823449629 Ida van Ezzo?
19293801504. Konrad der Welfen; [V] [M] [K] geboren ca 815. Overleden op  22-03-863.
Graaf in Argentgau en Linzgau.
Hij trouwde met
19293801505. = ook 9646901033 Adelheid van Tours; [V] [M] geboren ca 810. Overleden ca 866.
Ze trouwde 2e met Rutpert IV Capet (zie 9646901032).
Kinderen van Konrad en Adelheid:
1. Konrad II der Welfen, zie 9646900752.
2. Welf I der Welfen, geboren ca 835. Overleden ca 875.
Welf trouwde ca 850 met nn van Argengau?, geboren ca 830. Overleden ca 870.
19293801508. = 9646958852 Bouvin van Metz,
19293801509. = 9646958853 Richilde? van Arles?,
19293801510. Lodewijk II de Jonge der Franken, [V] [M] [K] geboren ca 825.
Overleden op  12-08-875 te bij Brescia (ItaliŽ), begraven te basiliek Saint-Anbroise in Milaan.
Hij trouwde ca 852 met 
19293801511. Engelberge der Franken?. geboren ca 825. Overleden ca 900, onbekende herkomst,
Kind van Lodewijk en Engelberde:
1. Irmgard der Franken, zie 9646900755.
19293802064. Rutpert Robert Capet, [K] geboren ca 780. Overleden ca 834.
Graaf in de Boven Rijngau.
Hij trouwde (Zie ES NF Band II Tafel 10) ca 808 met
19293802065. Waldrade van Orleans; [V] [M] geboren ca 780. Overleden ca 834.
Kind van Rutpert en Waldrade:
1. Rutpert IV Capet, zie 9646901032.
19293802066. Hugo van Tours, [K1] [K2] geboren ca 780. Overleden ca 820.
Graaf van de Elzas.
Hij trouwde (zie ES NF Band I.2 Tafel 200a) ca 800 met
19293802067. Ava van Tours?, geboren ca 780. Overleden ca 840, van onbekende herkomst. 
Kind van Hugo en Ava:
1. Irmingard van Tours, zie 19293799051.
2. Hugo van Tours, geboren ca 800. Overleden ca 853.
Graaf van Bourges, Auxerre.
Hugo trouwde ca 820 met n.n. van Tours?.
3. Adelheid van Tours, zie 9646901033.
19293917956. = 4823449762 Reginar I Langhals van de Darnau;
19293917957. = 4823449763 Alberada van Lotharingen?,
19293917958. = 4823449770 Hendrik I de Vogelaar van Saksen;
19293917959. = 4823449771 Mathilde van Westfalen Immedinger,
19293918076. Ebalus Manzer van Aquitanie; [V] [M] [K] geboren ca 870. Overleden ca 930.
Ebelus Manzer betekent: onecht kind.
Graaf van Poitou, hertog van Aquitanie.
Hij trouwde 1e ca 892 met Eremburga van Poitou?, geboren ca 870. Overleden ca 910.
Hij trouwde 2e ca 911 met
19293918077. Emiliane van Poitou?, geboren ca 880. Overleden ca 930, van onbekende herkomst.
Kind van Ebalus en Emiliane:
1. Willem I(III) van Aquitanie, zie 9646959038.
19293918078. Rollo Robert der Noormannen; [V] [M] [K] geboren ca 846. Overleden ca 931.
Heer, Hertog van Normandie.
Hij trouwde ca 886 met
19293918079. Poppa van Bayeux, geboren ca 870. Overleden ca 910, karolinger. 
Kinderen van Rollo en Poppa:
1. Adela van Normandie, zie 9646959039.
2. Willem I Langzwaard van Normandie, geboren ca 900. Overleden op 17-12-942.
Hertog van Normandie. 
Hij trouwde 2e Liutgarde van Vermandois, (zie 4823449607- 5).
Willem trouwde 1e ca 930 met
19294093440. Robrecht van Heusden. [V] [M] [K] Robrecht is overleden in 857.
Hij trouwde met
19294093441. Ada van Cuyck.
Kind van Robrecht en Ada:
I. Boudewijn van Heusden: zie 9647046720.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Terug

Naar Generatie 1 t/m 7
Naar Generatie 8 t/m 10
Naar Generatie 11 t/m 27
Naar Generatie 28 t/m 31

 Naar Generatie 36 t/m 46