Kwartierstaat van Francisca Aleida Bernadina Joseph Arts
Generatie 28 t/m 31

 

  12 mei 2004

~~~~~~~~ Generatie 28 (edelstamovergrootouders) ~~~~~~~~

216662016. Floris I van Holland. [V] [M] [K] geboren ca 1025.
Floris is overleden op 28-06-1061 te Nederhemert (Floris I werd vermoord), hij werd begraven in de  abdijkerk van Egmond, Floris I volgde in 1049 zijn broer Dirk IV als graaf op nadat deze te Dordrecht was gesneuveld. Hij huwde omstreeks 1050 Geertruid van Saksen uit het Huis Billung. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, Dirk, die als Dirk V zijn vader opvolgde, Floris en Bertha, die later huwde met Koning Filips I van Frankrijk. Floris I ontleende zijn gezag rechtstreeks aan dat van de Duitse Keizer. Hij zou een vechtlustig en roemrijk man geweest zijn en trachtte zijn macht verder naar het oosten uit te breiden. Na een gewonnen strijd bij Hemert (nu Nederhemert) in de Bommelerwaard werd hij op 28-06-1061 vermoord door de Graaf van Kuik, die werd geassisteerd door enkele helpers. Naar overlevering op het moment dat hij vermoeid door de strijd onder een boom lag te rusten. Deze moord werd waarschijnlijk op aandringen van de Bisschop van Utrecht gepleegd. Door J.M. van Hemert werd in 1749 in het werk 'Korte levensbeschrijving der Hollandsche Graven" zijn dood als volgt weergegeven: 'De zegepralende veldheer, te stout op het bevogte voordeel, en door de hitte van de dag afgeslooft, had zig te Hemert, onder ene aangename en verkwikkelijke belommeringe van het geboomte, tot de rust geschikt; en de vermoeide krijgsknegten, ook niets anders verlangende, hadden zich rondom dat beminde legerhoofd op den grond nedergelegd. De een zowel als de ander, door de betoverende en onwederstaanbare kragt van de slaap overwonnen, die ongevoelig de afgematte leden bekropen had, wierden door den Grave van Kuik verrast en merendeels verslagen. Op die wijze verdween Floris, die niet anders dan in den slaap kon overwonnen worden; en die door de reizende zon als overwinnaar begroet was, kreeg met de nederdalende de onderlaag, en ontruimde dus voor altoos den Aardbodem.
Floris trouwde kerkelijk ca. 1050 met
216662017. Geertruid van Saksen Billung, [V] [M] ± 17 jaar oud, geboren omstreeks 1033.
Geertruijd is overleden op 03-08-1113 in Veurne, ± 80 jaar oud. Zij is begraven in St. Walburgskerk Veurne. Geertruid hertrouwd met Robert Graaf van Vlaanderen.
Kinderen van Floris I en Geertruid:
1. Dirk V Graaf van Holland: zie 108331008.
2. Bertha van Holland, geboren ca 1055.
Bertha is overleden ca 1093 te Montreuil sur Mer.
Bertha trouwde ca 1071 Philips I van Frankrijk, geboren op 23-05-1053.
Philips is overleden op 29-07-1108 te Meulan, begraven te Abbaye St Benoit sur Loire.
3. Adele Christiene van Holland, geboren ca 1055.
Adele is overleden ca 1085.
Adele trouwde ca 1070 met Boudewijn I van Guines, geboren ca 1040.
Boudewijn is overleden ca 1097.
216662020. Gerard van Lotharingen; [V] [M] [K] geboren ca 1000.
Gerard is overleden ca 1070.
Graaf van de Elzas, Lotharingen (Matfriede).
Gerard trouwde kerkelijk  ca 1040 met (zie ES NF band I.2 Tafel 223)
216662021. Hedwig van Namen; [V] [M] geboren ca 1035.
Hedwig is overleden ca 1070
Kinderen van Gerard en Hedwig:
1. Beatrix van Lotharingen, geboren ca 1050.
Beatrix is overleden ca 1102.
Beatrix trouwde ca 1090 met Stephan Etienne I van Bourgondie, geboren ca 1055. Overleden op 27-05-1102 te Rama.
2. Dirk II van Lotharingen, zie 108331010.
3. Gerard IV (I) van Lotharingen, geboren ca 1050.
Gerard is overleden ca 1120.
Graaf van Veaudemont.
Gerard trouwde ca 1070 met Hedwig van Egisheim.
216662022. Friedrich van Formbach; [V] [M] [K] geboren ca 1020.
Friedrich is overleden ca 1100.
Graaf van Formbach.
Friedrich trouwde kerkelijk ca 1060 met
216662023. Gertrud van Haldensleben; [V] [M] geboren ca 1040.
Gertrud is overleden op 21-02-1116.
Kind van Friedrich en Gertrud:
1. Hedwig van Formbach, zie 108331011.
216662024. Giselbert van Luxemburg; [V] [M] [K] geboren ca 1005. Overleden ca 1059.
Graaf van Luxemburg.
Giselbert trouwde kerkelijk ca 1020 met
216662025. nn van Salm?, geboren ca 1005. Overleden ca 1070, onbekende herkomst.
Kinderen van Giselbert en N.N.:
1. n.n. van Luxemburg, geboren ca 1025. Overleden ca 1080.
n.n. trouwde ca 1050 met n.n. van Ammensleben, geboren ca 1020. Overleden ca 1080.
2. Konrad I van Luxemburg, geboren ca 1040. Overleden op  08-08-1086.
Graaf van Luxemburg.
Konrad trouwde met Clementia van Aquitanie.
3. Hermann van Luxemburg, zie 108331012.
216662028. Otto van Northeim, [K1] [K2] geboren ca 1015. Overleden op 11-01-1083.
Graaf in Rittergau.
Otto trouwde ca 1050 met (zie ES NF band VIII Tafel 132)
216662029. Richenza van Zwaben; [V] [M] geboren ca 1020. Overleden ca 1060.
Volgens Winkhaus onduidelijk of zij uit een Zwabisch geslacht stamt.
Rechenza trouwde (1) ca 1045 met Hermann van Werl, geb. ca 1010.
Kinderen van Otto en Richenza:
1. Ida van Northeim, geboren ca 1050. Overleden ca 1091.
Ida trouwde ca 1090 met Thimo II van Wettin, geboren ca 1050. Overleden ca 1100.
2. Mechtild van Northeimzie 108331021.
3. Ethelinde van Northeim, geboren ca 1050.
Etelinde trouwde (1) ca 1070 met Welf IV der Welfen, geboren ca 1035. Overleden op 09-11-1101.
Trouwde (2) met Herman van Calvelage, geboren ca 1050.
4. Kuno van Northeim Beichlingen, geboren ca 1055.
Kuno is overleden ca 1103.
Kuno trouwde ca 1087 met Kunegonde van Weimar, geboren ca 1060. Overleden op 20-03-1117.
5. Heinrich van Northeim, zie 108331014.
216662030. Ekbert I van Brunswijk Billung; [V] [M] [K] geboren ca 1036. Overleden op 11-01-1068.
Graaf van Brunswijk, Derlingau, Markgraaf van Meissen, Markgraaf van Friesland, Oostergo, Westergo, Stavoren, Iselgo, Gunzigo en Fivelgo.
Ekbert trouwde ca 1058 met
216662031. Irmgard van Susa; [V] [M] geboren ca 1015. Overleden op 28-01-1078.
Ze was weduwe van Otto van Schweinfurt, 
Kinderen van Ekbert en Irmgard:
1. Gertrud van Brunswijk Billung, zie 108331015.
2. Ekbert II van Brunswijk Billung, geboren ca 1060. Overleden ca 1090.
Ekbert trouwde ca 1080 met Oda van Weimar, geboren ca 1060. Overleden ca 1111.
216662040. Bernhard van Werl; [V] [M] [K] geboren ca 1000. Overleden ca 1060.
Graaf van Werl.
Bernard trouwde ca 1030 met
216662041. nn van Werl?, geboren ca 1000. Overleden ca 1060, onbekende herkomst.
Kinderen van Bernard en nn:
1. Konrad van Werl, zie 108331020.
2. Ida van Werl, geboren ca 1030. Overleden ca 1090.
Ida trouwde 1e ca 1050 met Heinrich van Laufen, geboren ca 1030. Overleden ca 1060.
Trouwde 2e ca 1060 met NN van Artelenburg, geboren ca 1040. Overleden ca 1100.
216662042. = 216662028 Otto van Northeim
216662043. = 216662029 Richenza van Zwaben
216662044. Walram II Udo van Arlon; [V] [M] [K] geboren ca 1040. Overleden ca 1070.
Graaf van Limburg en Arlon.
Walram trouwde ca 1060 met (zie ES NF band I.2 Tafel 229)
216662045. Jutta van Luxemburg; [V] [M] geboren ca 1040. Overleden ca 1070.
Kinderen van Walram en Jutta:
1. Hendrik van Limburg, zie 108331022.
2. Konrad van Arlon, geboren ca 1060.
Konrad trouwde ca 1080 met nn van Merheim?, geboren ca 1060.
216662046. Bodo van Botenstein; [V] [M] [K] geboren ca 1025. Overleden op 01-03-1104.
Graaf van Botenstein.
Hij trouwde ca 1055 met
216662047. Judith van Schweinfurt; [V] [M] geboren ca 1038. Overleden ca 1104.
Kind van Bodo en Judith:
1. Adelheid van Botenstein, zie 108331023.
216662948. Hendrik II van Leuven, [V] [M] [K]  geboren omstreeks 1020.
Hendrik is overleden in 1079 in Nijvel, ± 59 jaar oud, hij is begraven in Nijvel.
Graaf van Leuven,
Hij trouwde met
216662949. Adela van de Betuwe. [V] [M
Adela sticht het klooster Aflingen (1086)
Kind van Hendrik II en Adela:
1. Godfried I van Leuven: zie 108331474.
216662950. Otto II van Chiny; [V] [M] [K] geboren ca 1060. Overleden ca 1131.
Graaf van Chiny (1106), later monnik, kocht de abdij van Orval.
Hij trouwde ca 1083 met (zie ES NF band VII Tafel 42)
216662951. Adelheid van Namen; [V] [M] geboren ca 1068. Overleden ca 1124.
Kinderen van Otto en Adelheid:
1. Ida van Chiny, zie 108331475.
2. Oda van Chiny, geboren ca 1090. Overleden ca 1143.
Oda trouwde ca 1115 met Giselbert van Looz, geboren ca 1060. Overleden ca 1136.
3. Albert I van Chiny, geboren ca 1090. Overleden ca 1162.
Graaf van Chiny, voor 1131.
Albert trouwde ca 1131 met Agnes van Bar Mousson.
4. Eustatius van Chiny, geboren ca 1090. Overleden ca 1160.
Eustatius trouwde ca 1139 met nn van Warennes?, geboren ca 1090. Overleden ca 1160.
216662952. Gerhard II van Sulzbach, [V] [M] [K]  geboren omstreeks 1055.
Graaf van Sulzbach.
Hij trouwde met
216662953. Irmgad van Rott. [V] [M
Kind van Gerhard II en Irmgad:
1. Benengar II van Sulzbach: zie 108331476.
216662954. Otto II van Wolfratshausen. [K
Graaf van Wolfratshausen.
Hij trouwde met
216662955. N.N..
Kinderen van Otto en N.N.:
1. Adelheid Wolfratshausen: zie 108331477.
216662960. Dirk van Wassenberg, [V] [M] [K] geboren ca 1035. Overleden ca 1082.
Hij trouwde ca 1060 met
216662961. Hedwig van Montaigu, geboren ca 1042. Overleden ca 1090.
Kind van Dirk en Hedwig:
1. Gerard van Heinsberg: zie 108331480.
216662962. Siegfried van Walbeck, [V] [M] [K] geboren ca 1040. Overleden ca 1107.
Graaf in Noord Thuringen en Derlingau.
Hij trouwde met
216662963. N.N..
Kind van Siegfried en N.N.:
1. Oda Walbeck: zie 108331481.
216664320. Jan van Arkel. [V] [M] [K] Jan is overleden in 1082.
Hij trouwde met
216664321. Aleida van Heusden. [V] [M]
Kind van Jan en Aleida:
1. Jan van Arkel: zie 108332160.

~~~~~~~~ Generatie 29 (edelstambetovergrootouders) ~~~~~~~~

433324032. Dirk III. [V] [M] [K] geboren ca 981.
Dirk is overleden op 27-05-1039, begraven in de abdijkerk te Egmond.
Voor 1019 huwde hij met Othilde van de Noordmark, uit welk huwelijk vier kinderen bekend zijn, twee zonen en twee dochters. Van zijn zonen volgde Dirk hem als Dirk IV op. Zoon Floris, op wie na het overlijden van Dirk IV de grafelijke titel overging, werd bekend als Floris I. Van de dochters uit het huwelijk van Dirk III huwde Betrade later Dirk van Katlenburg en Swanhilde een zekere Emmo. Dirk III was nog te jong om te regeren toen zijn vader sneuvelde. Daarom nam zijn moeder het bestuur over het graafschap voor hem waar. Gedurende zijn minderjarigheid werd Holland bedreigd door aanvallen van de Friezen. Zijn moeder Liutgarde riep de hulp in van haar zwager, de Duitse keizer Hendrik II. Deze begaf zich met een leger vanuit Utrecht per schip naar het Friese gebied en bracht deze aanvallen in 1005 tot staan. Toen Dirk III meerderjarig werd en het bestuur zelf in handen nam, was het in het noorden van zijn graafschap kennelijk toch niet veilig genoeg, want hij trok zich terug in het gebied rond Vlaardingen. Daar, in de latere Riederwaard, toen het Merwedewoud genoemd, een bosrijk en moerassig gebied in het mondigsgebied van de Maas en Waal, liet Dirk III grond in cultuur nemen door Friese kolonisten. Dit terwijl het gebied eigenlijk toebehoorde aan de bisschoppen van Utrecht, Trier en Keulen. Kooplieden uit Tiel, die handel dreven met Engeland, klaagden bovendien hun nood omdat de schippers die weigerden tol aan Dirk te betalen, door deze geplunderd werden. Bisschop Adelbold van Utrecht riep hierop de hulp in van de Duitse keizer en Dirk II kreeg in 1018 de opdracht om zijn versterking bij Vlaardingen te ruimen. Graaf Dirk III trok zich echter op zijn burcht terug. Deze burcht bevond zich op de plaats waar zich nu de kern van het huidige dorp Maasland bevindt (even ten noorden van Maassluis). De Duitse keizer Hendrik II was hierop gedwongen een leger te zenden. Dit leger, op een vloot met eenheden uit Utrecht, Keulen en Luik, kwam onder aanvoering te staan van hertog Godfried van Lotharingen. Het leger ontscheepte zich ergens halverwege de burcht van Dirk III en Vlaardingen waarna het te land optrok richting burcht. Daar liep het vast door de vele dijken en sloten waardoor Godfried gedwongen was een andere route te kiezen. Onderweg terug naar de schepen liep het leger in een hinderlaag en werd het verpletterend verslagen. Dit alles wordt door de monnik Alpertus van Metz in het Latijn beschreven. Deze Alpertus is vermoedelijk geboren in het bisdom Utrecht. Nadat hij monnik was te Metz werd keerde hij waarschijnlijk als kanunnik naar Utrecht terug. Terwijl hij de bevolking ter plekke had beschreven als Friezen die zich verbonden hadden met rovers, vermeldt hij over de verlopen strijd: 'Toen het leger van de hertog een terugwaartse beweging moest maken, schreeuwde een schurkachtig familielid der rovers, dat een ieder op zijn leven bedacht moest zijn, dat de voorste gelederen verslagen waren en de hertog gevlucht was.' Hij vervolgt verder dat er hierdoor in het leger van de hertog grote paniek uitbrak en men in volle wapenuitrusting de rivier in sprong om de schepen te bereiken. Anderen raakten vast in de moerasbodem. Op dat moment zouden de Friezen toegeschoten zijn en de restanten van het machtige leger in de pan gehakt hebben. Hertog Godfried werd daarbij door de mannen van Dirk III gevangen genomen. Onder de belofte bij de Keizer een goed woord voor hem toe doen werd de Hertog later vrijgelaten. Dirk III heeft waarschijnlijk een bedevaart naar Palestina gemaakt waardoor hij de bijnaam Hierosolymita kreeg. Het gelukte Dirk III tijdens zijn regeringsperiode de macht naar het oosten uit te breiden. Deze uitbreiding ging ten koste van de invloed van de Utrechtse bisschop in dat gebied. Hij nam daarbij onder meer het gebied ten zuidoosten van Alphen, tussen Zwammerdam en Bodegraven, in. Zijn oom, de Duitse keizer Hendrik II, overleed in 1024 kinderloos en Dirk III steunde Koenraad II in diens strijd om de opvolging. Na het overlijden van Dirk III, op 27 mei 1039, vertrok zijn vrouw Othilde terug naar Saksen waar zij op 31 maart 1044 overleed.
Dirk III trouwde ca 1025 met
433324033. Othelhildis van Saksen. [V] [M] geboren ca 985.
Otheldis is oveleden op 31-03-1044 te Quedlinburg, ES NF Band I Tafel 11 is niet helemaal zeker! Dek, Graven van Holland, geeft haar andere ouders (Haldensleben, Nordmark) maar ES NF Band I Tafel 87B (Haldensleben, Nordmark) vermeldt haar niet!
Kinderen van Dirk III en Otilde:
1. Floris I: zie 216662016.
2. Bertrade van Holland,
geboren ca 1025. Overleden ca 1060.
Bertrade trouwde ca 1035 met Dietrich van Katlenburg, geboren ca 1010. Overleden op 10-09-1056.
3. Dirk IV. is overleden in 1049 in Dordrecht.
Graaf 1039-1049.
433324034. Bernard II van Saksen Billung. [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 990.
Bernard is overleden op 29-06-1059.
Hertog van Saksen Billung.
Hij trouwde ca 1020 met
433324035. Elika van Schweinfurt. [V] [M] geboren ca 990. Overleden ca 1050.
Kinderen van Bernard II en Elika:
1. Ordulf Otto van Saksen Billung, geboren ca 1025. Overleden op 28-03-1072.
Hij trouwde 1e ca 1042 met Ulfhild van Noorwegen, geboren ca 1025. Overleden ca 1070.
Trouwde 2e ca 1072 met Gertrud van Haldensleben, geboren ca 1040. Overleden op 21-02-1116.
2. Ida van Saksen Billung, zie 433325903.
3. Geertruid van Saksen: zie 216662017.
433324040. Gerard van Lotharingen, [K] geboren ca 970. Overleden ca 1045.
Graaf in de Elzas en Hertog van Lotharingen.
Hij trouwde ca 1000 met (zie ES NF Band I.2 Tafel 204) 
433324041. Gisela van Metz; [V] [M] geboren ca 970. Overleden ca 1045.
Kinderen van Gerard en Gisela:
1. Gerard van Lotharingen, zie 216662020.
2. Adelbert van Longwy, geboren ca 1000. Overleden ca 1048.
Hertog van Lotharingen.
Adelbert trouwde ca 1020 met Clemence de Foix.
433324042. Albert II van Namen; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 1000. Overleden ca 1064
Graaf van Namen.
Hij trouwde op 10-08-1035 met
433324043. Regelindis van Lotharingen; [V] [M] geboren ca 1000. Overleden ca 1064.
Kinderen van Albert en Regelindis:
1. Albert III van Namenzie 433325902.
2. Hedwig van Namen, zie 216662021.
433324044. Thimo Dietmar van Schweinachgau, [K] geboren ca 980. Overleden op 19-03-1040.
Graaf in Schweinachgau, Reichenhall und Salzburggau.
Hij trouwde ca 1010 met (Zie ES NF Band XVI Tafel 37) 
433324045. nn van Quinzigau?, geboren ca 980. Overleden ca 1050, van onbekende herkomst. 
Kinderen van Thimo en nn:
1. Thimo van Formbach, geboren ca 1015. Overleden ca 1064.
Hij trouwde ca 1050 met nn van Quinzigau?, geboren ca 1020. Overleden ca 1065.
2. Friedrich van Formbach, zie 216662022.
3. Meginhard van Formbach, geboren ca 1020. Overleden ca 1066.
Hij trouwde ca 1060 met Mathilde van Rheinhausen, geboren ca 1030.
433324046. Konrad van Haldensleben; [V] [M] [K] geboren ca 990. Overleden op 10-09-1056
Markgraaf van de Nordmark.
Hij trouwde ca 1040 met
433324047. nn van de Nordmark?, geboren ca 1010. Overleden ca 1060, van onbekende herkomst. 
Kind van Konrad en nn:
1. Gertrud van Haldensleben, zie 216662023.
433324048. Friedrich van Luxemburg; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 965. Overleden op 06-10-1019.
Graaf van Luxemburg, graaf in de Moselgau.
Hij trouwde ca 995 met
433324049. Irmtrud van Wetterau; [V] [M] geboren ca 978. Overleden ca 1020.
Kinderen van Friedrich en Irmtrud:
1. Otgiva van Luxemburg, geboren ca 996. Overleden op 21-02-1030.
Otgiva trouwde ca 1005 met Boudewijn IV van Vlaanderen, geboren ca 975. Overleden op 30-05-1035, begraven te Gent.
2. Irmtrude van Luxemburg, geboren ca 1000. Overleden op 21-08-1055.
Irmtrude trouwde ca 1015 met Welf II der Welfen, geboren ca 980. Overleden op 10-03-1030.
3. Friedrich van Luxemburg, zie 433324090.
4. Giselbert van Luxemburgzie 216662024.
5. Gisela van Luxemburg, geboren ca 1015. Overleden ca 1055.
Gisela trouwde ca 1035 met Rudolf van Aalst, geboren ca 1015. Overleden ca 1056.
6. Herman van Luxemburg, geboren ca 1015. Overleden ca 1075.
Herman trouwde ca 1030 met nn van Gleiberg?, geboren ca 1015. Overleden ca 1075.
433324058. Otto van Bliesgau Deutz; [V] [M] [K] geboren ca 1000. Overleden ca 1080.
Hertog van Zwaben.
Hij trouwde ca 1020 met
433324059. nn van Egisheim; [V] [M] geboren ca 1000. Overleden ca 1060.
Kind van Otto en nn.:
1. Richenza van Zwaben, zie 216662029.
433324060. Liudolf van Brunswijk Billung; [V] [M] [K] geboren ca 1007. Overleden op 23-04-1038.
Graaf van Derlingau, Graaf van Brunswijk, Markgraaf van West Friesland. (Zie Isenburg I.42).
Hij trouwde ca 1025 met
433324061. Gertrud van Egisheim; [V] [M] geboren ca 1010. Overleden op 21-07-1077.
Kinderen van Liudolf en Gertrud:
1. Bruno van Brunswijk Billung, geboren ca 1032. Overleden ca 1057.
2. Ekbert I van Brunswijk Billung, zie 216662030.
433324062. Manfred Odalrich van Susa, [K1] [K2] geboren ca 992. Overleden op 23-12-1035.
Markgraaf van Turijn.
Hij trouwde ca 1014 met
433324063. Bertha van Este; [V] [M] geboren ca 995. Overleden op 04-11-1037.
Kinderen van Manfred en Bertha:
1. Adelheid van Susa, zie 866651809.
2. Irmgard van Susa, zie 216662031.
3. Bertha van Susa, geboren ca 1020. Overleden ca 1070.
Hij trouwde ca 1055 met Dedo van Savona, geboren ca 1015. Overleden ca 1065.
433324080. Hermann van Werl; [V] [M] [K] geboren ca 980. Overleden ca 1024.
Heer van Werl.
Hij trouwde ca 1000 met
433324081. nn van Werl?, geboren ca 980. Overleden ca 1024, onbekende herkomst.
Kinderen van Hermann en nn.:
1. Mathilde van Werl, geboren ca 1000. Overleden ca 1077.
Mathilde trouwde ca 1030 met Esico van Ballenstadt, geboren ca 990. Overleden ca 1059.
2. Bernhard van Werl, zie 216662040.
433324088. Walram I van Arlon, [K] geboren ca 998. Overleden ca 1052.
Graaf van Arlon.
Hij trouwde ca 1035 met
433324089. Adele van Lotharingen; [V] [M] geboren ca 995. Overleden ca 1052.
Kind van Walram en Adele:
1. Walram II Udo van Arlon, zie 216662044.
433324090. Friedrich van Luxemburg; [V] [M] [K] geboren ca 1005. Overleden ca 1059.
Graaf van Malmedy.
Hij trouwde ca 1025 met
433324091. Gerbera van Boulogne; [V] [M] geboren ca 1015. Overleden ca 1049.
Kind van Friedrich en Gerbera:
1. Jutta van Luxemburg, zie 216662045.
433324092. Hartwich II van Botenstein; [V] [M] [K] geboren ca 1000. Overleden op 24-12-1027.
Pfalzgraaf in Beieren.
Hij trouwde ca 1020 met
433324093. Frideruna van Dittmarschen; [V] [M] geboren ca 1000. Overleden ca 1025.
Kinderen van Hartwich en Frideruna:
1. Bodo van Botenstein, zie 216662046.
2. Aribo van Gorz, geboren ca 1025. Overleden op 18-03-1102.
Aribo trouwde ca 1055 met Lucarde van Pustertal, geboren ca 1025. Overleden ca 1091.
433324094. Otto van Schweinfurt; [V] [M] [K] geboren ca 990. Overleden op 28-09-1057.
Markgraaf van Schweinfurt, Hertog van Zwaben.
Hij trouwde
met
433324095. = ook 216662031  Irmgard van Susa; [V] [M] geboren ca 1015. Overleden op 28-01-1078.
Irmgard trouwde 2e ca 1058 met Ekbert I van Brunswijk Billung (zie 216662030)
Kinderen van Otto en Irmgard:
1. Judith van Schweinfurt, zie 216662047.
2. Beatrix van Schweinfurt, geboren ca 1040. Overleden ca 1100.
Beatrix trouwde ca 1060 met Heinrich van Hildritshausen, geboren ca 1040. Overleden ca 1078.
3. Gisela van Schweinfurt, geboren ca 1048. Overleden ca 1095.
Gisela trouwde ca 1080 met Arnold van Diessen, geboren ca 1048. Overleden ca 1095.
4. Bertha Alberade van Schweinfurt, geboren ca 1052. Overleden ca 1101.
Bertha trouwde 1e ca 1070 met Hermann van Wittelsbach, geboren ca 1050. Overleden ca 1071.
Trouwde 2e ca 1074 met Friedrich van Wittelsbach, geboren ca 1052. Overleden op 10-11-1103.
433325896. Lambert II van Leuven, [V] [M] [K] geboren omstreeks 990.
Overleden na 1062, hij is begraven in Nijvel.
Graaf van Leuven (03-06-1062)
Hij trouwde met
433325897. Oda van Neder-lotharingen. [V] [M
Zij is begraven in Nijvel.
Kind van Lambert II en Oda:
1. Hendrik II van Leuven: zie 216662948.
433325898. Eberhard, [K
Graaf van de Betuwe.
433325899. N.N.
Kind van Eberharden N.N.:
1. Adela van de Betuwe: zie 216662949.
433325900. Arnulf I (II) van Warcq Chiny ; [V] [M] [K] geboren ca 1035. Overleden op 16-04-1106.
Graaf van Chiny en van Waremme, heer van Gibet en van Warcq voor 1066 en deed schenkingen aan de abdij van St.-Hubert in 1066 en deed ook vele schenkingen aan de abdij van Orval.
Hij trouwde ca 1055 met
433325901. Adele van Rameru; [V] [M] geboren ca 1035.
Overleden ca 1069, begraven in de abdij van St.-Hubert.
notitie: Volgens Isenburg NF.III tafel 677 heeft zij een zuster Adelheid en een zuster Ada.
Kind van Arnulf en Adele:
1. Otto II van Chiny, zie 216662950.
433325902. Albert III van Namen; [V] [M] [K] geboren ca 1035.
Overleden op 22-06-1102, begraven te Namen.
Graaf van Namen.
Hij trouwde ca 1067 met
433325903. Ida van Saksen Billung; [V] [M] geboren ca 1030.
Overleden op 31-07-1102, begraven te Namen. 
Kinderen van Albert en Ida:
1. Godfried van Namen, geboren ca 1067. Overleden op 19-08-1139 te Floreffe.
Godfried trouwde 1e ca 1087 met Sibille van Chateau Porcien, geboren ca 1070. Overleden ca 1110.
Trouwde 2e ca 1109 met Ermesinde van Luxemburg, geboren ca 1080. Overleden op 24 juni 1141 te Floreffe.
2. Adelheid van Namen, zie 216662951.
3. Hendrik van Namen, geboren ca 1070. Overleden op 5-06-1138,
Graaf van La Roche.
Hendrik trouwde ca 1110 met Mathilde van Limburg, geboren ca 1095 als dochter van Hendrik van Limburg en Adelheid van Botenstein.
4. Albert van Namen, geboren ca 1070. Overleden ca 1122.
Albert trouwde ca 1120 met Mamilia van Roucy, geboren ca 1085. Overleden ca 1130.
433325904. Gebhard I van Sulzbach, [V] [M] [K], geboren omstreeks 1030. Overleden na 1071.
Graaf van Sulzbach.
Hij trouwde met
433325905. N.N..
Kind van Gebhard I en N.N.:
1. Gerhard II van Sulzbach: zie 216662952.
433325906. Kuno I Rott. [K
Kuno I is overleden in 1101. Hij is begraven in Kastl.
Hij trouwde met
433325907. N.N..
Kind van Kuno I en N.N.:
1. Irmgad van Rott: zie 216662953.
433325920. Gerard van Wassenberg; [K] geboren ca 1010. Overleden ca 1082.
Heer van Wassenberg.
Hij trouwde ca 1035 met (Zie ES NF Band XVIII Tafel 26)
433325921. nn van Wassenberg?, geboren ca 1010. Overleden ca 1080, van onbekende herkomst. 
Kinderen van Gerard en nn:
1. Hendrik van Wassenberg, geboren ca 1035. Overleden ca 1075.
Graaf van Wassenberg.
Hendrik trouwde ca 1055 met nn van Wassenberg?.
2. Dirk van Wassenberg: zie 216662960.
433325924. Lothar van Walbeck, [V] [M] [K] geboren omstreeks 1010. Overleden omstreeks 1063.
Graaf in Noord Thuringen.
Hij trouwde met
433325925. N.N..
Kind van Lotharen N.N.:
1. Siegfried van Walbeck: zie 216662962.
433328640. Jan van Arkel. [V] [M] [K] Jan is overleden in 1074.
Hij trouwde met
433328641. Margriet van Altena.
Kind van Jan en Margriet:
1. Jan van Arkel: zie 216664320.
433328642. Jan van Heusden. [V] [M] [K] Jan is overleden in 1073.
Hij trouwde met
433328643. Margriet (Machteld) van Steenvoort.
Kind van Jan en Margriet (Machteld):
I. Aleida van Heusden: zie 216664321.

~~~~~~~~ Generatie 30 (edelstamoudouders) ~~~~~~~~

866648064. Arnulf van Holland, [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 951 te Gent.
Overleden op 18-09-993, begraven te Egmond.
In mei 980 huwde Arnulf met Liutgard van Luxemburg, de dochter van Siegfried, Graaf van Luxemburg en Hedwig. Haar jongere zuster Kunigunde was de echtgenote van Hendrik II van Duitsland. Uit het huwelijk met Liutgard zijn twee kinderen bekend, Dirk, die hem als Dirk III opvolgt en Sicco, die met Thietburg huwde. In 975 wordt Arnulf samen met zijn vader Dirk II in een aantal oorkondes als getuige vermeld. Op het moment dat Arnulf de graventitel kreeg, vermoedelijk bij gelegenheid van zijn huwelijk in 980, was zijn vader nog in leven. In 981 vertrok hij met 12 man naar Italië om de Duitse Otto II te begeleiden bij diens kroning tot keizer. Op 18 september 993 sneuvelt Graaf Arnulf. Volgens de Egmondse gravenregisters zou de strijd waarbij Arnulf het leven liet tegen woeste Friezen gevoerd zijn. In deze latere toevoeging zouden Westfriezen bedoeld worden. Melis Stoke laat deze strijd bij Winkel plaatsvinden. De twisten tussen de Hollandse graven (die toen overigens nog als Fries werden aangeduid) moesten op dat moment echter nog plaatsvinden. Daarom is het aannemelijker dat deze strijd niet bij Winkel maar aan de monding van de Oude Rijn heeft plaatsgevonden. Anderen plaatsen de strijd weer aan de monding van de Maas. Arnulf werd bijgezet in de abdij van Egmond. Om onduidelijke redenen werd hij daar later als heilige vereerd.
Arnulf trouwde ca 980 met
866648065. Luitgard van Luxemburg. [V] [M] geboren ca 955. Overleden op 13-05-1005.
Kinderen van Arnulf en Luitgard:
1. Dirk III van Holland, zie 433324032.
2. Siegfried van Holland, geboren ca 980. Overleden op 05-06-1030
3. Aleida van Holland, zie 1733296365.
866648066. Bernhard 1 van Saksen Billung; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 945. Overleden op 09-02-1011.
Hertog van Saksen Billung.
Hij trouwde ca 980 met
866648067. Hildegard van Stade; [V] [M] Geboren ca 965. Overleden op 03-10-1011.
Kinderen van Bernard en Hildegard:
1. Othelhildis van Saksen, zie 433324033.
2. Bernhard II van Saksen Billung, zie 433324034.
866648068. = 866648066 Bernhard 1 van Saksen Billung
866648069. = 866648067 Hildegard van Stade;
866648070. Heinrich van Schweinfurt; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 950. Overleden op 08-09-1017.
Markgraaf van Schweinfurt.

Hij trouwde ca 980 met
866648071. Gerbera van Wetterau; [V] [M] geboren ca 960. Overleden ca 1015. 
Kinderen van Heinrich en Gerbera:
1. Otto van Schweinfurt, zie 433324094.
2. Heinrich van Schweinfurt, geboren ca 990. Overleden ca 1043.
Heinrich trouwde ca 1020 met nn der Welfen, geboren ca 1005. Overleden ca 1040.
3. Elika van Schweinfurt: zie 433324035.
4. Judith van Schweinfurt, geboren ca 1005. Oveleden op 02-08-1058.
Judith trouwde ca 1025 met Bretislaw I van Bohemen, geboren ca 1000. Overleden op 10-01-1055 te Chrudim.
866648082. Gerard van Metz; [V] [M] [K] geboren ca 955. Overleden ca 1026.
Graaf in de Elzas.
Hij trouwde ca 970 met
866648083. Eva van Luxemburg; [V] [M] geboren ca 955. Overleden ca 1006.
Kinderen van Gerard en Eva:
1. Adelaide van Elzas, geboren ca 970. Overleden ca 1046.
Adelaide trouwde ca 990 met Hendrik van Frankenland, geboren ca 970. Overleden op 28-08-1000.
2. Gisela van Metz, zie 433324041.
866648084. Albert I van Namen; [V] [M] [K] geboren ca 945. Overleden ca 1011.
Graaf van Namen.
Hij trouwde ca 990 met
866648085. Irmgard Adelheid der Franken; [V] [M] geboren ca 975. Overleden ca 1012.
Kinderen van Albert en Irmgard:
1. Albert II van Namen, zie 433324042.
2. Liutgard Emma van Namen, geboren ca 1000. Overleden ca 1050.
Liutgard trouwde met Giselbert van Looz.
866648086. Gozelo I van Lotharingen; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 963. Overleden op 19-04-1044.
Hertog van Neder- en Opper- Lotharingen.
Hij trouwde ca 990 met
866648087. nn van Lotharingen?, geboren ca 965. Overleden  ca 1040, van onbekende herkomst.
Kinderen van Gozelo en nn:
1. Oda van Lotharingen, zie 433325896.
2. Regelindis van Lotharingen, zie 433324043.
3. Mathilde van Lotharingen, geboren ca 1000. Overleden ca 1060.
Mathilde trouwde ca 1030 met Heinrich van Zulpichgau, geboren ca 1000. Overleden ca 1060.
4. Frederik van Lotharingen, geboren ca 1000. Overleden op 29-03-1058.
5. Godfried van Lotharingen, geboren ca 1010. Overleden op 24-10-1069.
Hertog van Lotharingen.
Godfried trouwde 1e ca 1030 met Uda van Lotharingen?
Trouwde 2e ca 1054 met Beatrix van Lotharingen, geboren ca 1025. Overleden ca 1076 ,
866648092. Bernhard I van Haldensleben; [V] [M] [K] geboren ca 950. Overleden ca 1010.
Markgraaf van de Nordmark.
Hij trouwde ca 980 met
866648093. nn van Kiev?, geboren ca 950. Overleden ca 1020.
Volgens Winkhaus een dochter van Wladimir, grootvorst van Kiev.
Kind van Bernard en nn:
1. Konrad van Haldensleben, zie 433324046.
866648096. Siegfried van Luxemburg; [V] [M] [K1] [K2] [K3] geboren ca 922. Overleden op 15-08-998.
Graaf van Luxemburg.
Hij trouwde ca 950 met (zie ES NF Band VI Tafel 128)
866648097. Hedwig van Nordgau; [V] [M] geboren ca 922. Overleden ca 993.
Kinderen van Siegfried en Hedwig:
1. Liutgard van Luxemburg, zie 866648065.
2. Eva van Luxemburg, zie 866648083.
3. Friedrich van Luxemburg, zie 433324048.
4. Kunegonda van Luxemburg, geboren ca 975. Overleden op 03-03-1032.
Kunegonda trouwde ca 996 met Heinrich II van Saksen Ludolf, geboren op 06-05-973. Overleden op 13-07-1024.
866648098. Heribert van Wetterau; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 940. Overleden ca 992.
Graaf in Kinzigau.
Hij trouwde ca 960 met
866648099. Irmtrud van Mezingau, geboren ca 940. Overleden ca 990.
Kinderen van Heribert en Irmtrud:
1. Gerbera van Wetterau, zie 866648071.
2. Otto Udo van Wetterau, geboren ca 975. Overleden op 05-06-1035.
Hij trouwde ca 1000 met Irmgard van Lotharingen, geboren ca 975. Overleden ca 1042.
3. Irmtrud van Wetterau, zie 433324049.
866648116. Ezzo Ehrenfried van Bliesgau Deutz; [V] [M] [K] geboren ca 955. Overleden op 21-05-1034.
Pfalzgraaf aan de Rijn.
Hij trouwde ca 990 met
866648117. Mathilde van Saksen Ludolf; [V] [M] geboren ca 980. Overleden op 04-11-1025. 
Kinderen van Ezzo en Mathilde:
1. Richeza van Bliesgau,
geboren ca 990. Overleden op 21-03- 1063.
Richeza trouwde ca 1013 met Mieczyslaw II van Polen, geboren ca 990. Overleden op 25-03-1034.
2. Herman van Bliesgau Deutz, geboren ca 990. Overleden op 11-02-1056.
3. Otto van Bliesgau Deutz, zie 433324058.
866648118. Hugo VI van Egisheim; [V] [M] [K1] [K2]  geboren ca 970. Overleden ca 1049.
Graaf van Egisheim en Nordgau.
Hij trouwde ca 995 met
866648119. Heilwig van Dagsburg; [V] [M] geboren ca 970. Overleden ca 1046.
Kind van Hugo VI en Helwich:
1. Hugo VII van Egisheim, geboiren ca 1000. Overleden ca 1049.
Graaf van Dagsburg.
Hugo trouwde ca 1025 met  Mathilde de Elname?.
2. Hildegard van Egisheim, geboren ca 1000. Overleden ca 1030.
Hidegerd trouwde met Richwin van Mousson.
3. nn van Egisheim, zie 433324059.
4. Gertrud van Egisheim, zie 433324061.
866648120. Bruno van Brunswijk Billung; [V] [M] [K] geboren ca 970. Overleden ca 1014.
Graaf van Brunswijk (Zie Karel de Grote, 1991, blz. 330, zie ook ES NF VIII 131a). Wijkt echter af van ES NF Band I.1, Tafel 11 (Billung). Het is niet zeker of de stamvader der Brunonen, graven van Brunswijk, inderdaad uit de Billunger stammen!.
Hij trouwde ca 1005 met (Zie ES NF Band VIII Tafel 131A) 
866648121. Gisela van Wetterau; [V] [M] geboren op 11-11-990.
Overleden op 14-02-1043 te Goslar, begraven te Spiers.
Gisela trouwde 2e ca 1012 met Ernst I van Babenberg (zie 1205869888).
Trouwde 3e ca 1017 met Konrad II van Frankenland.
Kind van Bruno en Gisela:
1. Liudolf van Brunswijk Billung, zie 433324060.
866648122. = 866648118 Hugo VI van Egisheim;
866648123. = 866648119 Heilwig van Dagsburg;
866648126. Humberto van Genua en Tortone, [K] geboren ca 960. Overleden ca 1014.
Graaf van Genua en Tortone.
Hij trouwde ca 990 met
866648127. Railinda van Como, geboren ca 960. Overleden ca 1020.
Kind van Humberto en Railinda:
1. Bertha van Este, zie 433324063.
866648160. Hermann van Werl, [K] geboren ca 965. Overleden ca 985.
Graaf van Werl. Hij is de oudst bekende voorvader van het latere vorstenhuis Lippe.
Hij trouwde ca 980 met
866648161. = ook 1733296243 Gerberga van Bourgondie; [V] [M] geboren ca 967. Overleden ca 1017.
Gerberga trouwde 2e met Herman II van Wetterau (zie 1733296242)
Kinderen van Hermann en Gerberga:
1. Hermann van Werl, zie 433324080.
2. Rudolf van Werl, ca 986. Overleden ca 1044.
Rudolf trouwde ca 1010 met nn van Werl?, geboren ca 990. Overleden ca 1040.
866648178. Dietrich van Lotharingen; [V] [M] [K] geboren ca 956. Overleden op 02-01-1026.
Hertog van Lotharingen.
Hij trouwde ca 985 met
866648179. Richilde van Luneville Metz; [V] [M] geboren ca 965. Overleden ca 1000.
Kinderen van Dietrich en Richilde:
1. Friedrich II van Lotharingen, geboren ca 985. Overleden ca 1027.
Hertog van Lotharingen.
Friedrich trouwde ca 1020 met Mathilde van Wetterau. (zie 1733296243-1)
2. Adele van Lotharingen, zie 433324089.
866648180. = 433324048 Friedrich van Luxemburg;
866648181. = 433324049 Irmtrud van Wetterau;
866648182. Eustatius I van Boulogne; [V] [M] [K] geboren ca 1010. Overleden ca 1049.
Graaf van Boulogne.
Hij trouwde ca 1025 met
866648183. Mathilde van Leuven; [V] [M] geboren ca 995. Overleden ca 1049.
Kinderen van Eustatius en Mathilde:
1. Gerbera van Boulogne, zie 433324091.
2. Eustatius II van Boulogne, geboren ca 1025. Overleden ca 1080.
Graaf van Boulogne, ging met Willem de Veroveraar naar Engeland.
Eustatius trouwde 1e ca 1036 met Goda Edith van Wessex, geboren ca 1005. Overleden ca 1050.
Trouwde 2e ca 1055 met Ida van Lotharingen.
3. Lambert van Boulogne, geboren ca 1030. Overleden ca 1055.
Lambert trouwde ca 1053 met Adelheid van Normandie, geboren ca 1030. Overleden ca 1085.
866648184. Aribo van Botenstein, [K] geboren ca 930. Overleden op 13-02-1000.
Pfalzgraaf van Beieren. Zie ES NF III.26.
Hij trouwde ca 960 met
866648185. Adela van Beieren, geboren ca 930. Overleden op 07-09-1020.
Adela trouwde 2e ca 980 met Engelbert van Pustertal, geboren ca 960. Overleden ca 1020.
Kinderen van Aribo en Adela:
1. Hildeburga van Botenstein, geboren ca 960. Overleden ca 1020.
Hildeburga trouwde ca 990 met Arnold van Wels Lambach, geboren ca 960. Overleden ca 1020.
2. Hartwich II van Botenstein, zie 433324092.
866648186. Reting van Dittmarschen, [K] geboren ca 975. Overleden ca 1040.
Graaf in Beieren.
Hij trouwde ca 1000 met
866648187. Glismud van West Saksen; [V] [M] geboren ca 975. Overleden ca 1040.
Kinderen van Reting en Glismund:
1. Frideruna van Dittmarschen, zie 433324093.
2. Lippold van Dittmarschen, geboren ca 1000. Overleden ca 1053.
Lippold trouwde ca 1038 met Ida van Elsthorp, geboren ca 1000. Overleden ca 1060.
866648188. = 866648070 Heinrich van Schweinfurt;
866648189. = 866648071 Gerbera van Wetterau;
866648190. = 433324062 Manfred Odalrich van Susa,
866648191. = 433324063 Bertha van Este;
866651792. Lambert I met de baard van Leuven; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 965.
Overleden op 12-09-1015 te Florennes (gesneuveld), begraven te Nijvel.
Hertog van Leuven, Brabant, Voogd van Nijvel, Graaf van Brussel.
Hij trouwde ca 991 met
866651793. Gerberga der Franken; [V] [M] geboren 971. Overleden op 27-01-1018.
Kinderen van Lambert I en Gerberga:
1. Hendrik I van Leuven, geboren ca 991. Overleden 05-08-1038.
Hendrik trouwde ca 1030 met nn van Vlaanderen, geboren ca 1015. Overleden ca 1040.

2. Lambert II van Leuven: zie 433325896.
3. Mathilde van Leuven, zie 866648183.
866651794. Gothelo (de Grote), [K]
Markgraaf van Antwerpen en Hertog van Neder-Lotharingen.
866651795. N.N..
Kind van Gothelo N.N.:
1. Oda van Neder-lotharingen: zie 433325897.
866651800. Lodewijk II van Warcq; [V] [M] [K] geboren ca 1000. Overleden ca 1068.
Graaf van Chiny, heer van Warcq.
Hij trouwde ca 1030 met
866651801. Sophie van Verdun; [V] [M] geboren ca 1010. Overleden ca 1068.
Kinderen van Lodewijk II en Sophie:
1. Arnulf I (II) van Warcq Chiny, zie 433325900.
866651802. Hilduin IV (V) van Rameru; [V] [M] [K] geboren ca 1010. Overleden ca 1063.
Heer van Ramerupt, Arcis en Breteuil; wordt samen met twee zoons (Manasses en Hilduin) vermeld 1031; volgt zijn schoonvader op als graaf van Roucy 1033; verscheidende malen vermeld in oorkonden van graaf Eudes I van Champagne (overl. 1037); is aanwezig bij de kroning van koning Philips I van Frankrijk te Reims 23-5-1059; sticht voor de abdij Marmoutier een priorij te Roucy 1060.
Hij trouwde ca 1031 met
866651803. Adelheid van Roucy; [V] [M] geboren ca 1010. Overleden ca 1068.
Kinderen van Hilduin en Adelheid:
1. Ebles II van Rameru, geboren ca 1031. Overleden ca 1104.
Ebles trouwde ca 1082 met Sibylle van Apulie Sicilie, geboren ca 1060. Overleden ca 1100.
2. Andreas van Rameru, geboren ca 1033. Overleden ca 1118.
Andreas trouwde ca 1060 met Adelheid van Rameru?, geboren ca 1035. Overleden ca 1082.
3. Adele van Rameru, zie 433325901.
4. Felicitas van Rameru Roucy, geboren ca 1037. Overleden op 24-04-1086.
Felicitas trouwde ca 1076 met Sancho I (IV) van Aragon, geboren ca 1042. Overleden op 04-06-1094.
5. Margaretha van Rameru, geboren ca 1041. Overleden ca 1100.
Margaretha trouwde ca 1080 met Hugo van Clermont Beauvais, geboren ca 1040. Overleden ca 1102.
6. Irmtrud van Rameru, geboren ca 1043. Overleden ca 1100.
Irmtrud trouwde ca 1060 met Theobald van Richnel, geboren ca 1040. Overleden ca 1100.
7. Ada van Rameru, geboren ca 1045. Overleden ca 1121.
Ada trouwde met Godfried van Guise.
8. Adelheid van Rameru, geboren ca 1047. Overleden ca 1110.
Adeheid trouwde ca 1065 met Fulco Kuno van Sarraz, geboren ca 1040. Overleden ca 1114.
9. Beatrix van Rameru, geboren ca 1050. Overleden ca 1129.
Beatrix trouwde ca 1070 met Godfried van Chateaudun, geboren ca 1040. Overleden ca 1110.
866651804. = 433324042 Albert II van Namen;
866651805. = 433324043 Regelindis van Lotharingen;
866651806. = 433324034 Bernhard II van Saksen Billung
866651807. = 433324035 Elika van Schweinfurt.
866651808. Herman IV van Babenberg, [V] [M] [K], geboren ca 1015.
Overleden op 28-07-1038 te Trento, begr. te Trento.
Hij trouwde ca 1036 met
866651809. Adelheid van Suza. [V] [M] geboren ca 1015. Overleden op 19-12-1091.
Adelheid trouwde 1e ca 1036 met Herman IV van Babenberg, geboren ca 1015. Overleden op 28-07-1038 te Trento, begraven te Trento.
Trouwde 2e ca 1042 met Hendrik van Montferrat, geboren ca 1015. Overleden ca 1045.
Trouwde 3e ca 1046 met Otto van Savoye, geboren ca 1023. Overleden op 19-01-1057.
Kind van Herman IV en Adelheid:
1. Gebhard I van Sulzbach: zie 433325904.
866651848. Lothar van Walbeck, [V] [M] [K] geboren omstreeks 980.
Lothar is overleden omstreeks 1033, ± 53 jaar oud.
Graaf in de Harzgau.
Hij trouwde kerkelijk omstreeks 1010 met
866651849. n.n. Haldensleben, geboren omstreeks 980. n.n. is overleden omstreeks 1033.
Kind van Lothar en n.n.:
1. Lothar van Walbeck: zie 433325924.
866657280. Jan van Arkel. [V] [M] [K] Jan is overleden in 1035.
Hij trouwde met
866657281. Elisabeth van Kuyk.
Kind van Jan en Elisabeth:
1. Jan van Arkel: zie 433328640.
866657284. Boudewijn van Heusden. [V] [M] [K] Boudewijn is overleden in 1028.
Hij trouwde met
866657284. Aleida van Gennep.
Kind van Boudewijn en Aleida:
1. Jan van Heusden: zie 433328642.

~~~~~~~~ Generatie 31 (edelstamoudgrootouders) ~~~~~~~~

1733296128. Dirk II van Holland, [V] [M] [K] geboren ca 930.
Dirk is overleden op 06-05-988, begraven te Egmond.
Vroeger nam men aan dat hij de zoon is geweest van Dirk I en Geva. Tegenwoordig is men er welhaast zeker van dat er tussen Dirk I en Dirk II nog een graaf met de naam Dirk moet hebben bestaan. Gravin Geva zou dan de echtgenote van deze Dirk I bis geweest moeten zijn. In 938 vond de verloving van de nog erg jonge Dirk II plaats met Hildegard, de dochter van graaf Arnulf I van Vlaanderen. Kort hierna, op 2 of 5 oktober 939, sneuvelde zijn vader (of grootvader) Dirk I in de slag bij Andernach. Omdat Dirk II toen nog maar ongeveer acht jaar oud was, werd hij onder bescherming van zijn aanstaande schoonouders, vermoedelijk in de St. Pieterabdij te Gent, opgevoed. Dirk II moet ergens tussen 941 en 949 meerderjarig geworden zijn (vijftien jaar). Als één der eerste zaken regelde hij de bouw van een stenen klooster te Egmond. Dit diende ter vervanging van het houten klooster dat daar door zijn vader voor nonnen was gebouwd. Dirk II bevolkte dit klooster met monniken uit de St. Pietersabdij te Gent. Toen zijn verloofde Hildegard de leeftijd van 12 jaar had bereikt (omstreeks 950) trad hij met haar in het huwelijk. Uit het huwelijk werden in ieder geval drie kinderen geboren, Arnulf, die hem later als Graaf opvolgde, Egbert, die later aartsbisschop van Trier werd, en een dochter Erlindis. Zijn zoon Arnulf werd te Gent geboren (hij werd daarom ook wel Arnulf Gandensis genoemd). Dirk II had veel invloed, ook te Vlaanderen. Na het overlijden van zijn schoonvader Arnulf, op 27 maart 965, trad hij enige tijd op als voogd voor diens opvolger, de minderjarige Arnulf II van Vlaanderen. Hij bezette van 965 tot 988 het graafschap Gent waardoor hij naast leenman van Otto I ook leenman van de Franse koning Lotharius werd. Toen Otto II met Lotharius brak koos Dirk II voor Otto. Zijn zoon en opvolger Arnulf werd in 981 met 12 ruiters met de Duitse keizer meegezonden op diens tocht naar Italië. Zijn andere zoon Egbert kreeg zijn opleiding bij de broer van de Duitse keizer, Bruno van Keulen. In 976 werd zoon Egbert kanselier van de Duise keizer en in 977 werd hij nog zeer jong aartsbisschop van Trier. Toen de Duitse keizer in 983 overleed ontbrandde er een troonstrijd. Aanvankelijk steunde Dirk de Hertog van Beieren tegen diens jonge neef Otto, maar toen die zich in 985 ten gunste van deze Otto terugtrok, erkende Dirk II deze Otto III toch. Als dank ontving Dirk II goederen en inkomsten in het Maasland (tussen Lier en IJssel), in Kennemerland en op Texel.
Dirk II trouwde ca 949 met
1733296129. Hildegard van Vlaanderen. [V] [M] geboren omstreeks 936.
Zij is begraven in Egmond. Ze was een dochter van Arnulf I en Adela van Vermandois, overleden tussen 11-4-975 en 11-4-980.
Kinderen van Dirk II en Hildegard:
1. Egbert van Holland. Overleden in 994.
Egbert was Aartsbisschop van Trier.
2. Arnulf van Holland: zie 866648064.
1733296130. = 866648096 Siegfried van Luxemburg.
1733296131. = 866648097 Hedwig van Nordgau.
1733296132. Hermann van Saksen Billung; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 910. Overleden op 27-03-973.
Hertog van Saksen uit het Billunger geslacht.
Hij trouwde ca 940 met
1733296133. Hildegard van Billung?, geboren ca 910. Overleden ca 970, onbekende vrouw.
Kinderen van Hermann en Hildegard:
1. Mathilde van Saksen Billung, zie 1733296173.
2. Swanhilde van Saksen Billung, geboren ca 940. Overleden ca 1000.
Swanhilde trouwde ca 979 met Ekkehard van Meissen, geboren ca 940. Overleden op 30-04-1002.
3. Bernhard I van Saksen Billung: zie 866648066.
4. Liudger van Saksen Billung, geboren ca 945. Overleden op 26-02-1011.
1733296134. Heinrich van Stade, [K] geboren ca 920. Overleden op 09-05-976.
Graaf van Stade, in Hellingau.
Hij trouwde ca 940 met (Zie ES NF Band VIII Tafel 133) 
1733296135. Judith van Wetterau; [V] [M] geboren ca 928. Overleden op 16-10-973
Kinderen van Heinrich en Judith:
1. Heinrich van Stade, geboren ca 945. Overleden op 02-10-1016.
2. Luthar Udo van Stade, geboren ca 945. Overleden op 23-06-994.
Luthar trouwde ca 980 met nn van Stade?, geboren ca 950.
3. Kunegonde van Stade, geboren ca 950. Overleden op 13-07-997.
Kunegonde trouwde ca 970 met Siegfried van Walbeck, geboren ca 950. Overleden op 15-03-990.
4. Hildegard van Stade: zie 866648067.
5. Siegfried II van Stade, geboren ca 965. Overleden op 01-05-1037.
Siegfried trouwde ca 994 met Adela van Alsleben, geboren ca 965. Overleden ca 1037.
1733296140. Berthold van Schweinfurt; [K] geboren ca 920. Overleden op 16-08-980.
Markgraaf in Beieren.
Trouwde ca 940 met (zie ES NF Band I.1 Tafel 88) 
1733296141. Eilika van Walbeck; [V] [M] geboren ca 940. Overleden op 19-08-1015.
Kind van Berthold en Eilika:
1. Heinrich van Schweinfurt: zie 866648070.
1733296142. = 866648098 Heribert van Wetterau;
1733296143. = 866648099 Irmtrud van Mezingau,
1733296164. Eberhard IV van de Nordgau, [K1] [K2] [K3] geboren ca 900. Overleden op 18-12-973.
Graaf in de Elzas en de Nordgau.
Trouwde ca 920 met (zie ES NF Band I.2 Tafel 200b) 
1733296165. Luitgard van Lotharingen; [V] [M] geboren ca 900. Overleden ca 975.
Kinderen van Eberhard en Luidgard:
1. Hugo van Nordgau, zie 1733296236.
2. Hedwig van Nordgau, zie 866648097.
3. Gerard van Metz, zie 866648082.
1733296166. = 866648096 Siegfried van Luxemburg.
1733296167. = 866648097 Hedwig van Nordgau.
1733296168. Robert van Namen; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 925. Overleden ca 981.
Graaf van Lomme en Namen.
Hij trouwde ca 945 met
1733296169. Ermegarde van Lotharingen, geboren ca 930. Overleden ca 981.
Kinderen van Robert en Ermegarde:
1. Albert I van Namen, zie 866648084.
2. Ermengard van Namen, zie 3466607201.
1733296170. Karel der Franken; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 953 te Reims.
Karel is overleden ca 995 te Orleans, begraven te Maastricht.
Hertog van Neder-Lotharingen, geb. Laon zomer 953; neemt deel aan de vergeefse poging van Reinier IV van Henegouwen en diens broer Lambert I van Leuven hun vaderlijk erfdeel terug te veroveren 976; wordt verbannen door zijn broer Lotharius IV nadat hij diens gemalin Emma beschuldigd had van een verhouding met de 16.1.977 aangestelde bisschop van Laon. Adalbero; wendt zich dan tot keizer Otto II die hem aanstelt tot hertog in Lotharingen Diedenhofen/Thionville mei 977 (en daarmee, evenals met het herstel van Reinier en Lambert) een dam wil opwerpen tegen Westfrankische aanspraken op het Karolingische stamland); neemt deel aan de vergeldingsactie van de keizer tegen West-Francië 978; wordt daarbij (zonder dat zulks veel gevolgen heeft) door bisschop Theudebert van Metz tot koning van Lotharingen geproclameerd, maar treedt in de eerste jaren daarna niet meer naar voren; bouwt tussen twee armen van de Zenne een versterkt kamp met aangrenzend bestuurscentrum en geldt daarmee als grondlegger van de stad Brussel; wisselt tijdens de troonstrijd die in het Duitse rijk na de dood van Otto II (7.12.983) uitbreekt herhaaldelijk van partij, waarop het Duitse hof hem laat vallen en hij van die kant voor zijn Westfrankische aspiraties geen enkele steun meer krijgt; wordt mede daardoor na de plotselinge dood van zijn neef Lodewijk V (21.5.987) niet gekozen tot diens opvolger tijdens een door aartsbisschop Adalbero van Reims te Senlis geleide vergadering; neemt na de verkiezing van Hugo Capet tot Frans koning (gekroond 3.7.987), zich beroepend op erfrecht, de strijd op en krijgt door zijn bastaardneef Arnulf de koningsstad Laon in handen gespeeld mei 988 (waar hij zijn schoonzuster, de koningin-weduwe Emma, en bisschop Adalbero van Laon gevangen neemt) en weet deze stad te behouden; krijgt door Arnulf ook nog de kroningsstad Reims in handen (989) die hem op Palmzondag (29/3) 991 onder ede nogmaals trouw belooft, maar in de daarop volgende nacht uitlevert aan Hugo Capet die hem, met zijn gezin, gevangen zet in Orléans; overl. ald. Tr. ca. 970 NN, dochter van Rodbert van Troyes (?). Tr. voor 979 (ca. 975) Adelheid (van onbekende herkomst).
Karel trouwde ca 975 met
1733296171. Adelheid van Francie?, geboren ca 945. Overleden ca 993.
(Mogelijk een dochter van de rond 0980 gestorven Heribert van Vermandois (zie KdG 1991, blz 363/683).
Kinderen van Karel en Adelheid:
1. Gerberga der Franken, zie 866651793.
2. Irmgard Adelheid der Franken, zie 866648085.
1733296172. Godfried van Lotharingen; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 930. Overleden op 03-09-995.
Graaf in Ardennergau.
Hij trouwde ca 960 met (zie ES NF Band VIII Tafel 98a) 
1733296173. Mathilde van Saksen Billung; [V] [M] geboren ca 940. Overleden op 25-05-1008.
Kinderen van Godfried en Mathilde:
1. Gozelo I van Lotharingen, zie 866648086.
2. Gerbera van Lotharingen, geboren ca 965. Overleden ca 1030.
Gerbera trouwde met Volmar II van Metz, ( zie 1733296359 - 1).
3. Herman van Lotharingen, geboren ca 970. Overleden op 28-05-1029.
Herman trouwde ca 990 met Mathilde van Verdun, geboren ca 970. Overleden ca 1030.
4. Friedrich van Lotharingen, zie 1733296356.
5. Irmgard van Lotharingen, geboren ca 975. Overleden ca 1042.
Irmgard trouwde ca 1000 met Otto Udo van Wetterau, geboren ca 975. Overleden op 05-06-1035.
6. Regilla van Lotharingen, geboren ca 990. Overleden op 01-02-1050.
Regilla trouwde ca 1025 met Arnold van Lambach Puttin, geboren ca 1000. Overleden op 03-03-1050.
1733296184. Dietrich van Haldensleben, [K] geboren ca 935. Overleden op 19-12-985.
Heer van Haldensleben, Graaf van de Saksische Nordmark.
Hij trouwde ca 950 met (zie ES NF Band I.1 Tafel 87B) 
1733296185. nn van Haldensleben?, geboren ca 930. Overleden ca 990, van onbekende herkomst.
Kinderen van Dietrich en nn:
1. Bernhard I van Haldensleben, zie 866648092
2. Mathilde van Haldensleben, geboren ca 950. Overleden ca 1000.
Matilde trouwde ca 983 met Pribislav van Brandenburg, geboren ca 950. Overleden op 28_12-994.
3. Tietberga van Haldensleben, geboren ca 960 , Overleden ca 1000.
Tietberga trouwde op 19-12-985 met Dedo van Wettin, geboren ca 950. Overleden op 13-11-1009.
4. Oda van Haldensleben, geboren ca 960. Overleden ca 1023.
Oda trouwde ca 980 met Mieczyslaw I van Polen, geboren ca 931. Overleden 25-05-992.
1733296192. Richwin van Verdun, [K] geboren ca 890. Overleden ca 925.
Graaf van Verdun.
Hij trouwde ca 920 met (Zie ES NF Band I.2 Tafel 203) 
1733296193. Kundegonde der Franken?; [V] [M] geboren ca 890. Overleden ca 940. 
Het is helemaal niet zeker of Kunegonde, de moeder van Graaf Siegfried van Luxemburg, identiek is met de Kunegonde, de echtgenote van de Pfalzgraaf Wigerich en de Graaf Richwin! Zeker is alleen, dat Kunegonde, de moeder van Graaf Siegfried van Luxemburg, een dochter is van Irmtrud, een dochter van Lodewijk de Stamelaar. Haar vader is niet bekend! Verder is zeker dat Bisschop Adalbero van Metz, een zoon van ene Kunegonde, die met Wigerich en met Richwin was gehuwd, door koning Karel de Eenvoudige als Nepos (kleinzoon of neef) werd genoemd. Als beide Kunegondes dus dezelfde persoon zijn, dan was de Bisschop inderdaad de achterkleinzoon van koning Karel de Eenvoudige. Immers, hij is dan een kleinzoon van diens zuster Irmtrud. Zie hierover verder de Herdruk van E. Brandenburg, Die Nachkommen Krals des Grossen, 2e druk, bladzijde 119.
Ze trouwde mogenlijk met Wigerich van Lotharingen.
Kinderen van:
1. Siegfried van Luxemburg, zie 866648096.
1733296194. = 1733296164 Eberhard IV van de Nordgau
1733296195. = 1733296165 Luitgard van Lotharingen
1733296196. Konrad van Wetterau Konradiner; [V] [M] [K1] [K2] [K3] geboren ca 920. Overleden ca 982.
Graaf van Rheingau Ortenau.
Hij trouwde ca 940 met
1733296197. Judith Konradiner?, geboren ca 920, van onbekende herkomst.
Kinderen van Konrad en Judith:
1. Kuno van Ohningen, zie 2411725022
2. Konrad van Wetterau Konradiner,
zie 2411725028.
3. Heribert van Wetterau, zie 866648098.
1733296232. Hermann Pusillus van Bliesgau; [V] [M] [K] geboren ca 935. Overleden op 16-07-996.
Pfalzgraaf van Lotharingen.
Hij trouwde ca 950 met
1733296233. Hedwig van de Rhein?, geboren ca 920. Overleden ca 990, Eventueel Heilwig van Dillingen.
Kinderen van Hermann en Hedwig:
1. Ezzo Ehrenfried van Bliesgau Deutz, zie 866648116.
2. Hezelin Heinrich Konrad van Bliesgau Deutz, geboren ca 960. Overleden op 20-11-1033.
Hezelin trouwde ca 990 met nn van Zulpichgau?, geboren ca 960. Overleden ca 1020.
3. Adolf van Bliesgau Deutz, geboren ca 960. Overleden ca 1041.
Adolf trouwde ca 990 met nn van Deutz?, geboren ca 970. Overleden ca 1041.
1733296234. Otto II van Saksen Ludolf; [V] [M] [K] geboren ca 955. Overleden op 07-12-983.
Koning van Saksen, Rooms Duits Keizer.
Hij trouwde op 14-04-972 met
1733296235. Theophana van Byzantium; [V] [M] geboren ca 956. Overleden op 15-06-991.
Kinderen van Otto II en Theophana:
1. Otto III van Saksen Ludolf, geboren ca 980. Overleden 21 januari 1002.
2. Mathilde van Saksen Ludolf, zie 866648117.
1733296236. Hugo van Nordgau; [V] [M] [K] geboren ca 920. Overleden ca 985.
Graaf in de Nordgau.
Hij trouwde ca 950 met
1733296237. nn van de Nordgau?, geboren ca 925. Overleden ca 980, van onbekende herkomst. 
Kind van Hugo en nn:
1. Hugo VI van Egisheim, zie 866648118.
1733296238. Ludwig van Dagsburg, [K] geboren ca 940. Overleden ca 1000.
Heer van Dagsburg.
Hij trouwde ca 970 met
1733296239. Judith van Ohningen; [V] [M] geboren ca 960. Overleden ca 1000.
Kind van Ludwig en Judith:
1. Heilwig van Dagsburg, zie 866648119.
1733296240. Ekbert van Billung; [V] [M] [K] geboren ca 940. Overleden op 05-04-994
Graaf in Ambergau.
Hij trouwde ca 970 met
1733296241. Frederuna van Meissen?, geboren ca 940. Overleden ca 990, van onbekende herkomst.
Kinderen van Ekbert en Frederuna:
1. Bruno van Brunswijk Billung, zie 866648120.
2. Wichman van Billung, geboren ca 970. Overleden op 05-10-1016.
1733296242. Herman II van Wetterau; [V] [M] [K] geboren ca 965. Overleden op 04-05-1003.
Hertog van Zwaben. Zie ook opmerking bij KdG 1991, blz. 330.
Hij trouwde met
1733296243. = ook 866648161 Gerberga van Bourgondie; [V] [M] geboren ca 967. Overleden ca 1017.
Zij trouwde 1e ca 980 met Hermann van Werl, (zie 866648160)
Kinderenvan Herman II en Gerberga:
1. Mathilde van Wetterau, geboren ca 989. Overleden op 29-07-1031.
Mathilde trouwde 1e ca 1002 met Konrad van Frankenland.
Trouwde 2e met Friedrich II van Lotharingen (zie 866648179-1)
2. Gisela van Wetterau: zie 866648121.
3. Beatrix van Wetterau, geboren ca 992. Overleden op 12-05-1025.
Beatrix trouwde ca 1015 met Adelbert van Eppenstein, geboren ca 990. Overleden op 28-11-1039.
1733296322. Konrad I le Pacifique van Bourgondie; [V] [M] [K] geboren ca 922.
Overleden op 19-10-993 te Vienne, begraven te Vienne.
Koning. Gekozen en gekroond tot koning van Bourgondië (Arelatisch rijk) Lausanne 937; regeert aanvankelijk onder toezicht van Otto I; zelfstandig vanaf maart 943.
Hij trouwde ca 960 met
1733296323. Mathilde van West-Francie; [V] [M] geboren ca 948. Overleden ca 992.
Vergezelt haar gemaal naar de rijksdag van Otto II Rome Pasen (27-3)981. 
Kinderen van Konrad en Mathilde:
1. Gisela van Bourgondie, geboren ca 960. Overleden op 21-07-1006.
Gisela trouwde ca 970 met Heinrich II van Saksen Ludolf, geboren ca 951. Overleden op 28-08-995.
2. Bertha van Bourgondie, geboren ca 964. Overleden op 16-01-1016.
Bertha trouwde 1e ca 983 met Odo van Blois, geboren ca 945. Overleden op 13-03-996.
trouwde 2e ca 997 met Robert II van Frankrijk, geboren op 27-03-972 te Orleans. Overleden op 20-07-1031 te Melun, begraven te St Denis.
3. Gerberga van Bourgondie, zie 866648161, (of ook 1733296243).
4. Rudolf III van Bourgondie, geboren ca 970. Overleden op 06-09-1032.
5. Mathilde van Bourgondie, geboren ca 970. Overleden ca 1020.
Mathilde trouwde ca 990 met nn van Geneve?, geboren ca 970. Overleden ca 1020.
1733296356. Friedrich van Lotharingen; [V] [M] [K] geboren ca 912. Overleden ca 980.
Hertog van Opper Lotharingen.

Hij trouwde ca 954 met
1733296357. Beatrix Capet; [V] [M] geboren ca 938. Overleden op 23-08-987.
Kinderen van Friedrich en Beatrix:
1. nn van Lotharingen, geboren ca 955. Overleden ca 990.
nn trouwde ca 970 met Berthold der Luitpoldinger, geboren ca 945. Overleden op 26-08-990.
2. Dietrich van Lotharingen, zie 866648178.
3. Adalbero van Lotharingen, geboren ca 960, Overleden op 14-12-1005.
1733296358. Volmar van Metz, [K] geboren ca 940. Overleden ca 995.
Graaf van Metz en in de Bliesgau.
Hij trouwde ca 960 met (Zie ES NF Band XVIII Tafel 152) 
1733296359. Bertha van Metz?, geboren ca 940. Overleden ca 1000, van onbekende herkomst.
Kinderen van Volmar en Bertha:
1. Volmar II van Metz, geboren ca 960. Overleden ca 1029.
Graaf van Metz.
Volmar trouwde ca 980 met Gerbera van Lotharingen (zie 1733296173 - 2)
2. Richilde van Luneville Metz, zie 866648179.
1733296364. Boudewijn Ernicule van Boulogne, [K] geboren ca 990. Overleden ca 1033.
Graaf van Boulogne.
Hij trouwde ca 1010 met
1733296365. Aleida van Holland; [V] [M] geboren ca 995. Overleden ca 1045.
Wordt niet bij Dek. vermeld, wel bij Isenburg!
Trouwde 2e ca 1020 met Enguerrand (Engelram) van Montreuil, geboren ca 990. Overleden ca 1045.
Kind van Boudewijn en Aleida:
1. Eustatius I van Boulogne, zie 866648182.
1733296366. = 866651792 Lambert I met de baard van Leuven;
1733296367. = 866651793 Gerberga der Franken;
1733296374. Immed van West Saksen, [K] geboren ca 955. Overleden ca 983.
Graaf in West Saksen.
Hij zou een afstammeling kunnen zijn van Widukind. Zie E. Winkhaus, Ahnen zu Karl dem Grossen und Widukind, p. 155.
Hij trouwde ca 970 met
1733296375. Adela van Gent; [V] [M] geboren ca 955. Overleden ca 1017.
Ook bekend als Adela de Wrede, berucht om haar eerzucht en wreedheid. Speelde een belangrijke rol in de prefectuurstrijd, die in 1018 in haar nadeel werd beslecht.
Kinderen van Immed en Adela:
1. Emma van West Saksen, geboren ca 975 , Overleden op 03-12-1038.
Emma trouwde ca 1000 met Liudger van Westfalen, geboren ca 975. Overleden op 26-02-1011.
2. Glismud van West Saksen, zie 866648187.
1733303584. Reinier III Langhals van Henegouwen; [V] [M] [K1] [K2] geboren ca 930. Overleden ca 973.
Graaf van Henegouwen.
Hij trouwde ca 950 met
1733303585. Adela van Leuven, geboren ca 930 , Overleden ca 970.
Bij KdG 1991, blz 324 onbekende herkomst. Bij Winkhaus p. 193, afstammelinge van Widukind van Saksen.
Kinderen van Reinier en Adela:
1. Reinier IV van Henegouwen, zie 2411739758.
2. Lambert I met de baard van Leuven, zie 866651792.
1733303586. = 1733296170 Karel der Franken;
1733303587. = 1733296171 Adelheid van Francie?,
1733303600. Lodewijk I van Warq; [V] [M] [K] geboren ca 970. Overleden op 18-09-1025.
Graaf van Ivoix, graaf van Chiny.
Verkreeg na de moord van graaf Hermann van bisschop Raimbert de Verdun het graafschap Verdun. Gozelo, broer van Hermann, drong daarop Verdun binnen, verbrande het bisschoppelijk paleis en vermoorde op 18-09-1025 Lodewijk.
Hij trouwde ca 990 met
1733303601. Adelaide van St. Varne, geboren ca 970. Overleden ca 1025. 
Kinderen van Lodewijk I en Adelaide:
1. Lodewijk II van Warcq, zie 866651800.
1733303602. Friedrich van Lotharingen; [V] [M] [K] geboren ca 970. Overleden op 06-01-1022.
Graaf van Verdun.
Hij trouwde ca 1000 met
1733303603. nn van Verdun?, geboren ca 970. Overleden ca 1030, van onbekende herkomst. 
Kind van Friedrich en nn:
1. Sophie van Verdun, zie 866651801.
1733303604. Hilduin III (IV) van Rameru; [V] [M] [K] geboren ca 970. Overleden ca 1031.
Heer en Graaf van Rameru.
Hij trouwde ca 1000 met
1733303605. Lesselina de Torqueville, geboren ca 970. Overleden ca 1030.
Volgens Isenburg Neue Folge, Band III, Tafel 676: onbekend, zie echter KdG 1991, blz. 286/606.
Kind van Hilduin en Lesselina:
1. Hilduin IV (V) van Rameru, zie 866651802.
1733303606. Ebalus van Roucy; [V] [M] [K] geboren ca 985. Overleden op 11-05-1033.
Graaf van Roucy 997.
Wordt, nadat zijn huwelijk (waaruit dan reeds twee dochters zijn geboren) wegens onderlinge verwantschap gescheiden is, mogelijk aartsbisschop van Reims 1021-33.
Hij trouwde 997 met
1733303607. Beatrix van Henegouwen; [V] [M] geboren ca 995. Overleden ca 1030.
Wordt als weduwe door haar schoonzoon Hilduin van Ramerupt uitgehuwelijkt aan zijn broer Manasses..
Kinderen van Ebalus en Beatrix:
1. Adelheid van Roucy, zie 866651803.
2. Hedwig van Roucy, geboren ca 1010. Overleden ca 1080.
Hedwig trouwde ca 1035 met Godfried van Rumigny, geboren ca 1010. Overleden ca 1080.
1733303616. Ernst I van Babenberg; [K] geboren ca 980.
Overleden op 31-05-1015 te Wurzburg, begraven te Wurzburg.
Hij trouwde ca 1012 met
1733303617. = ook 866648121 Gisela van Wetterau; [V] [M] geboren op 11-11-990.
Overleden op 14-02-1043 te Goslar, begraven te Spiers.
Zij trouwde 1e
ca 1005 met Bruno van Brunswijk Billung (zie 866648120).
Zij trouwde 3e ca 1017 met Konrad II van Frankenland.
Kind van Ernst I en Gisela:
1. Herman IV van Babenberg, zie 866651808.
1733303618. = 433324062 Manfred Odalrich van Susa,
1733303619. = 433324063 Bertha van Este;
1733303696. Lothar van Walbeck, [V] [M] [K] geboren omstreeks 945. Overleden op 25-01-1003.
Markgraaf van de Noordmark.
Hij trouwde kerkelijk omstreeks 975 met
1733303697. Godila Rothenburg, geboren omstreeks 950. Overleden omstreeks 1010.
Kind van Lothar en Godila:
I. Lothar van Walbeck: zie 866651848.
1733314560. Foppo (Poppo) van Arkel (Van Toornen). [V] [M] [K] Overleden in 1008.
Hij trouwde met
1733314561. Marie van Hoey.
Kind van Foppo en Marie:
I. Jan van Arkel: zie 866657280.
1733314568. Robrecht van Heusden. [V] [M] [K] Overleden in 972.
Hij trouwde met
1733314569. Gertrudis van Spanheim.
Kind van Robrecht en Gertrudis:
I. Boudewijn van Heusden: zie 866657284.
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Terug

 Naar Generatie 1 t/m 7
Naar Generatie 8 t/m 10
Naar Generatie 11 t/m 27

Naar Generatie 32 t/m 35
Naar Generatie 36 t/m 46